Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy bráni štátne dedičstvo kresťanstva

3,157
Kultúra života

PUY-EN-VELAY, Francúzsko, 4. marec, 2011 (LifeSiteNews.com) - Francúzsky prezident Nicolas Sarkozy sa vo vyhlásení vracia k téme o význame francúzskeho kresťanského dedičstva, ktorá sa s ním spája, hoci sa zdalo, že sa jej už vzdal.

V príhovore pred zástupom hodnostárov v starobylom meste Puy-en Velay, kľúčovej lokalite v histórii francúzskeho kresťanského života, Sarkozy energicky obhajoval dôležitosť kresťanského príspevku do kultúrneho fondu Francúzska. 

"Kresťanstvo nám zanechalo veľkolepé dedičstvo. Som prezidentom sekulárnej republiky, ale musím povedať pravdu. Nie som nový stúpenec viery." povedal zhromaždeniu.

"Týmito schodmi vedúcimi k chóru Katedrály Puy-en-Velay počas desiatich storočí prešli milióny ľudí pred nami a som veľmi dojatý, že ma s úsmevom prijali títo ľudia, ktorí sa so mnou prichádzajú stretnúť pod touto majestátnou pamiatkou z kameňa." povedal Sarkózy, keď hovoril o najvýznamnejšej architektonickej pamiatke Puy- an Velay.

Dodal, že rovnako ani Chartres, Amiens, Remaš, Štrasburg či Paríž by neboli dnes v očiach Francúzska ani v očiach sveta tým, čím sú bez katedrál, ktorých veľkoleposť priťahuje turistov."

"Dedičstvo, moji drahí spoluobčania, nás zaväzuje. Je príležitosťou, ale aj prvou z povinností. Týmto dedičstvom sme zaviazaní. Stáva sa tým, čo máme nielen odovzdávať generácii, ktorá nasleduje po nás, ale ho musíme aj prevziať bez zábran a falošnej skromnosti, "vyhlásil Sarkózy  nazývajúc ho "živým dedičstvom, ktorým kresťanstvo podporilo našu civilizáciu".

"Bolo by zradou histórie našej krajiny tváriť sa, že sa nás naše dedičstvo netýka. Jeho ochrana je ochranou dedičstva Francúzska, je to bránenie materiálnych symbolov našej identity. Často citujem Levi- Straussa: "Identita nie je patológia." dodáva Sarkozy.

Francúzsky prezident tiež uznal kultúrny príspevok ďalších skupín francúzskej spoločnosti, zahrňujúcej židov, moslimov a sekularistov, a trval na tom, aby identita francúzskej kultúry nebola nepriateľská ku kultúrnej rozmanitosti spoločnosti, ale radšej jej nevyhnutne prikladala dôležitosť.

"Chcem povedať, že bez identity niet rozmanitosti, že na začiatku rozmanitosti sú identity, a to dáva dôkaz, že nie uzavretosť, ale viera vo vlastnú identitu umožňuje lepšie vychádzaťs identitou ostatných. No ak niekto neverí vo vlastnú identitu, ako môže lepšie vychádzať s inými , ako môže lepšie prijímať identitu iných?" pýta sa Sarkozy.

Sarkozyho prejav sa navracia k témam, ktoré zdôraznil v prezidentskom boji v roku 2007. V nasledujúcich rokoch sa jeho zdôrazňvanie významu kresťanstva vytratilo popri jeho druhom rozvode a ďalšom manželstve, obvinení jeho syna z protekcie a ďalších škandáloch, ktoré otriasli jeho úradom. Nedávny prieskum verejnej mienky ukázal, že jeho popularita klesla na nízkych 22%

 

 

DISKUSIA k článku