Britské ministerstvo zdravotníctva zatajuje štatistiky o potratoch

2,856
Kultúra smrti

LONDÝN, 18. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) – Britské ministerstvo zdravotníctva (Department of Health, ďalej ako DoH) čelí súdnemu obvineniu pre zastavenie zverejňovania štatistík vykonávaných eugenických potratov v krajine.

Pred desiatimi rokmi DoH zverejnilo štatistiku potratov, ktorá ukázala, že najmenej jedno nenarodené dieťa bolo usmrtené pre predpokladaný rázštep podnebia, záležitosť, ktorá sa dá vyliečiť chirurgickým zákrokom. Nasledoval masívny verejný protest a aliancia podporujúca život žiadala zverejniť, koľko detí bolo usmrtených pod záštitou programu Ground E, ktorý povoľuje potrat v prípade predpokladaného handicapu dieťaťa.

V októbri 2009 informačný tribunál nariadil DoH zverejniť štatistické informácie o potratoch, tí však výzvu odmietli.

Od zverejnenia prípadu dieťaťa s rázštepom sa DoH snaží čoraz viac obmedziť dostupnosť informácií o počte potratov v programe Ground E. Nebudú viac zverejňovať počty potratov v skupinách v počte menej ako 10, pretože vznikne riziko identifikácie zúčastnených matiek.

Predstavitelia aliancie podporujúcej život vyhlásili, že verejnosť „má právo presne vedieť, čo sa deje v súlade s našimi súčasnými zákonmi o potratoch a týka sa to v neposlednom rade tých, ktorí sú zapojení do legitímneho lobovania proti potratom“.

Spoločnosť na ochranu nenarodených detí (SPUC) označila vládnu transparentnosť v oblasti štatistík potratov za veľmi dôležitú. Hovorcovia skupiny povedali: „Tajomstvo bude slúžiť len tým lekárom, ktorí schvaľovali alebo vykonávali potraty mimo zákona.“

Komunikačný riaditeľ SPUC, Anthony Ozimic, však dodal, že otázka závažnosti postihnutia u usmrtených nenarodených detí „nie je striktne relevantná v otázke morálnych zásad“.

„Všetky nenarodené deti bez ohľadu na fyzický alebo mentálny stav majú rovnaké právo na život, potvrdené zákonom medzinárodných ľudských práv. Nemali by sme sa preto pýtať, či je rázštep podnebia viac alebo menej závažné zdravotné postihnutie, ale prečo chce vláda zakryť údaje o tom, ktoré dieťa je usmrtené a prečo.“

Napriek tomu Ozimic uviedol: „Spor pre transparentnosť je celkovo silnejší, pretože takmer všetky potraty z dôvodu  zdravotného postihnutia sú hradené daňovými poplatníkmi a na rozdiel od väčšiny NHS (National Health Service) postupov nie sú vykonávané pre zdravotný prospech, ale aby sa znížili náklady na starostlivosť o postihnuté osoby.“

V roku 1990 sa zákon o potratoch z roku 1967 zmenil na nižší tehotenský limit pre potrat z 28 na 24 týždňov. Za túto zmenu bojovali členovia parlamentu podporujúci život, situácia sa však obrátila proti nim, keď bol pridaný dodatok, ktorý zlegalizoval potraty až do okamihu narodenia, pokiaľ dieťa spadalo pod podozrenie možného postihnutia.

DISKUSIA k článku