U.S.A. riskuje nedostatok dievčat, ak nezakáže výber pohlavia

2,468
Kultúra smrti

 

Už viac než tridsať rokov čínska vláda realizuje jeden z najmasívnejších sociálnych experimentov v dejinách ľudstva. V snahe odvrátiť to, o čom úradníci verili, že je neudržateľné tempo rastu populácie, vydali a často brutálne vymáhali politiku jedného dieťaťa. Zatiaľ čo politika síce spomalila populačný rast v Číne, vedľajším účinkom bolo vytvorenie nebývalej rodovej nerovnováhy.

Už od začiatku roka 1980, kedy sa v Číne široko sprístupnilo ultrazvukové vyšetrenie, počet chlapcov narodených na 100 narodených dievčat vzrástol. Podľa čínskeho Národného štatistického úradu dosiahlo toto číslo v roku 2008 vrchol - 120. Aj keď toto číslo kleslo v roku 2012 na 117, je stále vysoko nad normálnym rozmedzím 103-107.

V posledných rokoch vláda postupne uvoľnila túto politiku tým, že páry za istých okolností môžu mať druhé dieťa, ale tieto zmeny nerozviažu súčasný demografický uzol Číny – uzol, ktorý priniesli tridsať rokov vykonávané potraty na základe pohlavia.

Vychýlený pomer pohlaví v Číne vytvoril generáciu mladých ľudí bez nádeje nájsť si partnera. Sociálne dôsledky tohto javu sa práve začínajú uskutočňovať. Ekonómka z Columbia University, Lena Edlund, odhaduje, že každé zvýšené percento v nerovnováhe pohlaví znamená zvýšenie násilných trestných činov a majetkovej trestnej činnosti o 6 %. Príliš veľa mladých mužov, ktorí sú pripravení o stabilizačný vplyv rodinného života a rodinných povinností, znamená pre spoločnosť problém. Nie je prekvapujúce, že rastúci počet „single“ mužov znamená v Číne vzostup vysokého rizika trestnej činnosti spôsobenej mužmi, ako sú hazardné hry, užívanie drog a obchodovanie so ženami.

Môže takýto problém nastať i v našich zemepisných šírkach? Zatiaľ čo v súčasnej dobe nie je nebezpečenstvo, že naša vláda uzákoní politiku jedného dieťaťa, Američania už dobrovoľne takúto politiku na seba aplikujú. V roku 2012 miera pôrodnosti v USA klesla na rekordné minimum na 63 živo narodených detí na 1000 žien v plodnom veku. Aby sa populáciu USA udržala na stabilnej úrovni, je nutná pôrodnosť 2,1 dieťaťa na jednu ženu. USA je pod touto kvótou už roky a jej trend je stále klesajúci. Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb naozaj uvádzajú, že celková pôrodnosť Spojených štátov klesla na rekordne nízku úroveň 1,88. To kladie USA za Francúzsko aj Anglicko.

Hoci pôrodnosť v USA je výrazne vyššia ako odhadovaná pôrodnosť v Číne, t.j.1,5, predsa sa vkráda na nebezpečné územie. Demografi neustále varujú, že pôrodnosť, ktorá je pod hranicou aspoň udržania toho istého stavu obyvateľstva, je pre západné spoločnosti problematická, s ohľadom na nedostatok mladých pracovníkov, ktorí nebudú k dispozícii na financovanie sociálneho zabezpečenia a programov zdravotnej starostlivosti pre seniorov.

Napríklad Japonsko má zhruba 40 starších ľudí na každých 100 v produktívnom veku dospelých. Predpokladá sa, že toto číslo skočí do roku 2030 na takmer 60. V USA vychádza v súčasnosti 23,9 seniorov na každých 100 dospelých vo veku 20 až 64 rokov, ale len za osem rokov sa počet zvýši na 30 a bude rásť. Tieto čísla nebudú stačiť na udržanie sociálnych programov pre seniorov na súčasných úrovniach dávok.

