OSN Agenda 21: Potraty majú zastaviť globálne otepľovanie?

2,445
Kultúra smrti

WASHINGTON, D.C., March 6, 2012, (LifeSiteNews.com) - Kým prezident Barack Obama a Kathleen Sebelius tvrdia, že antikoncepcia môže znížiť náklady na zdravotnú starostlivosť, vplyvní enviromentálni aktivisti hovoria, že kontrola pôrodnosti môže zachrániť svet pred hrozbou globálneho otepľovania. Konferencia think-tanku minulý týždeň propagovala program Agenda 21 a stretnutia OSN ohľadom klimatickej zmeny s tvrdením, že podpora nižšej plodnosti „má prednosť pred takmer čokoľvek iným“, a že priemerné 14-ročné dievča „potrebuje vedieť“ ako mať sex „pre vlastný pôžitok.“.

Medzinárodné vedecké centrum Woodrowa Wilsona diskutovalo minulý utorok na tému „Ženské zdravie: kľuč k stratégiám adaptácie klímy“. Účastníci stretnutia si kládli otázku: „Možno vnímať plánovanie rodiny a reprodukčné zdravie ako legitímnu metódu adaptácie klímy?“

Kavita Ramdas, výkonná riaditeľka Programu sociálneho podnikania na univerzite v Stanforde citovala dve nedávne štúdie Nadácie Hewlett, ktoré tvrdia, že prístup k žien plánovanému rodičovstvu by značne znížilo uhlíkové emisie, čo by poskytlo ich zníženie o 8 - 15 percent potrebných na zabránenie nebezpečným klimatickým zmenám.“

Avšak Ramdas, ktorá pracuje v komisii Rockefeller Brothers Fund (Fondu bratov Rockefellerovcov), povedala, že v súčasnom politickom prostredí kontrola celkovej populácie narazila na zlé časy. „Ani jeden človek v prezidentských primárkach na republikánskeho prezidentského kandidáta nie je ochotný diskutovať ani len o antikoncepcii, tým menej si vie predstaviť akúkoľvek diskusiu o populácii,“ povedala.

Tento odpor voči interrupcii a antikoncepcii na domácej pôde zabránil medzinárodným snahám vytvoriť „premyslenú a aktívnu stratégiu pre lepšiu dostupnosť antikoncepcie pre komunity po celom svete.“

Povedala: „Ak sme v Spojených štátoch  v situácii, kde katolícki biskupi a ďalší, vlastne, veľký počet evanjelikov, skutočne veria, že určité politiky - nie nútenie niekoho, kto tomu neverí, aby užíval antikoncepciu, ale jednoducho za ňu platil - je niečo ako morálny výsmech a akoby urážka, ako sme to videli v niekoľkých uplynulých týždňoch, nebudeme si môcť byt istí, že toto ustanovenie medzinárodne existuje.“

Podľa jej názoru vývoj na americkej politickej scéne dokázal, že „nemôžete diskutovať... o prístupe k antikoncepcii... bez pocitu, že budete nejako tlačení do diskusie, debaty či hádky o interrupcii.“ Vyhlásila, že enviromentalisti „budú rýchlo porazení“ obvinením, že „toto je o kontrole populácie“ - presvedčením, ktoré, ako hovorí, „nie je úplne bezdôvodné.“

Avšak tému rýchlo ukončila pochvalou prezidenta Billa Clintona za to, že zopakoval politiku mesta Mexico City, ktorú nazvala „Global Gag Rule (pravidlom globálneho vtipu).“ Zákaz ustanovený prezidentom Ronaldom Reaganom zakázal americkým fondom, aby v zahraničí propagovali interrupciu. „Prečo sme sa v roku 2012 dostali k bodu, kedy o tom dokonca musíme diskutovať?“ opýtala sa.

Myron Ebell, riaditeľ Centra pre energiu a životné prostredie na Competitive Enterprise Institute (CEI) pre LifeSiteNews.com povedal, že „radikálnejšie elementy“ „hnutia globálneho otepľovania sa už dlhý čas koncentrujú na obyvateľstvo.“

Pripomenul, že dve z prvých enviromentalistických skupín boli Zero Population Growth (Žiaden rast obyvateľstva) a Negative Population Growth (Negatívny rast obyvateľstva). Žiadna z nich sa nestala masovým hnutím, ľudí nezaujali.

