Biblia pre gayov

2,610
Kultúra smrti

13. december 2012 (LifeSiteNews.com) – Nepáči sa vám to? Tak to zmeňte. To je prístup k biblickému prekladu, ktorý zaujali tvorcovia novej „gay-friendly“ (gayom naklonenej) Biblie.

„Nemôžete si vybrať svoju sexualitu, ale môžete si vybrať Ježiša. Teraz si môžete vybrať i Bibliu,“ tvrdia tvorcovia Biblie, ozdobenej dúhovým krížom. Biblia sa dostala do predaja koncom novembra.

Editori vo vyhlásení vysvetľujú, že vzali každý z ôsmich biblických veršov, ktoré sa tradične používajú pri tvrdení, že homosexualita je hriešna, a upravili ich „spôsobom, ktorý znemožňuje homofóbne výklady.“

Napríklad v 1Tim, kde svätý Pavol odkazuje na „zvrhlíkov“ (doslova „tých, ktorí sa sami poškvrňujú s mužmi“), nová Biblia jednoducho odstraňuje slovo „s mužmi“.

Tento nový preklad podľa slov editorov „vyrieši interpretačné nejednoznačnosti v Biblii, ktoré sa týkajú homosexuality.“

Okrem spomínaných ôsmich veršov používa táto Biblia doslovný preklad King James Bible. Titul „Queen (kráľovná) James“ je založený na teórii, že britský kráľ James, ktorý nariadil tento známy preklad Biblie, bol bisexuál.

Aj keď „homofóbne“ pasáže boli upravené, editori tvrdia, že „táto Biblia je stále plná nerovnosti a dokonca rozporov, ktorými sme sa nezaoberali. Žiadna Biblia nie je dokonalá, vrátane tejto.“

Noviny pre homosexuálov Pink News označili za duchovného otca tejto dúhovej Biblie reverenda J. Pearsona z episkopálnej cirkvi San Francisco's Holy Innocents.

Pearson však zďaleka nie je prvým, ktorý by takto prekladal Bibliu mažúc určité hriechy, ktoré Biblia zakazuje. Nie je ani prvým, kto by inak modernizoval Písmo sväté.

Preklad Biblie z roku 2004, uznávaný canterburským arcibiskupom Rowanom Williamsom, bol „aktualizovaný“ rôznymi spôsobmi. Vrátane pasáže, v ktorej Pavol vyzýva svojich nasledovníkov, aby mali „stáleho partnera“ (namiesto „nech má každý svoju ženu a každá svojho muža“, pozn. prekl.). Thomas Jefferson je známy zostavením skráteného Nového zákona. Ten vylučuje akúkoľvek zmienku o zázrakoch či nadprirodzených udalostiach, vrátane Ježišovho zmŕtvychvstania.

O dúhovej Biblii kolovali fámy už v roku 2010. Stránka Dead Serious News uverejnila článok, ktorý tvrdil, že čoskoro vyjde takýto nový preklad Biblie. Niektorí túto satirickú správu mylne považovali za fakt a pobádali webovú stránku Snopes, aby vstúpila do diskusie a vyhlásila túto fámu za nepravdivú. 

Ale so zverejnením Queen James Biblie sa zdá, že realita predčila satiru.

DISKUSIA k článku