Obama: “Nie je spravodlivé“, aby katolíci neprispievali na antikoncepciu

1,953
Kultúra smrti

Washington, DC, 10. júl 2012 (LifeSiteNews.com) - V krátkom pondelkovom rozhovore s Karen Swensen z WWLTV v New Orleans prezident Barack Obama opäť zdôraznil svoju podporu antikoncepcii. Tentokrát dodal, že „nie je fér“, aby ženy pracujúce pre katolícke inštitúcie, „niesli bremeno a náklady“ za svoju antikoncepciu.

Swensen položila otázku od diváka Michaela Varina: „Čo poviete na návrh zákona týkajúci sa zdravotnej starostlivosti, ktorý splnomocní poisťovne zabezpečiť antikoncepciu, sterilizácie atď. pre zamestnancov katolíckych univerzít, nemocníc a kostolov, nakoľko to je v rozpore s katolíckym náboženstvom?“

Moderátorka pri otázke uviedla, že Varino „sám seba označil za katolíckeho voliča“ a dodala: „Vieme, že je vhodné použiť kompromisné vyjadrovanie. Niektorí tvrdia, že návrh nejde dostatočne ďaleko a že skutočným, oveľa väčším problémom je náboženská sloboda, nie antikoncepcia.“

Obama odpovedal: „Áno. Je úplnou pravdou, že náboženská sloboda je základ. Na tom bola naša krajina založená.“

„To je aj dôvod, prečo sme udelili výnimku kostolom a náboženským inštitúciám“, uviedol prezident.

„Určili sme však, že to neplatí pre veľké katolícke nemocnice alebo univerzity, ktoré zamestnávajú veľa nekatolíkov a sú dotované aj federálnymi peniazmi. Ocitli by sa v pozícii, že budú musieť povedať žene, ktorá tam pracuje, že jej to poisťovňa nepreplatí. To by už zachádzalo príliš ďaleko. Tá žena by bola zrazu nútená sama niesť bremeno  nákladov. A to by nebolo spravodlivé“, vyhlásil Obama.

Antikoncepčná politika, ktorá by vyžadovala od všetkých zamestnávateľov krytie výdavkov na antikoncepciu, sterilizácie a abortívne lieky, nahnevala náboženských predstaviteľov z celého spektra.

Kritici zdôrazňujú, že výnimka stanovená pre “náboženských zamestnávateľov“ je zúžená len na inštitúcie, ktoré slúžia iba svojim členom. Podľa expertov ide o výrazne užšiu definíciu, než bola kedykoľvek predtým použitá vo federálnych zákonoch týkajúcich sa svedomia.

„Sám Ježiš alebo dobrý Samaritán z jeho slávneho podobenstva by nemohli byť do tejto výnimky zahrnutí, nakoľko trvali na pomoci ľuďom, ktorí nezdieľali ich pohľad na Boha“, povedal kardinál Daniel Dinardo vo svojom slávnom vyhlásení 26. septembra. „Výnimka pre ‘náboženského zamestnávateľa’ ponúknutá ministerstvom je tak extrémne úzka, že neochraňuje takmer nikoho.“

Už univerzita Steubenville v Ohiu oznámila, že bude nútená prestať ponúkať zdravotné poistenie kvôli HHS politike, zatiaľ čo tucty ďalších katolíckych organizácií podali žalobu.

DISKUSIA k článku