Rabín bojuje proti potratom a homosexuálnemu programu vo Svätej zemi

2,686
Kultúra života

23. marca 2012 (LifeSiteNews.com) - Rabín Yehuda Levin, ortodoxný židovský vodca, ktorý pracuje aj ako hovorca pre Americkú rabínsku alianciu a Úniu ortodoxných rabínov v USA a Kanade,  vyzýva kresťanských lídrov, aby prevzali aktívnejšiu úlohu pri obrane Izraela pred ideológiou propotratových a homosexuálnych aktivistov.

V nedávnom interview pre LifeSiteNews.com hovoril o kresťanských sionistoch, ktorí podporujú štát Izrael politicky, a dokonca aj ekonomicky. Levin povedal, že ignorujú veľmi dôležité duchovné otázky, ktoré sa týkajú Židov a kresťanov vo Svätej zemi, vrátane masovej vraždy nenarodených, ako aj homosexualizácie izraelskej kultúry.

„Americká kresťanská komunita, niekoľko desiatok miliónov kresťanov, nerozumie svojej sile,” povedal Levin.

„Keď cestujú do Izraela a stretnú sa s vládnymi úradníkm, ktorí ich potom vezmú na sväté miesta, mali by sa sťažovať. Mali by sa vyjadriť pred svojimi lídrami, lídrami kresťanov v Amerike. Mali by sa sťažovať a vyjadriť proti potratom, proti desiatkam tisícov potratov, proti homosexualizácii Svätej zeme, proti všetkému tomuto nemorálnemu bláznovstvu. Určite by to zaúčinkovalo.”

Hoci, ako povedal Levin, menšina tradičnejších Židov je proti týmto trendom, všeobecne sekularizovaná väčšina s nimi zle zaobchádza a získavajú malú podporu od iných náboženských skupín, ktoré zdieľajú ich hodnoty.

„Kým sú v Izraeli ne jednej strane veľmi zbožní ľudia, Chasidi, o ktorých sa hovorí ako o ultraortodoxných, na druhej strane sú tu nenáboženskí Izraeliti. Sledujeme ich snahu prijať Madonnu či Michaela Jacksona, prijať všetko to bláznovstvo. A to, čo ma zarmucuje, je, že kresťania, tzv. kresťanskí sionisti či katolíci alebo evanjelici, tí, ktorí podporujú Izrael, nerozumejú, že majú skutočnú moc. Kým s nami ortodoxnými sa narába doslova ako s občanmi druhého rangu v mnohých izraelských oblastiach, odsudzujú nás v mnohých oblastiach spoločenského života,“ povedal Levin.

„Ak nabudúce príde Netanjahu a obráti sa na kresťanské publikum, Pat Robertsonovci (Pat Robertsons – americký televízny hlásateľ) či iní ľudia, väčšina z nich musí povedať: „Ako to, že to robíte? Ako to, že si dovoľujete tieto potraty, homosexuálne pochody a vyučovanie detí o homosexualite? Je toto dnes Svätá zem? Sme v šoku, sme zahanbení!” Viete, myslím si, že toto by malo účinok. Myslím si, že ak by sa vyjadril dostatočný počet náboženských lídrov, politikov a kresťanských turistov, mohli by sme v Izraeli vidieť pozitívne zmeny.”

Podľa Levina sme vnútri katolíckej cirkvi a vnútri židovského náboženstva v občianskej vojne. Tieto dve skupiny musia podporovať jedna druhú vo svojich bojoch, aby zachovávali morálne učenie.

Kardinál Timothy Dolan a hlasovanie o homosexuálnom manželstve v New Yorku

Rabín Levin vyjadril svoj hlboký rešpekt voči kardinálovi arcibiskupovi z New York City. Povedal však, že bol sklamaný nedostatom pomoci od preláta počas diskusie o homosexuálnom manželstve v štáte New York v roku 2010, ako aj pre jeho mlčanie o morálnych problémoch Izraela počas Dolanovho nedávneho výletu do Svätej zeme.

„Kardinál Dolan bol v Izraeli a strávil tam niekoľko dní. Vyjadril sa vôbec nejakým spôsobom k morálnej situácii?” spýtal sa Levin. „Tak tu je zjednotená katolícka konferencia biskupov.  Rešpektujem ho.  Ale zastaví sa morálka a rešpekt k životu pri dverách katolíckej cirkvi alebo je toto niečo, čo katolícke učenie hovorí bez ohľadu na národ a platí rovnako v každom národe sveta? A najmä v národe, ktorý pápeži nazývali starším bratom a stromom, z ktorého sú odštiepení?”

