Pápež - Rodinu ohrozujú nové ideológie, ktoré „znevažujú ľudské telo“

5,047
Kultúra života

Nové ideológie, ktoré „znevažujú ľudské telo“ a prekrúcajú účel a zmysel manželstva, vyvíjajú na rodinu neustály nátlak. Vyjadril sa tak pápež Benedikt XVI. v apoštolskej exhortácií Verbum Domini zverejnenej v novembri vo Vatikáne.

 V dokumente pápež napísal: „S ohľadom na takmer všade prítomný zmätok … a vzostup zmýšľania, ktoré znevažuje ľudské telo a odlišnosť medzi mužským a ženským pohlavím, Božie slovo opäť potvrdzuje, že človek zostáva vo svojej podstate dobrým stvorením. A Boh stvoril človeka ako muža a ženu a povoláva ich k láske, ktorá je verná, vzájomná a plodná“.

 Tiež sa vyjadril, že manželstvo sa uzatvára medzi mužom a ženou, ako to ustanovil sám Kristus, ktorý povýšil „na sviatosť to, čo bolo od počiatku vpísané v ľudskej prirodzenosti“.

 Pápež tiež povedal, že hlavnou zodpovednosťou rodičov voči svojim deťom „v autentickom rodičovstve“  je odovzdávať a svedčiť o zmysle života.

 „Manželia sú pre svoje deti prvými ohlasovateľmi Božieho slova, a to svojou vernosťou a jednotou v rodinnom živote.“

 V dokumente znovu zaznieva to, čo spomínal Benedikt XVI. už počas návštevy Španielska. Že Cirkev „vzdoruje akejkoľvek forme odmietnutia ľudského života a podporuje všetko, čo by presadzovalo prirodzený poriadok v oblasti inštitúcie rodiny“.

 Podľa riaditeľa Spoločnosti pre ochranu nenarodených detí Johna Smeatona pápežové vyjadrenia obraňujúce prirodzenú rodinu a zodpovednosť rodičov „ešte väčšmi naznačujú“, že sa spolupráca katolíckych biskupov Anglicka a Walesu s britskou vládou na programe sexuálnej výchovy „vážne odkláňa od katolíckeho učenia“.

 Smeaton narážal na prácu komisie anglickej konferencie biskupov pre vzdelanie, ktorá pomáhala vypracovať program sexuálnej výchovy pre predchádzajúcu Labouristickú vládu. Smernice by od škôl, vrátane tých cirkevných, vyžadovali učiť deti ako sa dostať k potratom alebo ako si zaobstarať umelú antikoncepciu. Tiež deťom tvrdia, že homosexualita je „normálna a neškodná“.

 Hilary White

DISKUSIA k článku