Ako podporiť pôrodnosť v Rusku?

2,768
Kultúra smrti

Poznámka autora: Píšem z Moskvy, kde som sa zúšastnil na Demografickom summite s ďalším svetovým kongresom Lídrov rodín a ruských predstaviteľov. V Rusku je potrat nekontrolovateľný. Po prvýkrát bol legalizovaný a podporovaný komunistami v roku 1920. Ešte aj dnes každá priemerná ruská žena prekoná počas života 7 (!) potratov. Teraz máme historickú prležitosťpomôcť znížiť, možno dokonca zakázať, potraty v celom Rusku. Je tu návrh zákona v ruskej Dume, ktorý by namiesto prísneho obmedzenia interupcií zachránil život približne 4 miliónom detí ročne. To je to, čo hovorím Rusom a ich predstaviteľom.

28. jún, 2011 (Pop.org) - Niektorí hovoria, že boj za záchranu ruského obyvateľstva je stratený, že populácia starne a v priebehu desaťročí sa dramaticky zníži. Niektorí dokonca predpovedajú, že podobne ako Grécko, aj Rusko v nasledujúcich storočiach zanikne samo. S tým silne nesúhlasím. Vláda už prijala opatrenia, ktoré by mali viesť k spomaleniu poklesu. Duma v dnešnej dobe zvažuje ďalšie kroky vedúce k zvýšeniu pôrodnosti. To, čo Rusko potrebuje, samozrejme nie je postupné zvyšovanie počtu narodených. To, o čom sa teraz hovorí, je ruský baby boom.   

Pravdou je, že demografická situácia je vážna. Už niekoľko rokov majú Rusi viac rakiev ako kolísok. Rozpad Sovietskej Únie v roku 1991 vyvolal prudký pokles pôrodov v Rusku a tie zostali nízke aj v nasledujúcich rokoch. Dôvodom je náhla zmena sociálneho systému, ktorý predtým zabezpečoval zamestnanie a bývanie pre takmer každého Rusa. Teraz narastajú ekonomické problémy a všeobecný nedostatok dôvery v budúcnosť. V roku 2000 klesla ruská pôrodnosť na historické minimum. Dokonca je nižšia ako uprostred otrasov Prvej svetovej vojny a Ruskej revolúcie. Prirovnať sa dá azda k najhoršiemu obdobiu druhej svetovej vojny, keď Nemecko obsadilo západnú tretinu krajiny. Spolu so zvýšenou úmrtnosťou to znamenalo pokles ruskej populácie o takmer milón ľudí ročne.

Do roku 2003 bola pôrodnosť taká nízka, že ruskí predstavitelia začali vyjadrovať obavy i verejne. Prezident Vladimír Putin varoval ruský parlamnet, že nedostatok detí je vážnou krízou, ktorá ohrozuje prežitie Ruska. O tri roky neskôr zaviedol Putin jednorazovú úhradu 9000 dolárov za narodenie druhého dieťaťa, spolu s ďalšími príspevkami a podporou na starostlivosť pre ďalšie deti. Pôrodnosť sa stabilizuje, pričom klesá úmrtnosť.

Kríza preto pokračuje a v Rusku je stále viac úmrtí ako pôrodov. Počet žien, ktoré vstupujú do hlavného reprodukčného obdobia klesá a dno dosiahne v roku 2020. Ak sa pozrieme na skúsenosti z iných krajín, detský bonus má väčší vplyv na načasovanie rodenia detí ako celková plodnosť ženy. Inými slovami, ak sú páry motivované bonusom na dieťa, majú ho skôr ako plánovali. Početnosť rodiny to však významne nezvýši. 

Podľa populačnej divízie OSN, ruská populácia kriticky klesne zo 142 miliónov z roku 2010 na 136 miliónov v roku 2030. Jedná sa o stredný variant projektu Populačnej divízie OSN, ktorý pokladá za nereálne, aby sa ruské páry vrátili k dvom deťom. Historicky najpresnejší nízky variant projekcie uvádza, že populácia poklesne v roku 2030 až na 129 miliónov. Americký Census Burau je ešte pesimistickejší a predpokladá pokles čísel v Rusku na 124 miliónov v rovnakom časovom horizonte. Je ťažké predstaviť si, ako môže krajina stratiť počas dvoch dekád desať percent populácie a v rovnakom čase budovať moderné hospodárstvo. To platí aj naopak. Kým Veľká ruská kríza neskončí, môžeme povedať, že pôrodnosť bude nízka. Najväčšia krajina sveta, ako sa zdá, je uzavretá do špirály tanca smrti medzi demografiou a krízou.

Je možné, že vyplácanie dávok tehotným ženám a ťažká dostupnosť potratov preklenú priepasť medzi pôrodmi a úmrtiami. Štát by mal prestať platiť za prerušenie tehotenstva vo vyššom štádiu tehotenstva. Lekári by mali byť chránení klauzulou výhrady vo svedomí. Ale to, čo Rusko naozaj potrebuje pre rozvoj svojej ekonomiky, je baby boom. A to si vyžaduje odvážne opatrenia, ktoré zásadne zmenia spôsob, akým štát chráni život, vychováva mladých a spolupracuje s rodinou.

 

Steven Mosher

DISKUSIA k článku