„Vyhlasovať takéto veci  môže byť pre neho politicky nepopulárne a môže to byť bolestivé. Ale viem, koľko ľudí by sa cítilo inšpirovaných, cítilo by sa motivovaných a cítilo by sa zahanbených, že cudzí duchovný povedal niečo také,” poznamenal.

Levin hovorí, že on sám tri desaťročia podporoval katolíckych prolife aktivistov, obraňoval pápeža a iných duchovných pri nepravých útokoch a chcel by vidieť viac reciprocitov medzi katolíckymi a kresťanskými prelátmi. Poznamenal však: „Som kritikom rovnej príležitosti...sklamal ma každý: rabíni, kardináli, kňazi, bežný ľud, sme spolu na jednej lodi.”

Levin vyjadril svoju vďačnosť predstaviteľom Vatikánu za intervenciu proti povoleniu homosexuálneho pochodu v Jeruzaleme v roku 2006.

„Som šťastný, že môžem povedať, že na základe mojej výzvy Vatikán prehovoril a vydal pokyn. Myslím si, že to bol Msgr. Franco, reprezentant pápeža, nuncio…ktorý prehovoril jasne proti paráde v Jeruzaleme, skutočne tak hlásal v mojej prítomnosti pred subkomisiou knessetu krátko po príchode do Izraela. Bolo to skvelé. Teším sa na ďalšiu medzináboženskú participáciu dohodnutým spôsobom, ktorá sa týka morálnych otázok, na celom svete. Ale zvlášť vo Svätej zemi…”

Je potrebný absolútny zakáz Cirkvi hlasovať za politikov, ktorí sú proti životu a proti rodine

Rabín Levin požiadal katolícky klérus, aby sa pridal k evanjelickým, židovským a dokonca moslimským lídrom, aby zriadili absolútny zákaz hlasovať za tých, ktorí podporujú programy proti životu a proti rodine.

„Príležitostne idem do Vatikánu a kedykoľvek som tam, vždy hovorím cirkevným hodnostárom, že napokon musíme určiť hranicu. Ňou má byť poučenie väčších náboženstiev pre svojich veriacich, že je absolútne zakázané hlasovať za kohokoľvek, kto podporuje akúkoľvek časť potratového, homosexuálneho programu a programu proti náboženskej slobode,” povedal.

„Keď sa to raz stane, hoci to môže do určitej miery vyprázdniť kostolné lavice, zvyšok bude posilnený. Ak to katolíci urobia v tandeme s konvenciou južných baptistov v Spojených štátoch a ortodoxnými židmi, budú tu aj moslimovia, ktorí sa pridajú. Verte mi, tento krok je taká reakcia, akú  v tomto štádiu potrebujeme. V tejto prevrátenej kultúre čoraz viac štátov prijíma homosexuálne manželstvo, útoči sa na náboženskú slobodu. Máme len pár rokov, ktoré ostávajú, aby sme toto zvrátili.”

Levin vyjadril tiež obdiv k Dr. Richardovi Landovi, prezidentovi Komisie pre etiku a náboženskú slobodu Južnej baptistickej konvencie. Ten mimoriadne vzdoruje voči donucovaciemu antikoncepčnému rozkazu Obamovej vlády, ktorý požaduje od náboženských inštitúcií, aby financovali antikoncepciu, vrátane drog, ktoré zapríčiňujú potraty. Požiadal tiež katolíckych vodcov, aby užšie spolupracovali s baptistami.

„Land povedal, že keď Martin Luther King išiel do väzenia v Birminghame a oni sú pripravení ísť do väzenia v Nashville,” poznamenal Levin. „Nikdy sme nevideli taký silný prejav Dr. Landa,” dodal. „Ak sa zajtra katolícki biskupi pridajú k Južnej baptistickej konvencii a Dr. Land bude hovoriť o tom, že teraz uvažujú o tomto druhu zákazu (proti politikom hlasujúcim proti životu a rodine), sľubujem vám, že politici si to všimnú. Zmení sa to za noc? Nie. Ale verte mi, ak to zriadia a získajú niekoľko politických skalpov, nebudete veriť tomu množstvu zmien, ktoré môžeme s Božou milosťou dosiahnuť.”

Posledný bod Levinovej reči, ktorý považuje za najdôležitejší, bola jednoznačná zodpovednosť náboženských vodcov za upadajúcu morálku modernej spoločnosti, pretože nekonajú s dostatočnou ráznosťou voči odporujúcim trendom.

„Kto je nakoniec zodpovedný?” spýtal sa. „Nakoniec tí, ktorí ponesú zodpovednosť za nečinnosť pri terajšom stave, za to, že  nepoučili stáda o absolútne, bez dvojzmyselností, nekompromisne, o čiernom a bielom…o hlasovaní (politikom , ktorí sú proti životu a rodine), podpore a úcte….budú náboženskí vodcovia.”

DISKUSIA k článku