Odoberie lesbická partnerka otcovi dieťaťa rodičovské právo?

2,037
Kultúra smrti

NEW YORK, 21. september 2012, (C-FAM)— Európsky súd pre ľudské práva (ESĽP) onedlho rozhodne, či si žena bude môcť adoptovať dieťa svojej partnerky, a tým pádom odoberie otcovi rodičovské právo.

Prípad je podľa slov Gregora Puppincka z Európskeho centra pre právo a spravodlivosť veľmi jednoduchý. „Dve ženy žijúce v partnerstve chcú vytlačiť otca a keď im to zákon nepovoľuje, označia to za diskrimináciu,“ komentoval Gregor na C-FAM blogu v  Turtle Bay and Beyond.

Veľká komora ESĽP si vypočuje prípad s názvom X a ostatní verzus Rakúsko 3. októbra. Rozhodnutie sa bude týkať 47 krajín Európskej rady a nebude možné sa proti nemu odvolať.

Právny zástupca Rakúska poukázal na to, že väčšina európskych krajín nepovoľuje dieťa dvom matkám alebo dvom otcom. Advokát, ktorý predniesol tento prípad, namietal, že ide o sexuálnu dikrimináciu.

Dieťa sa narodilo mimo manželstva v roku 1995 a nesie meno svojho otca. Hoci sa o syna stará matka, otec s ním udržiava pravidelný kontakt a platí výživné.

Chlapec žije s matkou a jej partnerkou. Lesbický pár chce byť zákonom považovaný za „rodinu“, hoci podľa rakúskeho práva dieťa dosiahne plnoletosť v danom roku. Argumentujú tým, že otcovi sa nepodarilo udať riadny dôvod, prečo sa odmieta vzdať rodičovských práv a tak by ho mohla nahradiť lesbická partnerka.

V Rakúsku je povolené, aby si nevlastný rodič adoptoval dieťa, ak vzdialený rodič súhlasí, prípadne súd rozhodne, že rodič s dieťaťom zle zaobchádza alebo oň nejaví záujem. Rodič vtedy stráca všetky osobné a právne putá, vrátane práva vidieť dieťa.

Rakúski predstavitelia v tomto prípade rozhodli, že adopcia v záujme dieťaťa nebude. Žena nemôže nahradiť otca a nebol žiadny dôvod zbaviť ho rodičovských práv.

Podľa Vyhlásenia skutočností, ktoré zostavil ESĽP, okresný súd odmietol povoliť adopciu v roku 2005 na základe rakúskeho občianskeho zákonníka, ktorý určuje, že adopcia nahrádza biologického rodiča, pričom sa dodrží rovnaké pohlavie a ruší akýkoľvek vzťah medzi dieťaťom a biologickým rodičom. 

Krajský súd odmietol žiadosť z roku 2006 s vysvetlením, že pokiaľ má dieťa oboch rodičov, nie je dôvod nahrádzať jedného z nich.

Žiadosť následne zamietol aj Najvyšší súd. Cieľom a snahou adopcie je dostať dieťa, ktorého rodičia sa oň nemôžu postarať, prípadne je sirota, do podmienok, ktoré budú najbližšie prirodzenej rodine, zveriť ho zodpovedným vzdelaným ľuďom.

„Nielen že sú deti presúvané od rodiča k rodičovi kvôli ich ľúbostným pomerom a odlúčené od otca a matky kvôli rozvodu, teraz by dospelí chceli povolenie falšovať pôvod detí na uspokojenie vlastných túžob a vyhladiť svoju minulosť,“ vyhlásil Puppinck.

Nie je jasné, či je otec zo spomínaného prípadu upovedomený o súdnom konaní, pretože lesbický pár v prípade vystupuje anonymne. Na názor chlapca sa nik nepýta. Ženy a chlapca zastupuje Helmut Graupner, právny zástupca ILGA-Europe.

DISKUSIA k článku