EU: Ženy v domácnosti pôjdu späť do práce

2,125
Kultúra smrti

BRUSEL, 9. jún 2011 (LifeSiteNews.com) – Matky z Nemecka, Rakúska a Holandska, ktoré chcú ostať ako ženy v domácnosti, by sa podľa správy Európskej komisie mali vrátiť do práce, aby tak vyriešili vznikajúci problém.

Európska únia totiž čelí demografickému zrúteniu. Takmer 27 členských štátov zachováva mieru plodnosti hlboko pod reprodukčnou hranicou. Potrat a antikoncepcia sú vo všetkých štátoch okrem Malty legálne a percento uzatvárania manželstva neustále klesá. So stúpajúcim počtom ľudí, ktorí vstupujú do dôchodku a zmenšujúcim sa počtom mladých pracovníkov, ktorí by ich mali nahradiť, je celá Európa v populačnej kríze a vzniká nedostatok pracovnej sily.

Riešenie? Podľa prezidenta Európskej komisie José Manuela Barrosa by mali matky v domácnosti nastúpiť do zamestnania a ponechať svoje deti opatrovateľkám. 

,,Nemecko, Rakúsko, ale aj Holandsko by si malo vziať príklad zo severných štátov," poznamenal Barroso. ,,Pre ženy, starších pracovníkov, cudzincov a nezamenstnaných s nízkou kvalifikáciou to bude znamenať odstráneni prekážok, pretože sa stanú súčasťou pracovnej sily. Pravidlá odchodu do predčasného dôchodku by mali byť nadobro zrušené."

Podľa Barrosa je potrebné zriadiť viac detských škôlok alebo jaslí a daň z príjmu pre rodiny s dvoma príjmami by mala byť nižšia. Európska komisia zverejnila štatistiky, podľa ktorých je vo Švédsku zamestnaných 85% matiek s deťmi v predškolskom veku a 90% matiek s deťmi-školákmi. V Dánsku chodí do práce 75% žien.  

V správe sa píše: ,,Ženy a starší pracovníci predstavujú dôležitý potenciál. Jeho využitie ponúka rýchle riešenie situácie. Keby boli podmienky na skombinovanie práce a starostlivosti o deti priaznivejšie, na výkon svojej profesie by mohlo nastúpiť odhadom až 1,2 milióna obyvateľov".

Tzv. ´Operácia mama´ je zameraná predovšetkým na matky, ktoré majú deti vo veku 6-16 rokov. ,,Tieto matky sú z veľkej väčšiny vzdelané a motivované pracovať".

DISKUSIA k článku