Pápež v Roku milosrdenstva zjednoduší odpustenie potratu

2,608
Kultúra života

Pápež František v stredu oznámil, že ustanovuje, že Mimoriadny jubilejný rok Milosrdenstva začne 8. decembra 2015 a skončí v novembri 2016. V rámci tohto jubilea pápež kňazom povolí odpúšťať hriech potratu, o ktorom sv. Ján Pavol II. v exhortácii Evangelium vitae (bod 58) učí, že je „vraždou“.

Toto vyhlásenie je najrozsiahlejším komentárom k téme potratov, aké pápež František vo svojom pontifikáte urobil. Hoci niektoré médiá tvrdia, že pápež bagatelizuje závažnosť potratu, pápež vo vyhlásení naopak nabáda milióny žien, ktoré dali potratiť svoje deti, aby išli na spoveď a vyhľadali Božie odpustenie.

Cirkev v Katechizme potrat nazýva „deliktom“ a ukladá trest exkomunikácie na tých, ktorí ho vykonávajú, čo v podstate znamená, že tých, ktorí vykonávajú potraty, vylučuje z Cirkvi. V minulosti - tým, ktorí sa od Cirkvi exkomunikáciou oddelili – bolo umožnené vstúpiť do Cirkvi len prostredníctvom biskupa. Hoci vo veľkej časti Severnej Ameriky už kňazi od svojich biskupov dostali stále povolenie dať rozhrešenie z potratu.

Arcibiskup Charles Chaput z Philadephie v dnešnom maile pre LifeSiteNews vysvetlil, že „v arcidiecéze Philadelphia majú farári už mnohé roky povolenie na rozhrešovanie od hriechu potratu.“ Arcibiskup Philadephie, ktorý bude koncom mesiaca hostiť pápeža Františka počas jeho návštevy, dodal: „No takáto prax v rôznych iných oblastiach sveta nie je bežná.“

„Toto rozhodnutie nijako neznižuje mravnú závažnosť potratu,“ uzavrel Chaput. „Len uľahčuje prístup k sviatostnému odpusteniu každému, kto sa ho so skutočnou kajúcnosťou srdca snaží získať.“

 Pápež vyhlásil, že všetci kňazi budú môcť odpustiť hriech potratu „tým, ktorí sa ho dopustili a so skrúšeným srdcom prosia o jeho odpustenie“.

Pápež vo svojom liste hovorí, že potrat je „tragédiou“, pri ktorej sa deje „najvyššia ujma“ a nazýva ho „hlboko nespravodlivým“. No, rovnako ako pro-life hnutie, aj on priznáva, že ide o „bolestné a ťažké rozhodnutie“ a mnoho žien „sa domnieva, že nemá inú možnosť“.

Pápež hovorí, že na to, aby Boh odpustil takýto závažný delikt, ten, kto sa ho dopustil, musí byť informovaný o „závažnosti spáchaného hriechu“ a konať úprimné pokánie. Pápež František hovorí, že takíto ľudia musia prísť„so skrúšeným srdcom usilujúcim o odpustenie“ potratu, a dúfať v „zmierenie s Otcom“.

Nasleduje úplné znenie vyjadrenia Svätého Otca k otázke potratu.

„Jedným z vážnych problémov našej doby je určite zmena vzťahu k životu. Táto veľmi rozšírená mentalita spôsobila stratu povinnosti osobnej a sociálnej citlivosti voči prijatiu nového života. Dráma potratu je niektorými prežívaná s povrchnou uvedomelosťou, takmer bez toho, aby si boli vedomí vážneho zla, ktoré takýto čin so sebou nesie. Mnohí iní však naopak, aj keď momentálne prežívajú tento moment ako porážku,si uvedomujú, že nemajú inú cestu. Myslím najmä na všetky ženy, ktoré požiadali o potrat. Dobre poznám okolnosti, ktoré ich priviedli k tomuto rozhodnutiu. Viem, že je to morálna a existenciálna dráma. Stretol som sa s mnohými ženami, ktoré nesú vo svojom srdci jazvu po tomto bolestnom a ťažkom rozhodnutí. To, čo sa stalo, je hlboko nespravodlivé; napriek tomu, len prijatím samotnej skutočnosti vo svojej pravde možno zabrániť tomu, aby stratili nádej. Nemôže byť odopierané Božie odpustenie pre nikoho, kto činí pokánie, najmä keď s úprimným srdcom pristupuje k sviatosti svätej spovede pre dosiahnutie zmierenia s Otcom. Aj preto som sa rozhodol, napriek všetkým protirečeniam, udeliť všetkým kňazom počas jubilejného roku fakultu rozhrešenia od hriechu abortu pre tých, ktorí sa ho dopustili a so skrúšeným srdcom prosia o jeho odpustenie. Kňazi by sa mali pripraviť na túto veľkú úlohu, aby vedeli, ako spojiť slová naozajstného prijatia s reflexiou, ktorá pomôže pochopiť spáchaný hriech a naznačiť cestu autentického obrátenia pre dosiahnutie a prijatie skutočného a veľkorysého Otcovho odpustenia, ktorý všetko obnovuje svojou prítomnosťou.“

DISKUSIA k článku