Vatikánsky denník: Rodičia majú absolútne právo na sexuálnu výchovu svojich detí

5,479
Kultúra života

Vatikán, 14. decembra 2011 (LifeSiteNews.com) – Vo vatikánskych novinách L’Osservatore Romano, v týždennom vydaní z 23. novembra, bola prednesená dôrazná podpora pre „absolútne právo rodičov a Božiu úlohu vzdelávať svoje deti o ľudskej sexualite.“

Spisovateľ Edmund Adamus, riaditeľ oddelenia pre pastorálne záležitosti Westminsterskej diecézy v Londýne v Anglicku, upozorňuje: „Počas nespočetných desaťročí si katolícki rodičia privlastnili zvyk delegovať svoju nepopierateľnú a nenahraditeľnú výchovnú úlohu v tejto oblasti na katolícke školy, a tak na ňu vo veľkej miere zabudli.“

Avšak Adamus poukazuje: „Ak uznáme (ako to učí Vatikán), že každé dieťa má právo byť morálne formované individuálne, stávajú sa prezentácie v skupine alebo v triede, pokiaľ ide o niektoré aspekty ľudskej sexuality, problematické.“ „Katolícki učitelia, ktorí sú „svedomití,“ dodáva, „vedia, že najlepšie predpoklady na poskytovanie tejto individuálnej formácie majú v skutočnosti rodičia.“

Adamusov článok vo vatikánskych novinách propaguje knihu, ktorá slúži ako príručka pre rodičov v tejto mimoriadne dôležitej výchove svojich detí. Kniha As I Have Loved You (pozn. prekl. Ako som ťa miloval) od dr. Gerarda O’Shea, píše Adamus, je „prvotriedny príklad ako preložiť princípy prednesené“ v učení Cirkvi o ľudskej sexualite, „do jednoduchých, praktických činností, ktoré môžu rodičia nevyškolení v teológii pochopiť a aj poskytnúť doma svojim synom a dcéram, navyše vo veku, ktorý, z lásky k svojim deťom, vedia najlepšie určiť sami.“

Rodičia pristupovali k O’Sheovej príručke s veľkým záujmom, pričom prekonávali strach a úzkosť ohľadom tejto témy. As I Have Loved You ponúka „zrozumiteľné inštrukcie, ktoré rešpektujú jedinečné potreby detí - úplne praktický zdroj, ktorý prináša dôveru a inšpiráciu,“ hovorí Adamus.

Zatiaľ, čo sa mnohí učitelia a diecézni predstavitelia možno pousmejú nad schopnosťami rodičov poskytnúť svojim deťom takéto vzdelanie, rodičia vybavení týmto zdrojom zdá sa, nesúhlasia. O’Shea spomína: „Naďalej dostávam žiadosti o školenia v mnohých častiach Austrálie a doteraz mi nedal ani jeden rodič negatívnu odozvu. Dostal som sa až k diecéznym predstaviteľom, ktorí súhlasili, že prístup odporúčaný v As I Have Loved You, môže byť dobrý, avšak pochybovali, že by tak mohli rodičia postupovať. Na publikum zložené z rodičov toto "podcenenie" žiaden dojem neurobilo a v tomto duchu prezentovali taktiež svoj názor!“

DISKUSIA k článku