Čo veria katolíci: 10 právd o očistci

1,990
Zuzana Smatanová
Kultúra života

Existuje ešte očistec? Aj keď o ňom nepočúvame tak často ako kedysi, katolíci v očistec veria. Je to záležitosť viery, doložená Svätým písmom a tradíciou, objasnená Florentským (1439) a Tridentským koncilom (1545-1563) a vysvetlená v Katechizme Katolíckej cirkvi. O očistci vieme toto:

 

1. Očistec existuje:Katechizmus Katolíckej cirkvi učí, že v Cirkvi sa nachádzajú ľudia v troch štádiách – tí, čo žijú na zemi, tí, čo sú v očistci a tí, čo sú v nebi s Bohom.

 

2. Neexistuje druhá šanca:Duša je už spasená. V očistci sa splácajú dlžoby za hriechy, ktoré už sú odpustené, ale za ktoré sa na zemi neurobilo dostatočné pokánie.

 

3. Očistec nie je miestom vo fyzikálnom zmysle:Na generálnej audiencii 4. augusta 1999 povedal svätý Ján Pavol II, že očistec je stav bytia: „Tento pojem nevyjadruje miesto, ale stav existencie.“ Pápež Benedikt XVI na generálnej audiencii 12. januára 2011 povedal: „Vnútorný oheň – to je očistec.“

 

4. Očistec nie je trest, ale milosť Božia:Len zopár ľudí môže povedať, že sú pripravení postaviť sa pred Boha“, hovorí Susan Tassone, autorka „Prayers, Promises and Devotions for the Holy Souls in Purgatory“ (Our Sunday Visitor, 2012). „Ak by sme totiž nemali očistec, v nebi by bolo len veľmi málo ľudí, pretože by bolo iba nebo alebo peklo. Očistec je nesmierna milosť, ktorú nám dáva Boh, aby sme sa pripravili na život s ním v nebi.“

 

5. Naše modlitby pomáhajú dušiam v očistci dostať sa do neba:„Dogma o očistci nás preverí, ako vážne berieme lásku k blížnemu“, hovorí sulpicián, otec Gladstone Stevens, vicerektor a dekan St. Patrick´s Seminary&University, Menlo Park. „Nutnosť a potreba modliť sa za seba navzájom nemizne s koncom biologického života. Boh chce, aby sme sa za seba navzájom modlili bez prestania; aby sme stále pracovali na vzájomnej spáse.

 

6. Duše v očistci môžu orodovať za tých, čo žijú ešte na zemi, no nemôžu prosiť samé za seba:Katechizmus Katolíckej cirkvi (958) učí: „... Putujúca Cirkev si už od prvotných čias veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých; a keďže je svätá a spasiteľná myšlienka modliť sa za mŕtvych; ... naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás.“

 

7. Do očistca neposiela duše Boh – každá duša sa tam posiela sama:Duša si v okamihu, keď sa pozrie na seba v Božom svetle uvedomí, že v prítomnosti Boha nemôže zostať, kým sa neočistí od všetkých svojich nedokonalostí. „Samotná duša sa rozhodne“, hovorí Susan Tassone.

 

8. V očistci nie je oheň ako taký:Každú dušu však zachváti plameň bolesti z odlúčenosti od Boha a plameň túžby očistiť sa, ako sa dozvedáme aj z vízií svätých. Každá duša zároveň cíti aj radosť z uvedomenia si toho, že jedného dňa bude s Bohom – dodávajú spoločne otec Stevens a Susan Tassone.

 

9. Existuje zvláštny deň a mesiac modlitieb za duše v očistci: 2. november, alebo ľudovo Dušičky, je dňom a november mesiacom, v liturgickom kalendári zvlášť určenými na modlitby za duše v očistci. Hoci sa 2. november nazýva „Spomienkou na všetkých verných zosnulých“, Cirkev nás vyzýva, aby sme sa neustále modlili a prosili nielen za duše v očistci, ale aj navzájom za seba.

 

10. Modlitby za duše v očistci sa vždy rátajú:Pápež Benedikt XVI vo svojej encyklike „Spe Salve“ (O kresťanskej nádeji), v súvislosti s dušami zomrelých hovorí, že „ ... v spoločenstve duší nehrá náš pozemský čas žiadnu rolu. Nikdy nie je príliš neskoro dotknúť sa srdca druhého človeka, a nikdy nič z toho nevyjde nazmar.“

 

 

Zdroj:Katechizmus Katolíckej cirkvi 

 

DISKUSIA k článku