OSN uvažuje o uznaní sexuálnych práv pre 10-ročné deti

1,988
Kultúra smrti

New York, 30. marca (C-FAM) Výbor pre populáciu a rozvoj (Commission on Population and Development - CPD) OSN uvažuje o „sexuálnych právach a právach reproduktívneho zdravia“ pre 10-ročné deti.

Dokonca aj generálny tajomník Pan Ki-Nun súhlasí. V nedávnom vyhlásení napísal: „mladí ľudia, ako aj všetci ostatní ľudia, zdieľajú ľudské právo na zdravie, vrátane sexuálneho a reproduktívneho zdravia.“

Súčasné medzinárodné zákony nepoznajú „právo“ na sexuálne a reproduktívne zdravie a nepochybne nerozoznávajú toto právo v prípade mladistvých. Avšak minulý rok zvláštny spravodajca OSN Anand Grover vyvolal značnú kontroverziu, keď nielenže vyhlásil, že „právo“ na sexuálne a reproduktívne zdravie existuje, ale pokúsil sa ho definovať ako právo na  prístup k interrupcii, antikoncepcii a sexuálnemu vzdelávaniu.

Spájanie tohto práva generálnym tajomníkom a Výborom pre populáciu a rozvoj s mladými, obzvlášť deťmi, je oveľa kontroverznejšie, pretože toto právo by mohlo byť definované tak, že by zahŕňalo prístup k interrupcii a antikoncepcii.

Organizácie ako Medzinárodné plánované rodičovstvo (International Planned Parenthood - IPPF) a IPAS, verní obhajcovia sexuálnych a reproduktívnych práv mladistvých, už uverejnili oficiálne správy pre kongres, ktoré sú podložené právnym jazykom vrátane antikoncepcie a interrupcie. Taktiež využívajú kongres ako príležitosť zaútočiť na účasť rodičov na sexuálnom zdraví svojich detí.

Pre organizácie ako IPPF sú rodičia najväčšou prekážkou, aby sa mladiství dostali k službám ako interrupcia a antikoncepcia. Dúfajú, že upevnením právneho jazyka na konferencii ich úlohu vytlačia na okraj.

IPPF vo svojom oficiálnom vyhlásení tvrdí: „zákony, ktoré obmedzujú prístup mladých ľudí k službám sexuálneho a reproduktívneho zdravia vrátane rodičovských alebo manželských práv“ musia byť buď odstránené, alebo pozbavené realizácie. IPAS ide dokonca ešte ďalej a tvrdí, že mladí by mali byť považovaní za nezávislých účastníkov, oslobodených od všetkých prekážok, ktoré ignorujú ich vlastnú „možnosť robiť kvalifikované rozhodnutia.“ Ich hlavným cieľom na tomto kongrese je vytlačiť na okraj rodičovskú účasť a povzbudiť krajiny podporujúce ich postoj, aby zväčšili tlak na právny jazyk, ktorý generálny tajomník už navrhol.

Vzhľadom na to, že tento dokument, ktorý bude na kongrese prerokovávaný vyzýva „vlády... aby venovali plnú pozornosť tomu, aby vyhoveli potrebám reproduktívneho zdravia, službám a vzdelávania mladých ľudí s plným rešpektom pre ich súkromie a dôvernosť,“ zdá sa, že ich úsilie má počiatočný náskok.

Členovia výboru teraz začali tento dokument prerokovávať. Záverečné rokovacie zasadanie je na programe v apríli. Už teraz je ale isté, že bude medzi tými najkontroverzenjšími.

DISKUSIA k článku