„Myslím si, že pokiaľ ste sa spýtali lídrov a zamestnancov rozličných organizácií enviromentálneho hnutia, väčšina z nich by verila, že svet potrebuje veľmi vážnu kontrolu obyvateľstva,“ povedal. „Je to logická časť hnutia. Ľudské bytosti sú nešťastím planéty, takže čím menej ľudí je, tým lepšie.“

Napriek dlhej previazanosti enviromentalistiky a kontroly populácie mainstreamové médiá o tom vedia málo. „Tábor varujúci pred globálnym otepľovaním sa snažil udržať tento argument v tajnosti,“ povedal Ebell, „pretože si nechcú ešte viac znepriateliť ľudí, než si už doteraz znepriatelili svojou politikou.“

Ramdas sa dokázala bez strachu pred odvetou posťažovať, že americký pohľad, že teenageri nie sú pripravení na sex, podkopáva medzinárodné snahy vyučovať sexuálnu výchovu.

„Sexuálne aktívna 14-ročná alebo 16-ročný, ako môže potvrdiť ktokoľvek z vás, ktorí máte deti v tínedžerskom veku, je plný svojej vlastnej sexuality,“ povedala.

Tínedžerka „nie je len nejaká naivka, ktorá čaká, že bude znásilnená,“ ale „má sexuálne pocity, má sexuálne túžby, zaujíma sa o sex, chce ho a potrebuje vedieť, ako ho mať spôsobom, ktorý je dobrý pre jej zdravie, pre jej potešenie, a aby pochopila, že sexualita je pre ľudí v jej veku normálna,“ povedala.  „Toto nie je niečo, o čom chceme diskutovať, takže sexuálna výchova je tiež tabu.“

Americká liga pre život (American Life League) nedávno zverejnila dve videá podrobne opisujúce názorný heteresosexuálny a homosexuálny materiál pre hodiny sexuálnej výchovy.

Iní účastníci vo Wilsonovom centre mali na mysli oveľa rozsiahlejší medzinárodný program. Daniel Schensul, technický špecialista v Populačnom fonde OSN,  povedal: „Agenda 21 rozpracúva tému reprodukčného zdravia a ako prispieva k ničeniu životného prostredia.“ Jeho poznámky k prezentácii hovoria, že „Agenda 21 sa zaoberá reprodukčným zdravím „do hĺbky.“

Schensul veril, že o prepojení medzi rastom populácie a globálnym otepľovaním sa bude diskutovať na nasledujúcej konferencii OSN o udržateľnom rozvoji, ktorá sa má konať v Rio de Janeiro 20.- 22. júna.  Keďže summit sa uskutoční na 20. výročie dávnejšieho summitu OSN o klimatických zmenách v Riu, hovorí sa o ňom ako o “Rio+20.”

Ebell povedal, že konečný program novej konferencie v Riu ostáva pre nezasvätených neznámy, hoci sa hovorí, že sa zameria na ekonomické otázky.

„Európska únia verejne vyzvala k vytvoreniu novej Svetovej enviromentálnej agentúry“, ktorá by nahradila Enviromentálny program OSN, povedal Ebell pre LifeSiteNews.com. Veria, že bude financovaná z Tobinovej dane, drobnej dane uvalenej na každú medzinárodnú finančnú transakciu.

„Môžu sa to pokúsiť v Riu nahvrnúť,“ povedal Ebell, aby „prerozdelili viac peňazí z rozvinutého sveta do rozvojového sveta.“

Hoci sa medzinárodní zástupcovia a úradníci pridŕžajú konsenzu, iní odborníci pochybujú o hĺbke globálneho otepľovania a názore, že zníženie populácie predstavuje pozitívne riešenie.

