Európsky súd pre ľudské práva bude pojednávať o obvineniach rómky z nútenej sterilizácie

3,216
Kultúra smrti

ŠTRASBURG, Francúzsko, piatok 10 Marec, 2011 (LifeSiteNews.com) - 22. marca bude Európsky súd pre ľudské práva pojednávať o obvineniach Slovenskej ženy rómskeho pôvodu, ktorá tvrdí, že sa stala obeťou nútenej sterilizácie. Malo sa tak stať počas pôrodu jej druhého dieťaťa cisárskym rezom v Prešovskej nemocnici v roku 2000.

Žiadateľka, známa ako pani V.C., uvádza, že jej dali podpísať povolenie k sterilizácii, keď bola v bolestiach. V tom čase ani nerozumela, čo podpisuje, ani si nebola vedomá dôsledkov procedúry. Ďalej tvrdí, že rozhodujúcim faktorom pre jej sterilizáciu bol jej rómsky pôvod a že segregácia na základe etnického pôvodu je na gynekológii a v pôrodnici Prešovskej nemocnice bežnou praxou.

Prešovská nemocnica vyvracia tieto obvinenia tvrdiac, že sterilizácia pacientky bola vykonaná zo zdravotných dôvodov - rizika prasknutia maternice pri ďalšom otehotnení. Taktiež dodáva, že pacientka bola poučená o rizikách ďalšieho tehotenstva doktormi pred povolením zákroku.

Pojednávanie s V.C. je prvým z ôsmich prípadov pred Európskym súdom pre ľudské práva. Všetky sa týkajú Rómskych žien, ktoré sú presvedčené, že boli sterilizované bez plného súhlasu a to v dvoch slovenských nemocniciach.

Podľa zhrnutia z Medical Law Review (MLR) tieto ženy neboli schopné od posledného pôrodu počať. Požiadali preto o kópie svojich zdravotných záznamov, aby si ujasnili, aké procedúry boli na nich vykonané.

MLR dodáva, “Napriek siahodlhým pojednávaniam pred národnými súdmi ani jednej zo žien a ich právnych zástupcov nebolo povolené vyhotoviť kópiu zdravotných záznamov.”

Pani V.C. a sedem ďalších žien apelovali na Európsky súd pre ľudské práva tvrdiac, že ich ošetrenie a následné zamietnutie prístupu k informáciám o tomto zákroku porušuje ich právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života podľa článku 8 EDĽP, ako aj ich práva na základe článkov 3 -zákaz neľudského alebo ponižujúceho zaobchádzania, 12 - právo založiť rodinu, 13 - právo na účinné opravné prostriedky a 14 - zákaz diskriminácie. 

Gregor Puppinck, riaditeľ Európskeho centra pre právo a spravodlivosť, mimovládnej organizácie zaoberajúcej sa ochranou náboženských slobôd a ľudských práv, uviedol, že v tomto prípade budú adresované dva závažné problémy: eugenistická ideológia a povinnosti štátu vo veci práva založiť rodinu.

Puppinck poukázal na fakt, že žiadateľka referovala k publikáciám pojednávajúcim o histórii sterilizácie Rómov v Československu na začiatku sedemdesiatych rokov s cieľom kontrolovať Rómsku populáciu. 

“Tieto dokumenty dokazujú, že mnoho žien je nútených do sterilizácie, bez plného poučenia a vedomia o nezvratných účinkoch tohto procesu.” povedal Puppinck.

“Nútená sterilizácia v Európe nie je v praxi novinkou,” hovorí Puppinck, dodávajúc, že “najaktívnejšie hnutia za ‘kontrolu populácie’ majú veľmi úzke väzby s eugenistickou ideológiou,” ktorá “stále jestvuje a stále musí byť jasne odsudzovaná.”

V súvislosti s povinnosťami štátu týkajúcimi sa práva na založenie rodiny, Puppinck uvádza, že štát má “povinnosť zdržať sa bránenia založeniu rodiny alebo oslabovania rodinného života.” A to aj napriek tomu že vo viacerých prípadoch súdy rozhodli, že “neexistuje subjektívne právo rozmnožovať sa.”

“Preto,” uzaviera Puppinck, “ Európske centrum pre právo a spravodlivosť dúfa, že Súd rozhodne, že každý pod Európskym dohovorom musí byť ochránený nie len pred nútenou sterilizáciou, ale taktiež pred podnecovaním k sterilizácii. A to najmä ak sa jedná o člena zraniteľnej skupiny či menšiny. Štát musí taktiež zamedziť kladeniu prekážok do cesty mladým párom, ktoré chcú uplatniť svoju schopnosť rozmnožovať sa.”

DISKUSIA k článku