Prečo sa tak démoni boja Panny Márie?

7,379
Kultúra života

Otec Gabriele Amorth je fascinujúci človek. Tento postarší taliansky kňaz ešte do nedávna slúžil ako hlavný exorcista pre rímsku oblasť, do ktorej spadalo okolie Vatikánu. Ako exorcista už videl všeličo možné. O týchto svojich skúsenostiach napísal dve knihy, ktoré boli preložené do angličtiny. Prvá je Exorcista rozpráva svoj príbeh (An Exorcist Tells His Story) a druhá je Exorcista: Ďalšie príbehy (An Exorcist: More Stories).

Ako som už povedal, je to pozoruhodný človek a ja som sa vždy zaujímal o nadprirodzené javy. Bolo to tak dokonca ešte predtým, než som sa stal kresťanom. Aj existencia démonov ma zaujala ešte predtým, ako som sa pridal ku katolíckej cirkvi. Takže je samozrejmé, že ma Amorthova práca priťahovala. Avšak niečo v jeho dielach ma ako protestanta trápilo.

Bolo tam niečo o Márii. (O tej dobrej Márii, viem).

Spoločenstvo svätých a kresťanská cirkev

Ale vážne tam bolo niečo o Panne Márii. Amorth si dal záležať na vyzdvihnutí Máriinej účasti pri exorcizme. Bola totiž jeho súčasťou a veľmi podivuhodnou, aspoň to tak vyzerá. Ak sa do toho Mária skutočne zapojila tak, ako to tvrdí Amorth, potom to samo o sebe hovorí niečo dôležité o kľúčových katolíckych doktrínach. Znamená to, že niektoré z nich by mohli byť pravdivé.

A od nich závisí veľa, tak ma nechajte vysvetliť vám to.

Katolícka cirkev, ako aj  všetci kresťania, verí v Spoločenstvo svätých. Cirkev tvrdí, že zosnulí kresťania kresťanmi zostávajú aj po smrti. V nebi nejdú niekam preč do kúta. V knihe Zjavenia je zobrazené, že sa zhromaždia okolo oltára a posielajú ďalej naše modlitby, ku ktorým pridávajú aj tie svoje. Jednoducho povedané, modlia sa za nás. Pre protestantských kresťanov to môže znieť radikálne, no toto je viera cirkvi už od doby prvých písomných zmienok. Dá sa teda ísť po ich stopách až do doby najstarších kresťanských tradícií.

Miesta smrti Petra a Pavla boli už od začiatku veľmi uctievané ako dôležité miesta.

Presvedčenie, že zosnulí kresťania neprestávajú byť súčasťou Kristovho tela, zvyklo byť zakomponované už v ranej kresťanskej cirkvi. Dnes však tomuto presvedčeniu veria len katolícke a ortodoxné cirkvi. Títo zosnulí sa môžu za nás modliť rovnakým spôsobom, akým sa my kresťania modlíme tu na zemi jeden za druhého.

No, čo to má spoločné s Pannou Máriou?

Už bolo povedané, čo to s ňou má spoločné. Aj Mária bola v histórii kresťanstva po väčšine vnímaná ako neuveriteľne dôležitá osoba. Koniec koncov, je Matkou Božou a jej "áno", ktoré dala Bohu, spolu s jej rozhodnutím byť súčasťou Božieho plánu spásy, priniesli vykúpenie pre celú ľudskú rasu. Očividne je dôležitá. A ak sú kresťania po smrti aj naďalej súčasťou Kristovho tela a modlia sa za nás v našom mene, podobne ako to robia aj naši bratia a sestry tu na Zemi, tak je samozrejmé, že aj Mária môže mať v nebi dôležitú úlohu.

Katolícka teológia teda dospela k jednoduchému záveru. Zosnulí kresťania sa za nás naďalej modlia a pôsobia ako Kristovo telo. Mária je vlastne zosnulý kresťan. Teda aj ona sa stále za nás modlí a slúži ako súčasť Kristovho tela.

Takže kedy sa Mária zapája do exorcizmu?

