Guatemala odsúhlasila pro-potratový jazyk OSN

2,871
Kultúra smrti

NEW YORK, 14. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) - Guatemalská delegácia v OSN odvolala svoje výhrady proti pro-potratovej interpretácii jazyka medzinárodných dohôd.

Po tom, ako anonymný zdroj informoval LifeSiteNews (LSN) o rozhodnutí delegácie, si táto spravodajská agentúra overila skutočnosť v priamom rozhovore so zástupkyňou Guatemaly, Connie Taracenovou, guatemalskou delegátkou pre sociálne, humanitárne a kultúrne záležitosti, ktorá rozhodnutie uzniesla.

Taracenová rozhodla behom rokovaní o novej rezolúcii OSN o „Plodnosti, reprodukčnom zdraví a vývoji”. Tieto výrazy sa často vyskytujú v súvislosti s pro-potratovými opatreniami. Opatrenie, ktoré je stále vo forme návrhu, obsahuje bezprecedentnú rétoriku a pro-life aktivisti sa obávajú jej zneužitia na ospravedlnenie vykonávania potratov.

„Káhirská výhrada” je opatrenie, ktoré používajú krajiny v snahe zabrániť nesprávnej interpretácii terminológie OSN v prospech legalizácie potratov. Takýto názov má preto, lebo prvýkrát bola použitá na Medzinárodnej konferencii o populácii a rozvoji v egyptskej Káhire v roku 1994.

Oficiálne vyhlásenie konferencie obsahovalo pojmy ako „reproduktívne práva” a „reproduktívne zdravie”, ktoré by sa mohli chápať v prospech legalizácie a vykonávania potratov. Káhirská výhrada povoľuje krajinám odmietnuť takéto interpretácie.

Vo svojom krátkom rozhovore s LSN, Taracenová najskôr odmietala odpovedať na akékoľvek otázky o rokovaniach a odkázala reportéra na Guatemalskú legislatívu o sociálnom rozvoji. LSN sa však opýtalo: „Odvolali ste káhirskú výhradu? Čo ste urobili s káhirskou výhradou? Počuli sme, že ste ju stiahli, je to tak?”

“Áno, odvolali sme ju,” odpovedala Taracenová.

„Takže, ak ste odvolali káhirskú výhradu, znamená to, že ste pro-potratoví, nie?”

„Nie, nie sme,” odpovedala Taracenová a dodala: „Sme za bezpečné materstvo.”

Carlos Polo, vedúci Latinsko-americkej kancelárie výskumného ústavu obyvateľstva, žiali nad rozhodnutím Taracenovej. „Je škoda, že zástupcovia v OSN robia svoje rozhodnutia tajne, bez toho aby ich prekonzultovali. Som si istý, že guatemalský ľud nechce podporovať potraty,” povedal Polo pre LSN.

„Výhrada na káhirskej konferencii jasne vyhlasuje, že akákoľvek zmienka 'reproduktívneho zdravia' a iných podobných výrazov sa nevzťahuje k potratom,” dodáva Polo. „Očividne neexistuje za jej odvolaním iný motív ako otvorenie dverí pre potraty. A pýtam sa: Má byť toto rozhodnutie vykonané za zavretými dverami v New Yorku alebo otvorene v Guatemale?”

DISKUSIA k článku