Katolícky biskup chce sexuálne vychovávať anglických skautov

4,200
Kultúra smrti

LONDÝN, 15. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) – Britský biskup dozerajúci na vojenských kaplánov, ktorý je zároveň aj katolíckym kaplánom britského skautského hnutia, uvítal program sexuálnej výchovy vytvorený pre skautov. Tento program ponúka informácie o prístupe k potratom a antikoncepcii pre deti, ktoré ešte nie sú pohlavne dospelé.

Katolícke biskupstvo armády Veľkej Británie (tiež nazývané Vojenský ordinariát) vydalo vyhlásenie, v ktorom chváli tento dokument predovšetkým pre „uznanie, ktoré sa v dokumente preukazuje abstinencii ako účinnému prostriedku boja proti sexuálne prenosným infekciám a tehotenstvám mladistvých”.

„Tiež oceňujeme, že hnutie skautov uznáva dôležitosť náboženstva a viery mladých ľudí a podporuje výchovné priania ich rodičov,” povedal biskup.

Taktiež sa vyjadril, že skautské hnutie súhlasilo s distribúciou dokumentu pre katolíckych skautov s názvom „Ochrana ľudskej sexuality” vydanej Národným združením katolíckych skautov. Tento materiál podľa biskupa „stanovuje katolícke učenie v tejto oblasti” svojou nadväznosťou na „Ochranu života”, dokument vydaný Konferenciou biskupov Anglicka a Walesu v roku 2004.

Dokument spoločenstva katolíckych skautov tvrdí, že prístup vlády „bol morálne ničivý a rovnako aj prakticky neefektívny”. Zameranie vlády predovšetkým na kondómy a potraty „trpí práve domnienkou, že sociálne a morálne problémy môžu byť vyriešené čisto technicky, bez zmeny postoja k správaniu”.

„Sexuálna výchova by mala zdôrazňovať dôležitosť čnosti čistoty a povyšovať hodnotu panenstva pred manželstvom a stálosti v manželstve.”

John Smeaton, riaditeľ Spoločnosti na ochranu nenarodených detí (SPUC), bol ohľadom skautského programu podstatne menej optimistický ako biskup Moth. „Sme v procese pozorného študovania niečoho, čo sa javí ako úplne hrozný program podporovaný skautským združením,” vyjadril sa pre LifeSiteNews.com.

Smeaton bol už v minulosti hlasným oponentom rôznych programov sexuálnej výchovy financovaných vládou a entuziasticky schválených katolíckymi vzdelávacími službami a katolíckymi biskupmi Anglicka a Walesu.

„Jeden rodič mi minulý týždeň na verejnom stretnutí povedal, že biskupi nerobia nič, aby chránili jeho deti,” tvrdí Smeaton. SPUC bude dokument preverovať a pravdepodobne už čoskoro vydá kompletné vyjadrenie. 

„Budeme mať veľa čo povedať k tomu, čo sa javí ako hlboko rušivý vývoj.”

Názov dokumentu „Moje telo, moja voľba” je prevzatý z jedného z najpopulárnejších sloganov hnutí za potraty. Program obsahuje kontaktné informácie na potratové kliniky a doktorov, skupiny poskytujúce antikoncepciu a detailné informácie o tom, ako používať kondómy. Tento program bol vyvinutý organizáciou Brook, vedúcou pro-potratovou organizáciou pre „sexuálne zdravie”, ktorá taktiež radí vláde.

V jednej sekcii sa hovorí: „Mladí ľudia by mali cítiť, aký kondóm je,” a taktiež by mali vedieť, „ako ho správne nasadiť a ako spoznať, či je kondóm už príliš starý na použitie”.

Program je voliteľný a dostupný pre miestne skupiny skautov a mladých ľudí vo veku od 14 do 18 rokov. Do tejto kategórie spadá okolo 40 000 skautov.

DISKUSIA k článku