202-24-03_Immacualte_Heart.jpg

Súčasná celosvetová pandémia vyvoláva vlnu zasvätenia sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

1,087
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Katolíci celého sveta boli vyzvaní, aby sa na sviatok Zvestovania Pána zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, s úmyslom na ochranu proti koronavírusu, ktorý sa už rozšíril vo viacerých krajinách. (Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie sa však dá zasvätiť kedykoľvek, nie je to viazané na žiadny sviatok.)

 

Poľsko

Veriaci poľskí laici boli vyzvaní k "Aktu zasvätenia Poľska a seba samých Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie" na deň 25. marca. Zasvätenie sa dá vykonať "bez porušenia karantény - vyžaduje si len spoločného ducha viery a dôveru v srdci; nezáleží na tom, kde sa nachádzate"vyhlásila skupina, ktorá toto zasvätenie organizuje. Jeden z koordinátorov, Dr. Wojtek Golonka, vysvetlil pre Church Militant motiváciu, ktorá k tejto iniciatíve viedla: "V mnohých krajinách na svete sú ľudia zbavení možnosti ísť na svätú omšu - preto ... táto nadprirodzená odpoveď z Poľska. Nebezpečenstvo, ktoré sa vznáša nielen nad Poľskom, ale aj nad celým svetom, siaha oveľa ďalej, než je nákaza koronavírusom." 

Dr. Golonka osobne vyzýva všetkých amerických katolíkov, aby sa zapojili do tejto iniciatívy, slovami: "Nech sa na sviatok Zvestovania Pána každý obráti k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie." Facebooková stránka tejto skupiny potvrdzuje, že v dejinách Poľska sa všetky "katastrofy, nešťastia a ohrozenia vždy považovali za obdobia, v ktorých ľud prosil Boha o osobitnú pomoc a ochranu". Ako príklad uvádza táto skupina víťazstvo malej skupiny mníchov z poľského kláštora na Jasnej Góre a miestnych dobrovoľníkov, ktorí zahnali švédskych protestantov, a zachránili tak svoju Cirkev a posvätnú ikonu Čiernej Madony z Czenstochowej. Mnísi zoči-voči veľkej prevahe protivníkov údajne vyhlásili: "Lepšie zomrieť bez úhony, než žiť bezbožne." Poukazujú aj na "Zázrak na Visle", víťazstvo Poliakov z roku 1920, ktorý sa pripisuje generálovi Józefovi Piłsudskemu a mnohým procesiám a modlitbám veriacich, ktoré zastavili útok Sovietskej armády na Varšavu. Odvolávajú sa aj na prosbu o pomoc poľského kardinála Stefana Wyszynskeho, ktorou sa obrátil na Pannu Máriu z Jasnej Góry v roku 1956 - 300 rokov po obliehaní Jasnej Góry:

"Ó, Kráľovná Poľskej krajiny! Obnovujeme dnes zasvätenie našich predkov Tebe, ako našej patrónke a uznávame Ťa za Kráľovnú poľského národa. Celú poľskú krajinu a všetok jej ľud odovzdávame do Tvojej zvláštnej ochrany. Pokorne Ťa prosíme o pomoc a milosrdenstvo v tomto zápase o vytrvalosť zostať verní Bohu, Krížu a evanjeliu, svätej Cirkvi a jej pastierom, našej svätej otčine - odhodlanej strážkyni kresťanstva, zasvätenej Tvojmu Nepoškvrnenému Srdcu - ako aj Božskému Srdcu Tvojho Syna."

Facebooková stránka pokračuje: "Preto prijímame a opakujeme výzvu arcibiskupa Stanisława Gądeckeho, predsedu Biskupskej konferencie Poľska, na každodennú modlitbu posvätného ruženca v tejto mimoriadnej situácii, v ktorej sa ocitlo Poľsko a celý svet."

 

Írsko

Aj arcibiskup Eamon Martin, írsky prímus, vyzýva ľud svojej krajiny, aby sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie na ochranu pred epidémiou. Môžu tak urobiť individuálne alebo v rodinách. Arcibiskup spolu s ostatnými biskupmi a kňazmi zasvätia Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie celý národ. Abp. Eamon Martin hovorí: 

"Cirkev je dnes, viac než kedykoľvek predtým, povolaná k modlitbe, solidarite a súcitu v našej spoločnosti. Vynútená vzdialenosť medzi ľuďmi však nemá viesť k spoločenskej izolácii. Ako hovoril pápež František, spoločnou modlitbou ju prekonáme. V týchto dňoch skúšky, kedy sa ľudstvo chveje od hrôzy z pandémie, pozývam všetkých kresťanov, aby sme spoločne pozdvihli svoje hlasy k nebu." 

V promočnom videu arcibiskup hovorí: "prosme v čase tejto urgentnej situácie o pomoc Ježiša skrze Máriu".

 

Portugalsko a Španielsko

Ako reakciu na šírenie celosvetovej pandémie oznámila aj Biskupská konferencia Portugalska, ku ktorej sa neskôr pridala aj Biskupská konferencia Španielska, že ich krajiny sa minulý týždeň zasvätili Kristovi a Márii pri spoločnej liturgii. Kardináli a biskupi viedli pred zasvätením sa Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie modlitbu posvätného ruženca. 

V súvislosti s medzinárodnými iniciatívami zasvätenia sa Panne Márie Dr. Golonka uviedol: "Vôbec ma neprekvapuje, že sa tieto zasvätenia dejú po celom svete. Podľa mňa ide o prirodzenú, všeobecnú a celosvetovú reakciu katolíkov na aktuálnu situáciu (pandémiu). Keď si uvedomíme, čo Panna Mária povedala vo Fatime, je len normálne, že sa obraciame k Jej Nepoškvrnenému Srdcu. V dejinách Cirkvi a kresťanských národov existuje dlhodobá tradícia vykonávať v čase ohrozenia ľudu podobné zasvätenia a zverenia sa. Nech sa zasvätenie deje kdekoľvek, podstatné je, že sa udeje."   

 

DISKUSIA k článku