Mexiko City: 78 tisíc mŕtvych detí za 5 rokov od legalizácie potratov

1,477
Kultúra smrti

26. apríl 2012 (LifeSiteNews.com) - Aktivisti bojujúci za právo na potrat oslávili päť rokov od zlegalizovania potratov na požiadanie v Mexiku, čo je míľnik, ktorý sprevádza extrémne číslo: od toho dátumu bolo takmer 78 000 nenarodených detí legálne usmrtených rukami lekárov, ktorí vykonávajú potraty.

Podľa zákona o potratoch vo federálnom okrese mesta Mexika, ženám môže byť bezplatne vykonaný potrat v jednej z desiatok štátnych nemocníc počas prvých dvanástich týždňov tehotenstva a to bez akýchkoľvek iných obmedzení.

Od roku 2007 malo podporovanie zabíjania nenarodených v hlavnom meste za následok celkový počet 121 148 žiadostí o potrat. Podľa Marthy Micherovej, bývalej riaditeľky Ženského inštitútu v Mexiku (Mexico City’s Women’s Institute), 77 919 z týchto žiadostí skončilo potratom.

Toto číslo nezahŕňa potraty na súkromných klinikách, kde tieto procedúry nie sú regulované ani monitorované.

Micherová, socialistická kandidátka do parlamentu, sa snaží o ešte lepší prístup k potratom, zasadzujúc sa za ich legalizáciu v celej krajine.

„Je potrebné, aby sa veci pohli dopredu,“ povedala Micherová pre španielsku tlačovú agentúru EFE. „Hlavnou myšlienkou je skončiť s týmito náboženskými mýtmi, ktoré hovoria o hriechu a prijať túto otázku vo forme zákona, aby na celoštátnej úrovni platil podobný zákon ako vo federálnom okrese a aby ženy mohli rozhodovať o svojich vlastných telách.“

Podľa novín El Universal, desať organizácií privítalo toto výročie schválenia zákona a požadovalo legalizáciu v celej krajine tak ako Micherová.

Adriana Jimenezová zo Siete pre sexuálne a reprodukčné práva v Mexiku (DDESR) tvrdila, že jedna štvrtina žien, ktoré potratili svoje deti, bola z oblastí mimo federálneho okresu a „preto je potrebná legalizácia v celej krajine.“ Ďalej dodala, že 83% žien, ktorým boli poskytnuté „bezplatné a bezpečné zdravotnícke služby“ týkajúce sa potratov „boli katolíčky.“

DISKUSIA k článku