Existujú aj ďalšie negatívne sociálne dopady spôsobené nižšou pôrodnosťou, ako je spomalenie ekonomického rastu a zníženie ekonomickej inovácie. Čo je však často prehliadané je možné spojenie medzi nízkou pôrodnosťou a nerovnováhou pohlaví. Ak je v Číne povolené iba jedno dieťa alebo v prípade, že by v Spojených štátoch a mnohých ďalších západných krajinách bolo iba jedno dieťa žiadúce, je možné, že by mohlo dôjsť k rovnakému typu pohlavnej nerovnováhy medzi pohlaviami. Je pravda, že aj keď je nízka pôrodnosť dôležitým faktorom, nemá priamy vzťah s nerovnováhou pohlaví. Mnoho európskych krajín má nízku pôrodnosť, ale výchylky pomeru pohlaví ešte nie je vidno.

V prípade Číny, bola nerovnováha pohlavia uľahčená troma ďalšími faktormi. Prvým bola základná sociálna preferencia jedného pohlavia (chlapcov). Druhým bol vývoj a širšia dostupnosť vhodných technológií, ktoré umožňujú výber pohlavia. Tretím bolo sociálne prijatie alebo aspoň rozpoltenosť využívania týchto technológií na výber pohlavia.

Prípad Číny napovedá, že tieto tri faktory v spolupráci s nízkou pôrodnosťou vedú k nerovnováhe pohlaví. Toto sa začína diať po celej Európe - v krajinách ako Lichtenštajnsko, Albánsko, Kosovo a San Marino sa odhaduje pomer pôrodnosti žien a mužov na 108 alebo ešte viac.

Ale mohlo by sa to stať tu? Je jasné, že pôrodnosť v USA klesá, ale čo ďalšie faktory? Pokiaľ ide o preferenciu pohlavia, ukazuje sa, že Číňania nie sú unikátni. Prieskum Gallupovho ústavu, vykonaný od roku 1941 desaťkrát, opakovane zistil, že Američania dávajú tiež prednosť chlapcom. Keď dostanú Američania otázku, či by dali prednosť chlapcovi alebo dievčaťu, ak by mohli mať len jedno dieťa, je 10 až 15 percentne vyššia preferencia pre chlapca. Ak by sa podľa toho bežne konalo, bola by táto náklonnosť dostatočná na to, aby vychýlila pomer mužov a žien do nebezpečnej oblasti.

Samozrejme, ak budú mať aj naďalej Američania v priemere dve deti, ukazuje sa, že pomer pohlaví ostane v stabilnej oblasti. Ale ak si stále viac a viac Američanov vyberie mať len jedno dieťa, všetko sa mení. Zvyšujúca sa tolerancia voči výberu pohlavia v USA a vývoj nových technológií s cieľom uľahčiť tento proces, robí celú záležitosť ešte problematickejšou.

Potraty na základe pohlavia sa už v Spojených štátoch vyskytujú, ale v súčasnej dobe sa zdajú byť obmedzované predovšetkým u čínskych, indických a kórejských prisťahovalcoch. Stále nevedno, či to bude nakoniec celkový pomer pohlavia vychyľovať z rovnováhy, ak predpokladáme, že ženy narodené v cudzine majú o 50 percent vyššiu pôrodnosť ako ženy narodené v Amerike. Okrem toho, zostáva však vidno účinok tejto praxe medzi prisťahovaleckými populáciami na všeobecný postoj Američanov k potratom na základe výberu pohlavia. Bez ohľadu na to, voľba pohlavia sa už na Západe deje. S príchodom nových techník prenatálneho genetického testovania a vzostupu oplodnenia in-vitro, je veľmi pravdepodobné, že sa zvyk výberu pohlavia zvýši.

V súčasnej dobe väčšina párov nepozná pohlavie svojho dieťaťa do štandardného prenatálneho ultrazvuku okolo šestnásteho až osemnásteho týždňa. Teraz však existujú nové, neinvazívne prenatálne testy, ktoré môžu rozhodnúť o pohlaví oveľa skôr. Použijú iba matkinu krv, ktorá obsahuje značné množstvo DNA plodu. Pohlavie dieťaťa môže byť stanovená s presnosťou 95% v necelom siedmom týždni.

