Nebezpečenstvo eutanázie. Prípad Belgicko.

1,555
Kultúra smrti

14. december 2012 (Bioedge) - Belgicko legalizovalo eutanáziu v roku 2002 zákonom, ktorý obsahuje prísne opatrenia na ochranu bezbranných. (Text zákona v angličtine nájdete tu.) Európsky inštitút bioetiky (IEB) sídliaci v Belgicku práve zverejnil štúdiu (anglický preklad nájdete tu) o skúsenostiach počas desiatich rokov povolenej eutanázie. Tvrdí, že výsledky vôbec nie sú povzbudivé.

Ústrednou témou správy je legislatívou ustanovený orgán, ktorý nie je schopný zmierniť obavy verejnosti monitorovaním a kontrolou eutanázie. Po 10 rokoch a približne 5 500 prípadoch nebol ani jeden z nich postúpený polícii. Podľa slov IEB by bolo ilúziou očakávať od lekárov, aby odhaľovali svoje vlastné nedostatky.

Okrem toho takmer polovica štatutárnej16-člennej Komisie pre kontrolu a hodnotenie je tvorená členmi alebo spoločníkmi vedúcej belgickej Right-to-die society (Spoločnosť práva na smrť). To podľa IEB dostatočne vysvetľuje „absenciu akejkoľvek účinnej kontroly a čoraz širšej interpretácie, ktorú Komisia mieni zákonu pripisovať.“ IEB podotýka, že zákon povoľujúci eutanáziu je už dosť škodlivý sám o sebe, ale vláda ani len nedbá na spôsob jeho dodržiavania.

„Ako je to v prípade všetkých trestných zákonov, tento zákon musí byť jasne interpretovaný, aby neprichádzal o svoju podstatu. Úlohou Komisie, určenej na kontrolu a posúdenie zákona, nie je stanoviť čoraz širšiu interpretáciu jeho podmienok. Zachádza tak ďaleko, že Komisia dokonca popiera charakter pôvodného textu a nekontroluje rozhodujúce právne kritériá.“

V dôsledku toho sa zákon vo viacerých oblastiach zneužíva. Tu je niekoľko z nich, ktoré kriticky vyzdvihla IEB:

  • K eutanázii je potrebné pacientovo alebo sudcovo písomné vyhlásenie, že o ňu človek žiada. Komisia však často od tejto povinnosti upúšťa. Spočiatku museli pacienti trpieť na život ohrozujúce a nevyliečiteľné choroby. V dnešnej dobe stačí, aby choroby boli len vážne a vysiľujúce.
  • Bolesť by mala byť neznesiteľná a nepoľavujúca, kedy sa pacientov stav nedá uľahčiť. Pacient však môže odmietnuť lieky na zmiernenie bolesti. Komisia sa podľa slov IEB „rozhodla nevykonávať svoje poslanie – ktoré je také zásadné pre tento zákon – a neoveruje neznesiteľnú povahu utrpenia“ pacienta, ktoré sa nedá uľahčiť.
  • Rozsah „psychického utrpenia“ je čoraz širší.
  • Lekármi asistovaná samovražda nie je podľa zákona z roku 2002 povolená. Komisia to ale ignoruje a pravidelne takéto prípady schvaľuje.
  • Ak má prebehnúť eutanázia u pacienta doma, lekár má sám vyzdvihnúť smrtiace lieky v lekárni od registrovaného lekárnika a vrátiť nepoužité lieky späť. V praxi dostávajú tieto lieky často členovia rodiny od nekvalifikovaného personálu a nikdy neboli vykonané žiadne kontroly ohľadom nadbytku týchto liekov.

DISKUSIA k článku