Britská vláda dala 268 miliónov dolárov na program nútených sterilizácií v Indii

2,038
Kultúra smrti

NEW YORK, 10. mája 2012 (C-FAM) – Podľa britského denníka The Guardian dala britská vláda indickej vláde 268 miliónov dolárov na program nútených sterilizácií pre chudobných. Nadácia Billa a Melindy Gatesových sa spolu s britskou vládou chystajú v júli v Londýne spoluorganizovať summit o plánovaní rodiny. Melinda Gatesová nedávno odmietla spojenie medzi antikoncepčnými programami a kontrolou populácie v prejave o spustení svojej novej iniciatívy. Jej kampaň s názvom „Bez sporu“ sa snaží „zmeniť  všeobecný dohovor o plánovaní rodiny“ vylúčením svojho spojenia s potratom, donucovaním a nemorálnosťou a zameraním sa na všeobecný dopad.

V rovnakom čase si Najvyšší súd v Indii vypočul dôkaz o nátlakových masových sterilizáciách v biednych podmienkach.

Podľa dokumentov doručených súdu, boli muži a ženy zhromaždení v provizórnych vidieckych táboroch určených na sterilizáciu, mnohí skončili s bolesťami alebo bez starostlivosti. Niektoré ženy boli sterilizované ako tehotné a potratili. Niektoré boli podplatené menej ako 8 dolármi a sari, niektorým hrozili, že stratia svoje potravinové lístky. Niektoré zomreli počas fušerských operácií.

Nevzdelané ženy a muži nezistili skutočný dôvod operácií, až kým nebolo neskoro. V regióne, na ktorý sa zamerala britská vláda, vykrvácala na smrť 35-ročná tehotná žena chudobného robotníka čakajúca dvojčatá.

Kliniky získavali bonusy za viac ako 30 operácií denne. Mimovládni pracovníci boli platení  za každého človeka, ktorého presvedčili, aby sa dal operovať. Jeden chirurg pracujúci v školskej budove vykonal 53 operácií za 2 hodiny s nekvalifikovaným personálom bez tečúcej vody alebo prostriedkov na čistenie nástrojov.

Podľa správy the Global Post z roku 2010 „posadnutosť“ dosiahnutím  Miléniových rozvojových cieľov OSN tlačí Indiu, aby zaviedla nútené sterilizácie.

Opäť sa príliš ponáhľajú nariaďovať zhora niečo, čo by mal každý nasledovať. A to opäť robí problémy,“ povedal  A. R. Nanda, bývalý minister zdravotníctva v Indii.

„Keď vytvoríte stimulujúci systém, ten nadradí jedno riešenie nad druhé a nabáda ich, aby šetrili,“ povedal Abhijit Das, predseda Healthwatch Forum.

„S týmto sme mali v minulosti veľmi zlé skúsenosti.“

Sterilizácia je najčastejšia metóda plánovania rodičovstva používaná v druhej fáze indického Programu pre reprodukciu a pre detské zdravie financovaného Veľkou Britániou, ktorý funguje od roku 2005  .

Správy indickej vlády z rokov 2006, 2007 a 2009 varovali, že program je problematický, poznamenal Guardian. Ešte v roku 2010 britské ministerstvo pre medzinárodný rozvoj odporučilo programu ďalšiu podporu. Jeden hlavný dôvod je venovať sa klimatických zmenám. Zníženie počtu ľudí by znížilo skleníkové plyny. Pripúšťa sa, že v programoch na kontrolu populácie sa vyskytujú „celkové ľudské práva a etnické problémy.“

Napriek varovaniam Veľká Británia tomuto financovaniu nedala žiadne podmienky.

Summit Veľkej Británie a Nadácie Gatesových má za cieľ zozbierať „bezprecedentný politický záväzok a zdroje...aby sa naplnili potreby plánovania rodiny v najchudobnejších krajinách sveta do roku 2020,“ tvrdí ministerstvo pre medzinárodný rozvoj, agentúra, ktorá financuje sterilizačný program v Indii.

Miera plodnosti v Indii je 2,62. Tlak na nižšiu plodnosť a redukovanie počtu rodín sa zhoduje so zhoršovaním nerovnováhy medzi pohlaviami v prospech chlapcov.

DISKUSIA k článku