Francúzsky biskup podporujú potratové združenia v Latinskej Amerike

3,753
Kultúra smrti

FRANCÚZSKO, 18. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) - Francúzski katolícki predstavitelia podporujú najmenej dve pro-potratové skupiny v Latinskej Amerike prostredníctvom medzinárodnej rozvojovej agentúry.

Katolícka spoločnosť proti hladu - za rozvoj (Comité Catholique contre la Faim et pour le Developpement, ďalej ako CCFD), ktorá počas pôstneho obdobia získavala finančné dotácie od francúzskych farností, podporuje potratovú feministickú skupinu INDESCO Mujer v Argentíne, rovnako aj Centrum pre sociálne a kultúrne štúdiá Antonia de Montesios.

Činnosť združení odhalil Jean-Pierre Moreau, autor knihy Pastoral Terrorism (Pastoračný terorizmus), v ktorej kritizuje vplyv liberálnej teológie vo Francúzsku. Vo svojom blogu s rovnakým názvom Moreau píše o svojej predchádzajúcej knihe, The Church and Subversion (Cirkev a rozvracanie), o neodhalených potratových skupinách podporovaných CCFD v roku 1985 a zároveň obviňuje organizátorov zo šírenia tejto politiky. Dva Moreauove objavy boli znovu publikované vo francúzskej blogsfére medzi výzvou k bojkotu proti CCFD.

Výskum LifeSiteNews dokázal, že podľa webstránky CCFD sú obe združenia medzi príjemcami dotácií a zároveň sú vo vysokej miere zapojené do potratových aktivít.

Potratové aktivity v Argentíne

INDESCO Mujer, ktoré stojí za Inštitútom pre právne a sociálne štúdie o ženách, bolo za posledných 20 rokov financované CCFD a dostalo peniaze na „rozvoj mužsko-ženských vzťahov pre väčšiu rovnosť“. CCFD sumu nezverejnilo.

Hlavná webová stránka INDESCO Mujer obsahuje sekciu „Sexuálne a reprodukčné práva“, čo zahŕňa aj „právo na bezpečný a legálny potrat“.

Na rovnakej stránke sa tiež obhajujú stanoviská, ktoré sú v rozpore s inými aspektami sexuálnej morálky presadzovanými katolíckou cirkvou. Radí sa tam „prístup k bezpečnej a účinnej antikoncepcii“ a škála sexuálnych „práv“ ako „rozkoš, masturbácia“ a právo na „slobodné sexuálne spolužitie“ s druhými.

Stránka propaguje aj účasť INDESCO Mujer na každoročnej kampani za zrušenie trestov za potraty v Latinskej Amerike a Karibiku a ponúka online „knihu“ o „sexuálnych a reprodukčných právach“, ktoré sú obhajované sloganmi „sexuálna výchova pre správne rozhodnutie“, „antikoncepcia ako predídenie potratu“, „legálny potrat na predídenie smrti“ a „legálny, bezpečný a bezplatný potrat“.

Rovnaká príručka tvrdí, že ľudia majú právo na „sexuálne vzťahy nezávisle od veku, štátu alebo modelu rodiny“ a právo na „príjemný sexuálny zážitok, nezávisle od rozmnožovania“.

Organizácia navyše odkazuje na časopis La Chancleta, ktorý obhajuje „sexuálne a reprodukčné práva“, vrátane potratu.

Moreau diskutuje o CCFD podpore INDESCO Mujer vo videonahrávke na svojom blogu.

Potratové aktivity v Mexiku

CCFD tiež podporuje pro-potratové Centrum sociálnych a kultúrnych štúdií Antonia Montesinosa (Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos) podľa svojich zoznamov finančne dotovaných príjemcov, ktoré boli zverejnené. Cieľom financovania je propagácia „rovnosti“ medzi mužmi a ženami.

Centrum je členom organizácie Ecclesial Observatory, ktorá sa stavia proti učeniu katolíckej cirkvi o živote a rodine. Je taktiež v členstve s ďalšími 4 skupinami, ktoré opakovane obvinili katolíckych biskupov z podporovania potratu a narušenia učenia cirkvi.

Ecclesial Observatory bojuje za zlegalizovanie potratov v Mexiku a snažia sa o to aj vydaním brožúry na podporu mexickej legislatívy „potrat na požiadanie“ z roku 2008. Brožúra má názov „Potrat: sociálny, etický a náboženský aspekt“, ktorý odsudzuje katolícku cirkev za odpor voči potratom.

Na strane 3 brožúra hovorí, že pokiaľ potrat nie je sám o sebe chápaný pozitívne, „pokračovanie neplánovaného a neželaného tehotenstva, ktoré sa pravdepodobne odrazí na fyzickom a psychickom stave matky, páru, rodiny a taktiež spoločnosti sa viac nemôže považovať za vhodné“.

„Odpor cirkevných predstaviteľov a niektorých kresťanských združení proti legálnemu prerušeniu tehotenstva predstavuje nedostatok porozumenia, súcitu a ľudskosti,“ uvádza brožúra na strane 15.

LifeSiteNews si overili, že spomínané centrum je tiež signatárom pro-potratovej správy, ktorú podpísalo niekoľko ďalších mexických skupín podporovaných kanadskou katolíckou organizáciou pre rozvoj a mier.

LifeSiteNews v minulosti informovalo o správe, ktorá uvádza, že je „naliehavé a nevyhnutné, aby pokroky nastali vo všetkých štátoch a aby sa potraty legalizovali v celej krajine s cieľom dosiahnuť rovnosť“.

DISKUSIA k článku