Pápež František: „Je čas, aby sa rodičia vrátili k poslaniu vychovávať“

1,789
Kultúra života
 

Pápež František na dnešnej generálnej audiencii na Námestí sv. Petra pokračoval v sérii katechéz o rodine. Cez námestie prešiel pápež vo svojom papamobile za sprievodu hudby. Hrala skupina ázijských detí na perkusiách.

Na začiatku svojho príhovoru vyjadril pápež František svoju radosť, vidiac tam množstvo rodín so svojimi deťmi. „Vidím tu tak veľa rodín, vítam vás tu,“ povedal. „Dobré ráno všetkým rodinám!“

Dnešnú katechézu venoval pápež dôležitému aspektu rodiny: výchove detí. Vyjadril pochopenie pre ťažkosti, ktoré rodičia majú, keď si chcú cez týždeň urobiť čas na svoje deti. Svoje pochopenie vyjadril aj tým, ktorým sa manželstvo rozpadlo.

Pápež poznamenal, že v dnešnom svete sa na rodinu útočí z viacerých strán. „Kritickí“ intelektuáli každého druhu umlčali rodičov, aby uchránili mladé generácie pred ujmami – ozajstnými i domnelými – plynúcimi z rodinnej výchovy. Rodina bola obvinená, medzi iným, z autoritárstva, protežovania, konformizmu, z potláčania citov, ktoré plodí konflikty,“ povedal.

Vyjadril sa, že „z tohto dôvodu došlo k rozštiepeniu medzi rodinou a spoločnosťou – školou, výchovné spojenectvo sa dnes narušilo, a tak sa výchovný súlad medzi rodinou a školou dostal do krízy, keďže bola podkopaná vzájomná dôvera.“

Svätý otec vyjadril ľútosť aj nad vzrastom počtu tzv. „expertov,“ ktorí neraz vytláčajú rodičov z im vlastnej výchovnej roly, a to často aj v tých najintímnejších aspektoch. O pocitoch, o osobnosti a jej rozvoji, o právach a povinnostiach vedia títo „experti“ všetko: ciele, motivácie, techniky. A rodičia majú iba počúvať, podučiť sa a prispôsobiť,“ povedal. Rodičia obraní o svoju rolu, stávajú sa často nadmerne zaťaženými na svoje deti a vlastníckymi vo vzťahu k nim, a to až do takej miery, že ich nikdy nenapomenú.

Aby to vysvetlil, spomenul pápež príhodu zo svojho detstva, kedy ho učiteľka upozornila na neúctivé správanie – povedal jej škaredé slovo. Zavolala si jeho matku, ktorá mu pred učiteľkou vysvetlila, že by to už nikdy nemal urobiť.

Dnes, keď učiteľka v škole urobí podobne, na druhý deň jej to prídu rodičia, alebo jeden z rodičov, vyčítať, pretože „experti“ hovoria, že deti nemožno takto napomínať,“ dodal.

Je zjavné, že takýto prístup nie je správny,“ vyjadril sa pápež. „Nie je to jednotiace, ani to nemá dialogický charakter, pretože namiesto uprednostňovania spolupráce medzi rodinami a inými aktérmi výchovy, stavia ich proti sebe.“

Berúc do úvahy poslanie Cirkvi pápež František zdôraznil, že úlohou kresťanskej komunity je poskytnúť podporu výchovnému poslaniu rodiny, najmä „vo svetle Božieho slova.“

Aj tie najlepšie rodiny potrebujú podporu a množstvo trpezlivosti!“ zdôraznil. „Takýto je život! Život sa netvorí v laboratóriu, ale v realite.

Dobrá rodinná výchova je chrbtovou kosťou ľudstva. Presahovanie tejto výchovy do spoločnosti je zásobárňou, ktorá umožňuje vyplniť medzery, zranenia, deficity materstva a otcovstva, ktoré prežívajú menej šťastlivé deti. Toto môže konať ozajstné zázraky. A v Cirkvi sa tieto zázraky dejú denne!

V závere svojho príhovoru vyjadril pápež František svoje prianie, aby Pán požehnal rodinám vieru, slobodu a odvahu potrebnú pre ich poslanie. „Je čas, aby sa otcovia a mamy vrátili zo svojho exilu – pretože sa sami vyhostili z výchovy svojich detí – a naplno pokračovali vo svojom poslaní vychovávať,“ povedal.

DISKUSIA k článku