Dieťa ovplyvňuje aj maternica, v ktorej vyrastá. V prípade náhradného materstva má dieťa gény troch ľudí

1,093
Kultúra smrti

Najnovší výskum, ktorý bol uskutočnený na Inštitúte liečby neplodnosti v španielskej Valencii v spolupráci s Stanfordovou univerzitou, tvrdí, že gény dieťaťa ovplyvňuje aj maternica, v ktorej vyrastá. V súvislosti s prenájmom maternice výskum dokazuje, že tento fenomém, ktorý sa snažia presadiť najmä organizácie podporujúce homosexuálne vzťahy, je komplikovanejší a kontroverznejší, ako o ňom tvrdia jeho stúpenci.

Výskum teda tvrdí, že žena, ktorá v maternici nosí dieťaťa deväť mesiacov, má na neho vplyv. „Existujú vedecké štúdie a hypotézy, že tekutina, ktorá v maternici obmýva embryo, môže aktivovať alebo vypnúť niektoré gény. Tekutina produkovaná bunkami maternice, teda matkiným telom, vyživuje embryo a vytvára mikroprostredie, v ktorom dochádza k prvej interakcii medzi sliznicou maternice matky a embryom vo fáze uhniezďovania. Vedci sa domnievajú, že látky obsiahnuté v tejto tekutine (endometriálnom sekréte) môžu odovzdávať genetickú informáciu od matky k embryu, a tak môže genetický kód matky priamo ovplyvňovať embryo resp. stavbu jeho DNA,“ zverejnil server iDNES.cz slová Hany Višňovej, špecialistky na umelé oplodnenie.

Za vplyv matky na dieťaťa vyvíjajúce sa v jej maternici môžu molekuly microRNA, ktoré sa nachádzajú v sliznici maternice. MicroRNA sú jednoduché reťazce kyseliny ribonukleovej, ktoré sa podieľajú na génovej expresii – procesu pri ktorom sa informácie uložené v géne premenia na reálnu bunkovú štruktúru alebo funkciu. Takže práve microRNA je zodpovedná za zmenu genetickej informácie vyvíjajúceho sa plodu. Podľa vedcov tehotná žena vylučuje microRNA do sliznice maternice a následne programuje gény aj v prípade darovaného vajíčka.

Višňová tiež upresnila, že bol objavený medzibunkový mikro-molekulárny komunikačný mechanizmus, kedy embryo dokáže prostredníctvom sekrétu maternice prijať gén produkovaný sliznicou maternice matky (Hsa-miR-30d). Zároveň bolo podľa jej slov dokázané, že tento gén dokáže u embrya previesť jednak zmeny dôležité pre prepis genetickej informácie, a zároveň sa darí vyvolať vyššiu priľnavosť embrya k sliznici. Matka si tak teda dokáže dieťa k sebe doslova “privinúť” už v tom najranejšom štádiu života.

Vedci týmto zistením potvrdili tzv. Barkerovu teóriu už z roku 1990, podľa ktorej je to, čo sa deje v maternici matky, dôležitejšie, než to, čo sa deje doma po narodení dieťaťa.

„Naše výsledky poukazujú na výmenu (genetických informácií – pozn. red.) medzi endometriom a embryom. Očakávali sme to, pretože sme pozorovali určité fyzické charakteristiky medzi matkami a deťmi z darovaných vajíčok, doteraz sa ale pripisovali náhode,“ uviedol španielsky výskumník Felipe Vilella k aktuálnym dátam.

Z uvedeného teda vyplýva, že v prípade prenájmu maternice (surogačné materstvo) ide o značne komplikovaný a kontroverzný postup. Žena, o ktorej sa tvrdí, že dieťa len vynosí a vajíčko neposkytuje, tak dieťaťu cez svoju maternicu poskytuje gény. Následne sa narodí dieťa s génmi od troch rôznych ľudí.

 

DISKUSIA k článku