Potrat nezlepšuje prognózu tehotných pacientok s rakovinou

1,419
Kultúra života

RÍM 7. september 2012 (LifeSiteNews.com) - Popredný belgický onkológ prednášal na medzinárodnom sympóziu v Dubline na tému zdravia matiek. Prišlo sa k záveru, že umelý potrat nijakým spôsobom nezlepšuje prognózu tehotných žien s rakovinou. Profesor Frédéric Amant povedal, že „v prípade, že rakovina komplikuje tehotenstvo, ukončenie tehotenstva nezlepší prognózu matiek.“ To bolo opísané v medicínskom týždenníku The Lancet ako „propagácia tehotenstva počas rakoviny.“

Amant, gynekológ, onkológ a docent katolíckej univerzity Leuven, je významným vedcom v rámci medzinárodnej štúdie tehotenstva a rakoviny. Sám je autorom série článkov, ktoré boli publikované v časopisoch The Lancet a Lancet Oncology, kde sa zameriaval na malígnu formu rakoviny v tehotenstve.

Organizátori sympózia sa vyjadrili, že jeho prezentácia už pred samotnou udalosťou pritiahla „značný záujem“ írskych odborníkov z oblasti medicíny. Sympózium predstavilo niekoľkých významných lekárov a iných pracovníkov v oblasti zdravotnej starostlivosti o matky. Očakávala sa účasť odborníkov z celej Európy, USA, Kene a Čile. Pozornosť sa kládla na starostlivosť o matky s vysoko rizikovým tehotenstvom, ďalej na rakovinu v tehotenstve, anomálie plodu a duševné zdravie. Sympózium sa tiež zameralo na vývojovú tendenciu čo sa týka úmrtnosti matiek po celom svete. Takisto sa skúmali faktory, ktoré ovplyvňujú mieru úmrtnosti matiek.

Sympózium sa konalo v čase, keď sa írsky parlament nachádzal v zložitej situácii: dve strany koaličnej vlády prudko polemizujú o návrhoch, či zrušiť ochranu nenarodených, ktorá je zakotvená v írskej ústave. Labouristická strana, menší koaličný partner, je jedinou politickou stranou v krajine, ktorá má vo svojom programe legalizácie potratov ako jeden z hlavných bodov. Niektorí členovia druhej vládnej strany s názvom Fine Gael túto myšlienku podporujú. Rastie vraj i tlak labouristov, ktorí naliehajú, aby sa v krajine uplatnilo nedávne rozhodnutie Európskeho súdu pre ľudské práva - a aby bol tak potrat v Írsku zlegalizovaný. Verejná mienka je však stále ostro proti.

 Pro-life aktivisti, ktorí pracujú v tomto napätom politickom prostredí konštatovali, že hlavným problémom sú nepravdy ohľadom zdravia matiek a potratov. Potrat je vraj „bezpečnejší“ ako prirodzený pôrod a írske zákony obmedzujú možnosti liečby tehotných pacientok s rakovinou. V Írsku stále platí takmer úplný zákaz potratov a podľa medzinárodných zdravotníckych organizácií je v krajine jedna z najlepších úrovní zdravia matiek vo svete. Pritom však lobisti za potraty a ich priaznivci v médiách naďalej trvajú na tom, že len legalizácia potratov môže tehotným ženám plne zaručiť úplný prístup k zdravotnej starostlivosti.

Organizátor sympózia prof. Eamon O'Dwyer povedal, že v oblasti pôrodníctva a medicíny zameranej na matky a deti „stále rastie pozornosť venovaná vysokorizikovým tehotenstvám, naliehavým prípadom, starostlivosti o predčasne narodené deti, prenatálnej diagnostike abnormalít plodu a účinkom tehotenstva na duševné zdravie.“

„Pre írskych lekárov je to skvelá príležitosť, aby sa dozvedeli o skúsenostiach a výsledkoch výskumu iných jurisdikcií,“ povedal profesor O'Dwyer.

Práca profesora Amanta je uvedená na webovej stránke Cancer in Pregnancy. V niekoľkých štúdiách poznamenal, že je možné zachrániť nenarodené dieťaťa, ktorého matka sa musela podrobiť chemoterapii. A nielen to - takéto deti vo veľkej miere liečba ich matiek neovplyvní. 

V jednej zo svojich štúdií Amant preskúmal údaje týkajúce sa viac ako 200 detí, ktoré boli vystavené liekom prenatálnej chemoterapie. Zistil pritom, že sa u nich neprejavilo nijaké zvýšené riziko spomalenia kognitívnych funkcií či vývoja, a to až do veku 18 rokov. Tento rok ho citovali i v denníku Daily Telegraph: „Pacientka a jej partner by mali byť informovaní o rozličných možnostiach liečby a ich lekár by im mal vysvetliť, že ukončenie tehotenstva zrejme nezlepší výsledky liečby.“

DISKUSIA k článku