Otvorenosť prijať deti podmienkou platného katolíckeho manželstva

2,324
Kultúra života

VATIKÁN – V dlhej eseji, ktorá zdôrazňuje učenie katolíckej cirkvi, že rozvedené alebo znovu zosobášené páry nemajú povolené pristupovať k svätému  prijímaniu, prefekt Kongregácie pre náuku viery spojil platnosť katolíckeho manželstva s otvorenosťou prijať deti. Je to požiadavka, ktorú dnes, bohužiaľ, mnohé manželstvá nespĺňajú.

Dnešné zmýšľanie ľudí sa do značnej miery líši od kresťanského chápania manželstva, pokiaľ ide o jeho nerozlučiteľnosť a otvorenosť prijať deti,“ napísal pre vatikánske noviny L’Osservatore Romano arcibiskup Gerhard Müller. „Keďže je týmto ovplyvnených mnoho kresťanov, častejšie než kedykoľvek predtým sa stáva, že sú manželstvá pravdepodobne neplatné, pretože sa nepohybujú v spoločnosti veriacich a chýba v nich túžba po manželstve, o akom učí katolícka viera.

Pro-life aktivista Anthony Ozimic, PR manažér skupiny podporujúcej život a rodinu, Society for the Protection of Unborn Children (SPUC), so sídlom vo Veľkej Británii, toto tvrdenie uvítal.

Keď sme si prečítali vyjadrenie arcibiskupa, v ktorom jasne spája otvorenosť prijať deti s platnosťou manželstva, boli sme mimoriadne vďační,“ povedal pre portál LifeSiteNews.com Ozimic. „Pápež František sa vo svojej prvej encyklike Lumen Fidei jasne vyjadril, že potenciál heterosexuálnych vzťahov priviesť na svet deti je nevyhnutným predpokladom pre manželstvo. Potrat, antikoncepcia, sterilizácia a homosexuálne vzťahy tento predpoklad nespĺňajú, a teda sú s manželstvom nezlučiteľné.“

Je potrebné túto správu vysvetliť zákonodarcom a politikom, ktorí tvrdia, že podporujú manželstvo a zároveň podporujú metódy uzatvorené voči daru života, “ povedal Ozimic.

Vyjadrenie arcibiskupa Müllera tiež odráža myšlienky Pápeža Františka, ktoré vysvetlil v rozhovore po návrate zo Svetového stretnutia mládeže v Riu. Povedal:

Môj predchodca kardinál Quarracino zvykol hovorievať, že pokiaľ je jemu známe, polovica manželstiev je neplatná. Prečo to hovoril? Pretože ľudia sa berú nedospelí, neuvedomujú si celoživotný záväzok. Zosobášia sa, pretože spoločnosť tvrdí, že sa zosobášiť musia.

A tu prichádza na rad pastorácia manželstiev. A potom je tu ešte problém s právnym anulovaním manželstva. To musí byť preskúmané súdom, pretože cirkevný súd nestačí. Problém pastorácie manželstiev je komplexný.

Pápež František počas rovnakého rozhovoru v lietadle prezradil, že touto otázkou sa bude zaoberať synóda biskupov k problematike rodiny, ktorá sa už uskutočnila v októbri.

Kódex kánonického práva katolíckej cirkvi  jasne uvádza otvorenosť prijať deti ako nevyhnutný predpoklad platného sviatostného manželstva.

V kánone 1096 kódexu sa píše: „Na vznik manželského súhlasu je nevyhnutné, aby uzatvárajúcim stránkam nebolo neznáme aspoň to, že manželstvo je trvalé spolunažívanie muža a ženy, zamerané na plodenie detí nejakou sexuálnou súčinnosťou.“

Isté diecézy v Spojených štátoch objasňujú, že pokiaľ manželia od začiatku nie sú ochotní prijať deti, manželstvo je neplatné. Anulovať manželstvo znamená vyhlásiť, že manželstvo nikdy nebolo platné a partneri sa môžu znovu zosobášiť s niekým iným. Proces anulovania sa zaoberá otázkou, „či boli obaja ľudia vstupujúci do zväzku vedomí a spôsobilí, a či plánovali zachovávať základné povinnosti vyplývajúce z povolania.“

Sestra Kathleen Bierneová z rehole Obetovania preblahoslavenej Panny Márie, vikárka diecézneho súdu v New Ulme v Minnesote, objasňuje dokument zverejnený na webovej stránke diecézy: „Ak sa počas skúmania zistí, že manželskému sľubu niečo chýbalo alebo zväzok od začiatku nevyznával základné hodnoty ako stálosť, vernosť, otvorenosť prijať deti a otvorenosť voči partnerovi, potom môže cirkev prostredníctvom diecézneho súdu vyhlásiť manželstvo za neplatné.“

DISKUSIA k článku