Správa z roku 2011 Opätovné posúdenie klimatickej zmeny vytvorená Heartland Institute (Heartlandovým inštitútom) tvrdí, že  miera globálneho otepľovania v rokoch 1860-1880, 1910-1940 a 1975-1998 a 1975-2009 „je podobná a nie je štatisticky významne odlišná jedna od druhej.“

Mnohí klimatickí vedci ako napríklad známy vedec John Holdren vyzývajú Západ k zastaveniu svojho rozvoja, pretože veria, že úspešnejšie národy spôsobujú väčšiu ekologickú škodu. Ale primitívne praktiky ako vytínanie dažďových pralesov sú oveľa ničivejšie ako novšie, zelenšie technológie, povedal Ebell.

Ebell pre  LifeSiteNews povedal, že znižovanie svetového obyvateľstva sa tiež ukázalo ako kontraproduktívne. „Môj názor je, že ľudia sú čisté pozitívum, potrebujeme ich viac.  Nie sú len konzumentmi, „povedal. „Ľudské bytosti prirodzene riešia problémy, a ak máme enviromentálne problémy, ľudia sú schopní ich riešiť.“

Napriek výzvam realizovať mohutný program, posledný rečník na konferencii, Kathleen Mogelgaard, konzultantka pre Wilson Center’s Environmental Change and Security Program (Program enviromentálnej zmeny a bezpečnosti Wilsonovho centra) pripustila, že „treba viac štúdií, aby sa úplne legitimizovali tieto väzby“ medzi rastom populácie a zánikom životného prostredia.

Iba dva z 47 národných akčných adaptačných programov pre najmenej rozvinuté krajiny vytvorených organizáciou Population Action International v roku 2009 navrhli plánovanie veľkosti rodiny a ani jeden z týchto projektov nezískal finančnú podporu.

Veľmi málo dôkazov citovaných nepriateľmi populácie sa objavilo v recenzovaných časopisoch, uznala Mogelgaard. Kým existuje jedna štúdia, ktorá tvrdí, že otvorený prístup k antikoncepcii  vytvára „pevnejšiu spoločnosť“, reproduktívny výskum „nutne neodpovedal na zvláštnu hrozbu klimatickej zmeny.“

Mogelgaard povedala, že finančné zdroje hnutia často financovaného dolármi daňových poplatníkov by im dovolili pokračovať v pokuse vymyslieť väzby medzi znížením populácie a globálnym blahom.

„Fondy pre adaptáciu klimatickej zmeny rastú,“ povedala Mogelgaard, ktorá si všimla, že rozvinuté krajiny sveta v rokoch 2010-2012 venovali 30 miliárd dolárov na štúdie o klimatickej zmene. „Toto má v roku 2020 stúpnuť na okolo 100 miliárd dolárov,“ povedala.

Napriek hnutiam na ďalšiu reguláciu ekonomiky v mene zachovania atmosféry niektorí odborníci pracujúci mimo vládnych inštitúcií ponúkajú iné riešenie na uzdravenie životného prostredia.

Ebell povedal pre LifeSiteNews.com, že jeho bývalý šéf, neskorší americký senátor Malcolm Wallop z Wyomingu, zaznamenal ekologický úpadok bývalého sovietského bloku. Všimol si, že najväčší  znečisťovatelia životného prostredia sa umiestnili nízko taktiež v rebričkoch ekonomickej slobody.

 „Odpoveď na naše ekonomické problémy je ďalej zbohatnúť a snažiť sa zostať akou-takou slobodnou ekonomikou ako môžeme,“ povedal Ebell pre LifeSiteNews, „pretože keď dáte ľuďom podnety, aby napravili a zmenili veci, získate enviromentálny ako aj ekonomický pokrok. Bohatstvo a slobodné trhy sú uholné kamene ochrany životného prostredia a pokroku.“

Pochopil však motiváciu tých, ktorí sa snažia obmedziť rast ľudskej populácie. „Napokon, myslím si, že majú pravdu, ak si myslíte, že globálne otepľovanie je bezprostredná kríza, ktorej čelí ľudstvo a planéta, potom by ste pravdepodobne mali podporiť kontrolu populácie tak alebo onak. Či je to dobrovoľná kontrola, kedy sa  poskytuje bezplatná antikoncepcia alebo potraty, alebo je to rozkaz ako v prípade Číny.“

DISKUSIA k článku