Argentína povolila znásilneným ženám možnosť potratu

1,421
Kultúra smrti

BUENOS AIRES, Argentína, 14. marec 2012 (LifeSiteNews.com) - Argentínsky Najvyšší súd povolil matkám možnosť ísť na potrat svojho dieťaťa, ak bolo počaté v dôsledku znásilnenia.

„V takýchto prípadoch sa už nebude vyžadovať súdne povolenie na vykonanie potratu. Potstačujúce bude  vyjadrenie obete alebo jej právnika, ktorý dosvedčí, že žena otehotnela v dôsledku znásilnenia.“ Toto rozhodnutie jednomyseľne prijal Najvyšší súd potvrdzujúc tak rozhodnutie Najvyššieho súdu v provincii Chubut.

Pred prijatím tohoto rozhodnutia bol potrat v tejto prevažne katolíckej krajine ilegálny. Súd mohol udeliť výnimku v prípade ohrozenia života matky alebo jej vyhlásením za duševne chorú.

Včerajší rozsudok vysvetlil nejednoznačnú časť argentínskeho trestného zákonníka (§ 2, čl. 86), ktorá hovorí, že potrat nie je trestným činom „ak je tehotenstvo následkom znásilnenia alebo útoku na zdržanlivosť slabomyseľnej ženy.“ Sudcovia danú pasáž trestného zákonníka interpretovali takým spôsobom, že žena nemusí byť slabomyseľná, aby mohla po znásilnení požiadať o potrat.

Sudcovia sa vyjadrili, že tento rozsudok bol len vyjasnením už existujúceho zákona a nemá nič spoločné so súčasným tlakom potratových aktivistov, ktorí žiadajú legalizáciu potratov v Argentíne. Voči nariadeniu argentínskeho Najvyššieho súdu sa nie je možné odvolať.

Predseda Najvyššieho súdu Ricardo Lorenzetti sa dokonca vyjadril, že tento rozsudok „neotvorí cestu“ legalizácii potratov na požiadanie.

Mons. Jose Maria Arancedo, predseda biskupskej konferencie Argentíny, pre CNN povedal, že týmto rozsudkom prehrali životy nevinných.

Vyjadril sa, že „potrat je ukončenie nevinného života a neexistuje nijaký motív alebo dôvod, ktorý ospravedlňuje odstránenie nevinného života, ani taký poľutovaniahodný čin, akým je znásilnenie.“

Roberto Castaneda, člen istej argentínskej pro-life skupiny, pre CNN povedal, že toto rozhodnutie nemení  nič na fakte, že obete znásilnenia majú okrem potratu aj iné možnosti.

„Žene v zložitej situácii musíme poskytnúť podporu. Právnu, lekársku i psychologickú. Musíme propagovať systém adopcie. V Argentíne sú tisíce párov, ktoré deti nemajú alebo nemôžu mať. Je to oveľa ľudskejšie ako zvoliť smrť.“

DISKUSIA k článku