Financované potraty a antikoncepcia pre dievčatá od 15

1,857
Kultúra smrti

PARÍŽ, 26. október 2012, (LifeSiteNews.com) - Napriek poklesu rozpočtu národnej sociálnej ochrany francúzske Národné zhromaždenie hlasovalo za poskytovanie plného financovania potratu a antikoncepcie daňovými poplatníkmi.

Od roku 2013 sa verejné pokrytie výdavkov zdvihne zo 70% za chemické potraty alebo 80% za chirurgické potraty na plných 100%, v rámci limitu, ktorý každoročne stanoví systém verejného zdravotného poistenia.

V rovnaký čas zhromaždenie hlasovalo aj za 100% hradenie antikoncepcie dievčatám medzi 15. až 18. rokom, ktorá by zahŕňala všetky formy v rámci sociálnej ochrany: hormonálne tabletky, náplaste, implantáty, vnútromaternicové zariadenia a vaginálne krúžky. 

Očakáva sa, že prevažne socialisticky orientovaný senát schváli obe opatrenia bez akýchkoľvek otázok.

Nové opatrenia donútia daňových poplatníkov uhrádzať všetky náklady potrebné na odstraňovanie nenarodených detí pri potratoch na požiadanie. Potrat je vo Francúzsku plne legálny do dvanásteho týždňa gravidity a jeho počet sa od roku 1975, kedy bol po prvýkrát legalizovaný, vôbec neznížil.

Oficiálne štatistiky odhadujú číslo dobrovoľných prerušení tehotenstva“ na približne 225 000 ročne, a to aj napriek takmer perfektnej“ ochrane v podobe antikoncepcie. Vo Francúzsku používa antikoncepciu až 95% sexuálne aktívnych žien, ktoré nechcú otehotnieť.

Zoznamy sociálnej ochrany nezahŕňajú počet potratov vykonaných podvodom. Zaručujú totiž lepšie refundovanie lekárov, nakoľko niektorí z nich rozhodli, že pravdivé štatistiky nie sú dosť atraktívne. Skutočné čísla sa pohybujú od 250 eur za chcemický potrat do siedmeho týždňa a od 300 do 450 eur za chirurgický potrat.

V súčasnom stave iba maloleté dievčatá konajúce bez súhlasu rodičov alebo podpory v podobe príjmu zo štátneho programu pre núdznych dostanú 100% úhradu potratu od daňových poplatníkov. Všetci ostatní sa spoliehajú na dodatočné zdravotné poistenie, ktoré zvyčajne stanovuje zamestnávateľ. Len malé množstvo morálnych“ poisťovní ponúka balíky, ktoré otvorene vylučujú dodatočné poistenie na potrat a antikoncepciu.

Zatiaľ čo refundácie sociálnej ochrany budú znížené na všetkých stranách, vylepšené“ pokrytie potratov bude daňového poplatníka stáť navyše 13,5 milióna eur ročne. Celkové extra poplatky za potrat sa môžu vyšplhať až na 31 miliónov eur ročne, a to v prípade, že vláda zvýši oficiálne sadzby, ako sľubovala ministerka zdravotníctva Marisol Touraineová.

Ministerka práv žien Najat Vallaud-Belkacemová, ktorá sa pripojila k Touraineovej v prezentovaní pozmeňovacieho návrhu, ubezpečila o anonymite všetkých mladých dievčat snažiacich sa dostať k antikoncepciu. 

V súčasnosti môžu neplnoleté dievčatá získať antikoncepciu voľne v centrách Plánovaného rodičovstva, väčšina mladistvých, najmä v malých mestách a dedinách, k nim však nemá prístup. Antikoncepciu môžu dostať od obvodného lekára naproti všeobecnej sociálnej ochrane, ktorá poskytuje refundáciu 65%. Pri doplatení zvyšnej čiastky sa však musia spoliehať na rodičov a ak sú prítomní, získať dokonca plnú náhradu. Cieľom vládneho pozmeňovacieho návrhu je pretlačiť používanie antikoncepcie medzi mladistvými bez vedomia a súhlasu rodičov.

Podľa slov Vallaud-Belkacemovej by malo mať z tohto opatrenia úžitok asi milión dievčat. Odhad dodatočných nákladov pre sociálnu ochranu je až 5 miliónov eur.

Smerovanie k verejne financovaným potratom na požiadanie napĺňa jeden z vážnych sľubov Françoisa Hollandea počas jeho prezidentskej kampane a je dlhodobým zámerom feministických skupín a pro-potratových kampaní.

Pozorovatelia spomenuli mierumilovnú“ konsenzuálnu“ atmosféru počas stretnutí zhromaždenia. Predstavitelia ľavice a množstvo pravičiarov spája na prijatie opatrení svoje sily. Mnohí si s emóciami“ spomínajú na zanietený krok Simone Veilovej v decembri 1974, kedy viedla prvý úspešný útok na dekriminalizáciu potratu a dostalo sa jej pocty ako obrankyni práv žien.

DISKUSIA k článku