Vysväcovanie homosexuálov

4,172
Kultúra smrti

11. mája 2011 (LifeSiteNews.com) – Americká presbyteriánska cirkev onedlho začne s vysväcovaním homosexuálnych kňazov, čím nadobro zbúra desaťročia pretrvávajúce prekážky.

Denominácia odstránila zo svojej ústavy požiadavku, že všetci adepti, ktorí majú byť vysvätení, musia dodržať v manželstve medzi mužom a ženou sľub vernosti a zdržanlivosti, ak sú slobodní. Vyhlásenie nahradila požiadavka, že budúci kňaz by sa mal s úprimnou radosťou odovzdať do rúk Ježiša Krista.

Valné zhromaždenie denominácie a jeho riadiaci orgán schválili zmenu už v júli, najprv však musí byť ratifikovaná 173 miestnymi farskými organizáciami.

Organizácia v Minnesote potvrdila svoju voľbu, čím sa stala osemdesiatou siedmou v poradí, a nasledovala príklad 19 farských organizácií v Los Angeles.

Podľa denominačných postupov sa budú môcť miestne fary samostatne rozhodnúť, či vysvätia alebo nevysvätia homosexuálov.

Presbyteriánska cirkev sa tým pádom stáva štvrtou protestantskou cirkvou, ktorá schvaľuje vysvätenie homosexuálov. Ďalšími troma sú episkopalisti, luteráni a zjednotená cirkev Kristova.

Júlové rozhodnutie Valného zhromaždenia bolo v poradí štvrté, na ktorom sa rozhodovalo o vysvätení homosexuálov. Na všetkých predchádzajúcich zhromaždeniach bol tento návrh zamietnutý.

Spomenuté rozhodnutie však odmieta vyhlásenie istej presbyteriánskej siete, ktoré podpísalo asi tucet presbyteriánskych vodcov.

Predstavitelia vyzývajú cirkev k pokániu za vykonaný čin. Zdôraznili, že Božiu vôľu v Písme nemôže nikto svojvoľne meniť. Celý proces zodpovedá viac túžbam tela ako podrobeniu sa sile Ducha Svätého, ktorý k nám prichádza skrze Ježiša Krista. 

Napriek tomu, že niekoľko odsekov bolo z ústavy vymazaných, presbyteriáni svoje konanie ospravedlňujú tvrdením, že len odrážajú učenie Písma a cirkev takéto učenie potvrdzuje od nepamäti na celom svete.

Americká presbyteriánska cirkev povolila manželstvá homosexuálnych párov od roku 2000 a civilný sobáš homosexuálov od roku 2004. 

Ich rady sa za posledných 40 rokov rapídne zmenšili. Z pôvodných 4,25 miliónov veriacich v roku 1965 ostalo približne 2,1 miliónov členov. 

DISKUSIA k článku