Nezabúdajme na ľudí s Parkinsonovou chorobou

1,550
Kultúra života
Europoslankyňa Anna Záborská sa zajtra spolu s ďalšími poslancami EP podpíše pod "Sľub pre Parkinsona" pri príležitosti Svetového dňa Parkinsonovej choroby (11.4.). Ide o záväzok udržať a zvýšiť financovanie výskumu Parkinsonovej choroby v rámcovom programe EU Horizont 2020 a zabezpečiť, aby sa neurodegeneratívne ochorenia stali politickou prioritou EU v oblasti zdravotnej starostlivosti. Súčasťou záväzku je aj prísľub podpory pre zavádzanie najlepších postupov pri boji s Parkinsonovou chorobou a zvýšenie vplyvu pacientov, aby sa mohli viac zapájať do vlastnej liečby.
 
 
"Musíme konečne začať hovoriť aj o potrebách rodín, v ktorých žijú pacienti s Parkinsonovou chorobou. Európska populácia starne a s vysokým vekom sa zvyšuje pravdepodobnosť vzniku dlhodobého neurologického ochorenia. Podpora medzigeneračnej starostlivosti v rámci rodiny znižuje tlak na štátny rozpočet a zároveň zvyšuje kvalitu života ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou,"uviedla v tejto súvislosti Anna Záborská.
 
Svetový deň Parkinsonovej choroby sa po prvýkrát pripomínal v apríli 1997 zverejnením Charty Európskeho združenia Parkinsonovej choroby. Cieľom každoročnej pripomienky tohto svetového dňa je zvyšovanie povedomia verejnosti o tomto ochorení.
 
Parkinsonova choroba je progresívne, chronické a komplexné neurodegeneratívne ochorenie. Nedá sa vyliečiť a ovplyvňuje všetky aspekty každodenného života. V Európe dnes žije viac než 1.2 milióna ľudí trpiacich týmto ochorením a do roku 2030 sa ich počet zdvojnásobí. Odhadované náklady európskych systémov zdravotnej starostlivosti na liečenie Parkinsonovej choroby dosahujú ročne až 13.9 miliárd euro.

DISKUSIA k článku