Švajčiarski biskupi vystúpili proti odstráneniu krížov a obmedzovaniu slobody svedomia

1,674
Kultúra života

Švajčiarsko (10. decembra, RV) – Švajčiarski biskupi vyjadrili znepokojenie nad silným odmietaním náboženských symbolov na verejných miestach a potvrdzujú, že zákaz krížov „nikdy nebude vyjadrením tolerancie, ale práve naopak intolerancie, pretože zabraňuje verejnému vyjadrovaniu kresťanskej viery“. Potvrdzujú to v záverečnom vyhlásení z ich 290. riadneho zasadania, ktoré sa konalo vo Viège minulý týždeň. Vyjadrujú v ňom taktiež solidaritu s prenasledovanými kresťanmi na Blízkom východe.

Konferencia biskupov Švajčiarska zdôraznila, že sloboda vierovyznania a svedomia je „mimoriadne cenná a každá náboženská komunita a každý štát ju musí rešpektovať“. Táto sloboda „dovoľuje ľuďom žiť – individuálne alebo v spoločenstve, ktoré si vyberú na základe ich viery a svedomia – v súkromí ako aj na verejnosti. Z toho vyplýva aj právo verejne vyznávať a žiť svoju vieru – aj skrze viditeľné symboly viery“, píše sa vo vyhlásení. Biskupi ďalej odsudzujú existenciu „silného nepriateľstva – hlavne v súčasnosti – náboženských symbolov na verejnosti“ a „tendencie vytlačiť náboženstvo iba do súkromia človeka“. Podľa švajčiarskych biskupov „veľká väčšina národa súhlasí s prítomnosťou kresťanských symbolov – predovšetkým krížov – na verejnosti. Táto väčšina uznáva, že sa tým neobraňujú nejaké staré privilégiá, ale že odstránením týchto symbolov sa riskuje narušenie kresťanských základov našej spoločnosti a nášho spôsobu života.“ Podľa tejto nóty „sloboda vierovyznania a svedomia je zaručená iba vtedy, ak vyhlásenia a symboly rôznych vierovyznaní sú navzájom tolerované“.

 

V tejto súvislosti biskupi mimoriadnym spôsobom vyjadrili solidaritu prenasledovaným kresťanom na Blízkom východe. „Podmienky života kresťanov v týchto krajinách sa neustále zhoršujú a nezdá sa, že by tieto prenasledovania utíchali.“ Ďalej pripomenuli, že viac ako 200 miliónov kresťanov na svete je prenasledovaných alebo systematicky ohrozovaných kvôli ich viere. Na záver vyjadrili vďačnosť všetkým osobám, ktoré podporujú prenasledovaných kresťanov a povzbudili k modlitbám za nich. Zvlášť vyzvali všetky farnosti krajiny, aby odslúžili sväté omše za prenasledovaných kresťanov – mučeníkov svojej viery.

DISKUSIA k článku