„Kultúrny marxizmus“ je nová hrozba pre spoločnosť, hovorí brazílsky kňaz

6,210
Kultúra života

SAO PAULO, Brazília, 21.decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Hoci sa zdá, že marxizmus zanikol pádom Sovietskeho zväzu, podľa jedného z najznámejších brazílskych kňazov sa iba zmenil a teraz ohrozuje kultúru mnohých národov na každom stupni.

V exkluzívnom video interview pre LifeSiteNews, Fr. Azevedo povedal, že marxisti sa po zdiskreditovaní svojich ekonomických názorov presunuli do kultúrnej sféry a pokúšajú sa rozvrátiť všetky spoločenské inštitúcie zvnútra.

„Musia mať kontrolu nad všetkým, čo produkuje kultúru. Najdôležitejšia je teda cirkev. Ale tiež univerzity, školy, noviny, médiá a podobne. V boji, v ktorom sa momentálne nachádzame, majú, samozrejme, všetko v rukách,” povedal Azevedo pre LifeSiteNews. Ako však dodal, musíme si uvedomiť, že „Boh je s nami.”

Podľa Azeveda, kultúrny marxizmus zahŕňa nielen Marxove myšlienky, ale tiež Nietzscheho a Freuda. Cieľom nie je nič iné ako zničenie západnej civilizácie v jej koreňoch. Z tejto deštrukcie, uisťujú nás, sa zrodí utópia.

Medzi inštitúcie, ktoré sú určené na likvidáciu, patrí rodina, povedal Azevedo.

„Myslia si, že rodina, to je útlak útlak. Takže ak máte rodinu, znamená to, že ste muž, muž, ktorý utláča ženu a deti, pretože ich využíva,” povedal Azevedo.

Ak raz máte tradičnú rodinu, máte muža ako vládcu rodiny. Oni si myslia, že toto musia prekonať, aby sme mali rovnocennú spoločnosť, že musíme mať ľudí, ktorí vyrástli v inom prostredí.”

V Brazílii, v krajine s najväčšou populáciou katolíkov na svete, sa marxisti zamerali na cirkev a mnohí kňazi a biskupi prijali ideológiu, ktorá nahrádza duchovné učenie Krista marxistickou imitáciou známou ako „teológia oslobodenia.”

„Teraz sa snažia dostať do kresťanstva a zmeniť ho zvnútra,” povedal Azevedo. „Držia sa náboženských slov, ale menia obsah vnútri slova.”

„Keď ako kresťania hovoríme o kráľovstve Božom, veríme, že hovoríme o niečom, čo nie je na tomto svete.”

„Avšak oni začnú hovoriť o tom, že pracujeme pre kráľovstvo Božie tu na zemi. Hovoria, že chceme priniesť Božie kráľovstvo na tento svet. V skutočnosti tak hovoria o socialistickej spoločnosti, o ktorej snívajú. Je to utópia, o ktorej veria, že sa stane. To je ich kráľovstvo Božie.”

 „Používajú rovnaké slová. Znie to ako niečo katolícke, ako niečo kresťanské, ale v rovnakom čase zisťujete, že je na tom niečo cudzie, pretože tam niečo chýba. A to, čo chýba, je všetko to, čo sa vzťahuje na trascedentálnosť, na nebo a na život po smrti. Všetko, čo robia,  sa týka života tu na zemi.”

Toto odmietnutie spirituality je spojené s vyvyšovaním človeka ako Nietzscheho nadčloveka, ktorý sám dokáže rozhodnúť, čo je dobro a čo zlo, tak ako ako to sľuboval had v rajskej záhrade, povedal Azevedo.

Občania Brazílie a Spojených štátov sú bezbranní voči kultúrnemu marxizmu, povedal Azevedo, pretože naivne veria, že marxizmus zanikol spolu s pádom Sovietského zväzu.

„Stojíme pred hrozbou, že monštrum zničí všetko, čo je nám drahé, všetko, čo považujeme za vzácne a sväté,” povedal.

Fr. Azevedo je v Brazílii známy pre svoje jasné názory a pevnú obranu katolíckej viery, ktorú prezentuje vo svojej televíznej show pre televíznu sieť Nová pieseň (Cancao Nova), ako aj na blogu Christo Nihil Praeponere (neuprednostniť nič pred Kristom).

DISKUSIA k článku