Americkí biskupi zákonodarcom: Schváľte legislatívu na ochranu svedomia

3,202
Kultúra života

WASHINGTON, D.C., 8. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) – Kardinál Daniel DiNardo z amerického mesta Galveston-Houston, ktorý je zároveň aj predsedom združenia aktivít na ochranu života z Americkej konferencie katolíckych biskupov, napísal všetkým členom hornej snemovne parlamentu súrnu správu, aby finančne podporili politické strany, ktoré stoja za ochranou práva svedomia v zdravotnom poistení.

Zákon na ochranu svedomia z roku 2011 „pomôže zabezpečiť, aby sa nové reformy zdravotníctva nezneužívali na porušovanie náboženskej slobody a práva svedomia toho, kto ponúka a poskytuje zdravotné poistenie v našom štáte,“ napísal DiNardo.

„Federálny zákon sa až doteraz nikdy nebránil pred eminentmi a nákupcami zdravotného poistenia z rokovania zdravotného plánu, ktorý je v súlade s ich morálnym a náboženským presvedčením,“ vysvetlil DiNardo. „Situácia sa môže zmeniť, ale len dodržiavaním zákona o poskytnutí primeranej zdravotnej starostlivosti pacientom (PPACA).“

Kardinál ďalej poznamenal, že zákon „stanovuje nový zoznam základných zdravotných benefitov, ktorý bude povinný pre väčšinu plánov zdravotníctva v Spojených štátoch,“ a tiež „vyžaduje od všetkých skupín a jednotlivcov pokrytie celkových prevetívnych služieb, vrátane služieb určených špeciálne pre ženy“. 

DiNardo poukázal na fakt, že skupiny ako Plánované rodičovstvo a mnohé ďalšie naznačili, že „preventívne služby pre ženy, vrátane všetkých liekov a zariadení schválených FDA (Food and drugs administration) ako antikoncepcia, vrátane tých, ktoré zabránia zahniezdeniu a prežitiu nového ľudského plodu, katolícka cirkev považuje za abortifacienty“.

Požiadavka o začlenenie liekov do plánov zdravotníctva predstavuje jasný potenciálny rozpor so zákonom o svedomí.

„Konflikty môžu vzniknúť v prípade, že mandáti HHS (Health and Human Services) zahrnú do liečby plodnosti aj oplodnenie v skúmavke, liečbu používajúcu materiál z usmrtených nenarodených plodov alebo iné postupy špeciálne odmietané presvedčeniami niektorých náboženstiev.“

PPACA „svojvoľne a nevysvetliteľne nechráni množstvo náboženských denominácií, vrátane tých, ktoré poskytujú oporu neziskovým systémom zdravotnej starostlivosti v krajine a ktorých morálne učenie odmieta takéto špeciálne postupy,“ povedal DiNardo.

„Zákon na ochranu svedomia je nenáročná a dobre vyracovaná legislatíva. Ochraňuje samotnú PPACA pred zneužitím popretia slobody Američanov na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, ktorá spĺňa ich zdravotné potreby a rešpektuje ich najhlbšie presvedčenie.“

„Som si istý, že väčšina členov kongresu hlasujúcich za PPACA nemala v úmysle poprieť alebo odobrať túto slobodu. Preto dúfam a očakávam, že predstavitelia, ktorí PPACA podporujú, a rovnako všetci tí, ktorí stoja proti nej, sa pripoja ku podpore zákona na ochranu svedomia a pomôžu zabezpečiť jeho prijatie.“

 

DISKUSIA k článku