Hlasovanie je neplatné, účasť dosiahla len 21,41 percenta

2,302
Neutral

Údaje vyplývajú z neoficiálnych výsledkov referenda, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR

Referendum iniciované Aliancou za rodinu je neplatné. Po sčítaní hlasov zo všetkých 4942 okrskov dosiahla účasť len 21,41 percenta. Na platnosť plebiscitu je však potrebné, aby prišla hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých oprávnených voličov. Údaje vyplývajú z neoficiálnych výsledkov referenda, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.

Na otázku, či občania súhlasia s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou, odpovedalo 94,50 percenta zúčastnených kladne. Za to, aby sa homosexuálom neumožnili adopcie detí, sa vyjadrilo 92,43 percenta hlasujúcich a k tomu, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania, sa priklonilo 90,32 percenta občanov.

Na referende sa v sobotu (7.2.) zúčastnilo 944.674 občanov, ktorí odovzdali 944.209 hlasovacích lístkov, z toho 6074 neplatných. Celkovo je v zozname oprávnených voličov zapísaných 4.411.529 ľudí.

 

Najvyššiu účasť má Prešovský, najnižšiu Banskobystrický kraj

Najvyššiu účasť v sobotňajšom (7.2.) referende má po sčítaní všetkých okrskov Prešovský samosprávny kraj. Podľa neoficiálnych výsledkov zverejnených Štatistickým úradom (ŠÚ) SR je tam účasť 32,31 percenta.

Druhý skončil Žilinský kraj s 29,87-percentnou účasťou, tretí Trenčiansky kraj s 21,83-percentnou účasťou. Nasledujú Košický kraj (19,08 percenta), Bratislavský kraj (16,95 percenta), Trnavský kraj (16,71 percenta), Nitriansky kraj (16,65 percenta). Najnižšiu účasť má Banskobystrický kraj (15,84 percenta).

 

Účasť na referende v grafe

1. otázka - Manželstvo (modrá - ÁNO, červená NIE)

2. otázka - Adopcie (modrá - ÁNO, červená NIE)

3. otázka - Sexuálna výchova (modrá - ÁNO, červená NIE)

DISKUSIA k článku