Exorcizmus je v katolíckej cirkvi rituál, ktorý má predpísané kroky, liturgiu a aj gestá. Modlitby sú v prvom rade zamerané na pripomenutie posadnutému, akú silu má Kristove meno. Využíva sa tu veľmi biblický jazyk. Ide o súbor výrazov, ktoré sú vytvorené na základe exorcizmov vykonaných Ježišom a apoštolmi. V tejto časti sa oslovujú aj konkrétni svätci a anjeli.

Ja som to čítal ešte ako protestant. No čo ma na týchto Amorthových opisoch niektorých jeho exorcizmov obzvlášť ohúrilo, bola prítomnosť a sila Panny Márie.

Rozdelený dom

O Ježišovom princípe rozdeleného domu som už písal na inom mieste. Bolo to v súvislosti s niektorým známejším Mariánskym zázrakom. Avšak myslím si, že to platí aj tu. Dom nemôže byť rozdelený proti sebe. Inými slovami, satan nemôže vyhnať satana. Majte teda na pamäti toto. Keď sa démon trasie pred menom Panny Márie, neznamená to, že Panna Mária musí byť tá, ktorej sa démon bojí?

Teraz vám uvediem jeden z Amorthových opisov, ktorý ma naozaj trápil. Počas obzvlášť náročného exorcizmu začala osoba posadnutá démonom zrazu kričať. Démon v bolesti prehovoril skrze človeka. Bol v agónii zo spaľujúcej bolesti a svetla, ktoré pociťoval. "Je tu, je tu!" kričal posadnutý človek. Potom vysvetlil, že to bola Panna Mária a on nemohol zniesť jej svetlo.

Počas tohto exorcizmu sa prišla Panna Mária, Matka Božia, modliť za posadnutého človeka a démon na to zareagoval. V skutočnosti démona bolelo, že bol pri nej tak blízko.

To upútalo moju pozornosť. Po prečítaní tejto časti som bol ako protestant veľmi prekvapený. Veď ak démon reagoval takto na Máriu, tak čo si mám o tom myslieť ja?

Aká by bola odpoveď protestanta?

Ja som nemal žiadnu, a to ma štvalo.

Sila Máriinej modlitby

Amorth vyzdvihol niekoľko ďalších exorcizmov, v ktorých figurovala Mária. Keď som si začal myslieť, že sa ma to týka, povedal som si: A dosť! Dosť už týchto stretnutí, aspoň tých, ktoré spochybňujú moje názory. Prečo sa teda démoni tak boja Panny Márie? Ako protestant som veril, že je dôležitá, no veril som aj, že je mŕtva. Nemôže sa za mňa modliť a ja by som ju o to nemal žiadať.

Ale démoni na ňu reagujú. Na jej meno. V Amorthových opisoch je uvedené, že ak sa k Panne Márii niekto modlí, sama príde a modlí sa za posadnutého. A démoni to nenávidia.

Rovnako sa to udialo aj na známej svadbe v Káne Galileskej. Mária tu prosila Ježiša, aby urobil zázrak a on ho spravil. V týchto zaznamenaných exorcizmoch sa pravdepodobne odohrávalo niečo podobné. A to už stojí za zmienku.

Tu je teda záver, ku ktorému som dospel ja: Buď je otec Gabriele Amorth klamár, alebo blázon, alebo niečo na tom prípade s Pannou Máriou bude. Buď si to Amorth všetko vymyslel, alebo je na katolíckych učeniach trochu pravdy. Mám na mysli tie o Spoločenstve svätých a dôležitom mieste Panny Márie vo večnom Kristovom tele. Všetko sa to odvíja z faktu, že démoni reagujú na Pannu Máriu. Nemôžu teda nič spraviť.

Pre mňa, ako pre protestanta, to bol pohľad na katolícku náuku zo zaujímavej perspektívy. No bol to aj zaujímavý a ironický dôkaz o tom, že katolícka viera je skutočná. Démoni potvrdili Mariánsku teológiu a Spoločenstvo svätých? No vyzerá to tak. Pre katolíka by to dávalo zmysel.

Ako protestant som však ostal zmätený.

DISKUSIA k článku