Katolícky kňaz: Buďme prísni ohľadom sexuálnej morálky

3,444
Kultúra života

WASHINGTON, D.C., 4. apríl 2011 (LifeSiteNews.com) - Prežívajúc žiaľ nad tichom amerických kazateľníc kňaz, ktorý prispieva na jednom z najuznávanejších diecéznych blogov v krajine, tvrdí, že nastal čas prísnejšie učiť o kresťanskej sexuálnej morálke.

Monsignor Charles Pope z washingtonskej arcidiecézy vo štvrtok vydal exhortáciu o prijatí katolíckeho učenia o homosexuálnych aktivitách. Tvrdí, že toto učenie je odmietané „najskôr kvôli zmätku spôsobenému hlasnou kultúrou a tichými kazateľnicami”.

V dobe hlbokého zmätku v sexualite Pope píše „musíme hlásať pravdu, ktorá je od Boha a taktiež ju žiť. Potláčanie pravdy vedie k obrovským skresleniam, zmätku a utrpeniu.”

Hoci „ľudia, ktorí sú proti učeniu Písma a Cirkvi, nazývajú akúkoľvek opozíciu ‘nenávisťou’ a ‘fanatizmom’, katolíci musia veriť, že opozícia, ktorú zastáva Cirkev, je „zakorenená v principiálnej poslušnosti voči Božiemu slovu,” tvrdí Pope. „Môžeme hovoriť a učiť iba to, čo nám Boh dôsledne zjavuje vo svojom Slove.”

Kňaz poukazuje na učenie biblických textov, ktoré hovoria, že homosexualita je nemorálna, vrátane úryvku z prvej kapitoly listu Rimanom, kde, podľa Popa, apoštol Pavol učí, že prijímanie homosexuality je „znakom hlbokého zmätku a zatemnenej mysle”.

„Sexuálna promiskuita našej doby viedla k obrovskému utrpeniu: pohlavným chorobám, AIDSu, potratom, tehotenstvám mladistvých, rozbitým manželstvám, rozvodom a slobodným matkám. Zmätok okolo homosexuality je iba ďalším symptómom všeobecného sexuálneho zmätku našej doby.”

Tento príspevok bol nadviazaním na Popeovu diskusiu z predchádzajúceho dňa, kedy výsledky ankety ukázali, že katolíci sú výrazne v prospech „manželstiev” rovnakého pohlavia. Tento fakt podľa neho nie je „žiadnym prekvapením” vzhľadom na mlčanie Cirkvi ohľadom tejto problematiky.

DISKUSIA k článku