Viedenski farníci zvolili do farskej rady homosexuála. Cirkev ho odvolala.

2,221
Kultúra života
MISTELBACH, Rakúsko, 23. marca 2012 (LifeSiteNews.com) – Homosexuál, ktorý sa netají svojou orientáciou  a žije v registrovanom partnerstve sa vo viedenskej arcidiecéze postavil proti bašte katolíckej cirkvi, pretože sa prostredníctvom podpory väčšiny farníkov snažil získať prázdne miesto vo farskej rade.

26-ročný Florian Stangl získal v nedávnych voľbách do farskej rady 96 zo 142 hlasov. Avšak dekan otec Gerhard Swierzek vraj Stanglovi večer pred voľbami povedal, že jeho kandidatúra podľa kanonického práva nie je možná, pretože verejne žije život v protiklade s biblickými hodnotami.

V rozhovore pre noviny Kurier Otec Swierzek zdôraznil, že osobne voči mladému mužovi nemá žiadne antipatie, ale  že jeho kandidatúra podľa kanonického práva jednoducho nie je možná.

Stangl povedal novinárom, že vo svojom malom meste verejne potvrdil, že žije v homosexuálnom vzťahu. „Potom ako sme úradne uzavreli náš vzťah, pozvali sme viac ako polku mesta k nám domov na hostinu,“ povedal.

Farníci, ktorí verejne známeho homosexuála volili, hovoria, že sú pripravení za svoj výber bojovať. Niektorí farníci povedali novinárom, že ak ich voľba Stangla nebude rešpektovaná, sú pripravení vyvolať povstanie.

Stangl už voči rakúskej verejnosti využíva diskriminačnú taktiku, aby získal ich empatiu a podporu. Teraz hovorí, že sa cíti „diskriminovaný“, pretože otec Swierzek ho požiadal, aby sa zdržiaval svätého prijímania. „Kňaz ma požiadal, aby som nešiel na prijímanie. Povedal, že by mi ho neodoprel, ale požiadal ma, aby som to nerobil.“

Rakúske médiá  úplne podľahli diskriminačnej taktike, ktorú tak úspešne používajú homosexuálni aktivisti  po celom svete. Stangla médiá označili za vzor, „super-boya“ a ideálneho kresťana, kým katolícka cirkev bola zobrazená ako „sto rokov za opicami“, ako nedemokratická a nestarostlivá. Niektoré mediálne správy dokonca tvrdili, že Stangl bol z cirkvi exkomunikovaný.

Avšak viedenská arcidiecéza pod správou kardinála Christopha Schoenborna v oficiálnom vyhlásení, ktoré LifeSiteNews získalo, odpovedala, že „ľudia s homosexuálnym cítením patria do cirkvi podobne ako hocikto iný. Ani terajší prípad nie je výnimka a nikto nebol pre svoje homosexuálne cítenie „z cirkvi vyhodený“ ako tvrdili niektoré médiá.“

Vyhlásenie pokračovalo: „Cirkevné zásady pre dobrý život odvodené z Evanjelia neschvaľujú homosexuálne vzťahy a magistérium cirkvi hovorí jednoznačne proti homosexuálnym občianskym zväzkom.“

„Treba vziať do úvahy, že funkcia člena farskej rady je zvláštna služba cirkvi, pre ktorú tiež platia zvláštne požiadavky. Jedno z nich je záväzok voči náuke a pokynom cirkvi.“

Michael Prüller, hovorca viedenskej arcidiecézy, poslal LifeSiteNews e-mail, v ktorom píše, že viedenská arcidiecéza v súčasnej dobe vyšetruje postup hlasovania farskej rady a pokúsi sa nadviazať osobný kontakt so všetkými zainteresovanými stranami ako aj nájsť regulárne riešenie, ktoré rešpektuje integritu dotknutých osôb a zlučuje sa s pravidlami cirkvi.

DISKUSIA k článku