V minulosti sa páry, ktoré túžili iba po jednom mužskom potomkovi, mohli zdráhať potratiť 16 týždňové bábätko vyobrazené na ultrazvuku. Ak sú teraz tieto páry schopné určiť pohlavie dieťaťa v siedmom týždni, t.j. v momente, v ktorom si priatelia alebo rodina tehotenstvo ani nevšimli, môže byť pravdepodobnejšie, že sa budú - v relatívnej anonymite - hnať za potratom na základe pohlavia. Aj keď proti potratom na základe pohlavia existuje sociálny tlak a prieskumy verejnej mienky ukazujú, že viac ako tri štvrtiny Američanov sú proti takýmto potratom, predčasné testy by umožnili malej menšine párov, ktoré majú záujem ho vykonať, byť uchránenými od tlaku priateľov a rodiny.

Hoci fakt, že väčšina Američanov je proti tejto praxi, nám môže dať útechu, je dôležité si uvedomiť, že netreba veľa, aby sa pomer žien a mužov posunul. Napríklad, stačilo by len o 80.000 menej narodení dievčat v USA - číslo, ktoré odráža len 2 percentá všetkých narodených detí – aby posunulo zdravý pomer 1,04 až na problematickú úroveň 1,08.

Napriek tomu, včasnejšie prenatálne vyšetrenie predstavuje iba jeden technologický pokrok, ktorý môže ovplyvniť pomer medzi pohlaviami. Zvyšujúca sa závislosť na IVF technikách by mohla mať ešte dramatickejší vplyv na pomery medzi pohlaviami. V roku 2011, IVF vyprodukovalo viac ako 61.000 živo narodených detí, t.j. číslo, ktoré sa takmer zdvojnásobilo v posledných desiatich rokoch a nevykazuje žiadne známky obratu.

Stále viac a viac párov sa obracia na IVF kliniky a výber pohlavia embryí, ktorý je viac prijímaný ako potrat na základe pohlavia, sa stáva samozrejmosťou. Aj keď existuje mnoho techník , ktoré možno použiť na zvýšenie pravdepodobnosti mať chlapca cez IVF, mnoho kliník propaguje svoju ochotu robiť predimplantačnú genetickú diagnostiku embryí za účelom výberu pohlavia .

A Etická komisia Americkej spoločnosti pre reprodukčnú medicínu (Ethics Committee of the American Society for Reproductive Medicine), priemyselná skupina, ktorá sa snaží samostatne regulovať IVF kliniky, skutočne uviedla že „by nemalo byť neetické, keď rodičia preferujú pre svoje prvorodené dieťa alebo jedináčika určité pohlavie, kvôli inému úmyslu a priateľskému spoločenstvu, ktoré očakávali že budú mať.“

Keď budú odstránené prakticky všetky omyly, IVF priemysel je pripravený prevziať plnú finančnú podporu „právu mať dieťa niektorého preferovaného pohlavia.“ Okrem toho, prieskumy ukazujú, že 40 percent Američanov by využilo predimplantačné služby na výber pohlavia, ak by im boli ponúknuté. To znamená, že sa takýto výber stáva rýchlo hlavným smerom. Vzhľadom k rastúcemu trendu počtu detí vyprodukovaných skrz IVF a celkovému poklesu pôrodnosti, mierime do nezmapované územia.

Zabrániť výberu pohlavia pomocou IVF alebo potratov na základe pohlavia nie je tak jednoduché ako spraviť ich ilegálnymi. Tieto zákony sa už v iných krajinách ukázali ako také, ktoré možno ľahko obísť. Napriek tomu môžu zákony zakazujúce výber pohlavia pomôcť udržiavať sociálny tlak proti týmto praktikám.

Je na čase, aby USA zakázalo legálny výber pohlavia. Musíme zabrániť, aby sa i tu – na spôsob Číny - nevyskytla destabilizujúca nerovnováha mužov a žien.

DISKUSIA k článku