Prieskum: 77 % Američanov je proti potratom podľa pohlavia

1,672
Kultúra života

WASHINGTON, D.C., 17. máj 2012 (LifeSiteNews.com) - Nový prieskum verejnej mienky z mája tohto roku, ktorý vykonal Inštitút Charlotte Lozierovej (CLI) zistil, že veľká väčšina dospelých Američanov vo všetkých regiónoch krajiny je bez ohľadu na pohlavie, vek a rasu za to, aby boli potraty na základe výberu pohlavia dieťaťa nezákonné.

Prieskum CLI zistil, že z 1016 dospelých Američanov celkovo 77 % odpovedalo „áno“ na otázku: „Keď jediným dôvodom žiadosti o potrat je fakt, že vyvíjajúce sa dieťa je dievča, myslíte si, že tento potrat by mal byť nezákonný?“ Len 16 % všetkých respondentov sa vyjadrilo, že potrat by mal byť legálny za akýchkoľvek podmienok.

Zákon, ktorý by zakazoval potrat na základe výberu pohlavia dieťaťa, viac podporujú ženy (80 % ku 13 %) ako muži (74 % ku 11 %). Zákon na ochranu detí našiel podporu u všetkých vekových skupín, ale najviac u osôb vo veku 45 - 54 rokov, u ktorých zákaz podporuje 87 % ku 11 %. Čo sa týka regiónov, zástancov zákazu je najviac na stredozápade a juhu krajiny (81 %) a pomenej na západe (68 %).

Článok s prehľadom o potratoch na základe výberu pohlavia dieťaťa ako aj výsledky prieskumu sú dostupné online tu.

„Tejto problematike sa znova dostalo pozornosti kvôli správam o živote Chena Guangchenga, ktorý upozornil na nútené potraty a sterilizácie v rámci politiky jedného dieťaťa v Čínskej ľudovej republike,“ povedal Chuck Donovan, prezident Inštitútu Charlotte Lozierovej. „Zdá sa, že Američania súhlasia s myšlienkou, že úmyselné potraty dievčat sú neprípustnou formou diskriminácie na základe pohlavia.“

Spomínaný prieskum verejnej mienky bol súčasťou súhrnného prieskumu agentúry inc. Womantrend. Vykonali ho v dňoch od 10. - 13. mája 2012 a jeho hraničná hodnota miery chýb je ± 3,1 %.

Pre potrat na základe výberu pohlavia dieťaťa sa rozhodnú rodičia, keď dieťa ktoré čakajú, nie je toho pohlavia, ktoré by si želali. Praktizovanie takýchto potratov, takmer vždy v neprospech ženského pohlavia, čoraz viac znepokojuje množstvo organizácií na ochranu ľudských práv po celom svete. Odhadovaný počet „stratených dievčat“ následkom procedúr, ktoré uprednostňujú mužské pohlavie detí, vrátane potratov, siaha do výšky 163 miliónov.

DISKUSIA k článku