Neponáhľajte sa s prvým sexom

4,686
Kultúra života

Austin, 25. október 2012, (LifeSiteNews.com) – Ukazuje sa, že „žiť šťastne až do smrti“ v romantickom vzťahu môže závisieť od toho, kedy ste mali prvýkrát sex.

Nedávno zverejnená štúdia dokazuje, že u párov žijúcich v manželstve alebo partnerstve, ktoré sex odložili do neskoršej etapy života, „je významne znížená úroveň nespokojnosti vo vzťahu“.

S názvom „Pravá láska počká? Štúdia porovnávajúca vek súrodencov pri prvom pohlavnom styku a romantickom vzťahu v mladej dospelosti“ bola publikovaná v časopise Asociácie psychologickej vedy Psychological Science. Autorkou je Page Hardenová z Texasskej univerzity v Austine.

Základom štúdie boli údaje z národnej, geograficky pozdĺžnej, štúdie o zdraví adolescentov. Hardenová rozdelila ľudí do troch skupín: tí, ktorí mali sex v skoršom veku (menej než 15 rokov), tí, ktorí mali sex načas (v rozmedzí rokov 15 až 19) a tí, ktorí ho mali neskoro (viac ako 19 rokov). Autorka zároveň spresnila použitie termínu „načas“ v štúdii, ktorý znamenal len to, že „strata panenstva vo veku od 15 do 19 rokov je normou u adolescentov v Spojených štátoch“.

Štúdia preukázala, že ženy, ktoré „zažili svoj prvý sex v skoršom veku“, mali „znížené“ šance, že sa niekedy vydajú.

Ďalej konštatuje, že u ľudí „s prvou sexuálnou skúsenosťou v neskoršom veku“ je „podstatne nižšia“ pravdepodobnosť, že „niekedy budú žiť v nemanželskom partnerstve“. Inak povedané, odklad sexu na neskoršie obdobie života ide ruka v ruke s manželstvom.

Narozdiel od vyššie uvedeného, u ľudí, ktorí „mali prvý sexuálny zážitok v skoršom veku“, psychologička vypozorovala „významne zvýšenú“ pravdepodobnosť „partnerského nemanželského spolužitia“. Inými slovami, skorý sex v živote vedie väčšmi k životu v partnerstve, než k manželstvu.

Nakoniec Hardenová zistila, že „medzi mužmi a ženami, ktorí sú v súčasnosti manželmi alebo partnermi, bolo neskoré načasovanie prvého sexu spojené so znížením nespokojnosti vo vzťahu“.

Jej zistenia platia dokonca aj medzi súrodencami. Ten z nich, ktorý odložil prvý sexuálny styk na neskôr, sa mal vo vzťahu lepšie ako ten, ktorý tak neurobil.

Hardenová poznamenáva, že „presné mechanizmy“, prečo je odloženie sexu sprevádzané vyššou spokojnosťou vo vzťahu, „zostávajú nejasné“. Domnieva sa však, že posunutie sexu na neskôr môže pre človeka znamenať absenciu „skúsenosti so vzťahovou agresiou alebo podvodom v mladom veku“, čo by mohlo mať „škodlivé vplyvy na vzťahové fungovanie v dospelosti“.

Dr. Morseová, riaditeľka think thanku venovanému pochopeniu a obrane tradičnej rodiny vo všetkých jej aspektoch zdôraznila, že táto štúdia je dôležitá pre „každého, kto chce mať dobrý vzťah“.

„Výskum hovorí: ,Počkajte so sexom. Naozaj.ʻ Vaša spokojnosť v akomkoľvek vzťahu závisí od toho, ako dlho ste čakali. Každý, kto odloží sex až do času dospievania, je vo svojich vzťahoch šťastnejší.“

„To znamená, že dokonca aj úbohý človek môže zvýšiť svoje šance na dobrý vzťah, ak posunie svoj prvý sex na neskôr,“ uviedla.

DISKUSIA k článku