Regnerusova štúdia: Deti vychovávané homosexuálmi majú v živote nevýhodu.

3,645
Kultúra života

Profesor sociológie Mark Regnerus z Texaskej univerzity v Austine vyvolal vlnu kritiky u aktivistov podporujúcich homosexuálov po tom, čo bol jeho článok o deťoch homosexuálnych manželstiev publikovaný v júnovom vydaní vedeckého žurnálu Social Science Research. Na základe širokej vzorky ľudí doktor Regnerus zistil, že deti, ktoré vyrastajú s rodičmi rovnakého pohlavia sú znevýhodnené v porovnaní s ich rovesníkmi, ktorí vyrastajú so svojou biologickou matkou a otcom.

Aktivistov bojujúcich za práva homosexuálov štúdia pobúrila a rozhodli sa urobiť všetko preto, aby ju spochybnili, prípadne zdiskreditovali profesora Regnerusa. Štúdia totiž vyvrátila politicky korektné tvrdenie, že deti homosexuálnych párov sa „nelíšia“ od ostatných detí. Nové zistenie podporilo kľúčový argument v obhajobe prirodzenej definície manželstva ako „zväzok muža a ženy“, a to najmä v tom tvrdení, že deti potrebujú mamu aj otca.

Snaha aktivistov je zatiaľ márna. Liberálny blogér, ktorý píše pod menom „Scott Rose”, podal sťažnosť na Texaskú univerzitu a obvinil profesora Regnerusa z „vedeckého a akademického pochybenia“. Napriek tomu, že blogér nebol dostatočne kvalifikovaný na to, aby mohol oprávnene vzniesť takúto námietku, univerzita zvolala štvorčlennú komisiu a najala si dokonca externého odborníka, aby prešetrili relevantnosť obvinenia. Výsledok bol jednoznačný: „Profesor Regnerus vo svojej práci nepochybil...ani z vedeckého hľadiska...obvinenia predložené pánom Roseom neboli oprávnené.“ Uznesenie komisie sotva niekoho prekvapilo. Žurnál, v ktorom článok vyšiel, tieto slová tiež potvrdil: „Protokol štúdie, tak ako aj dotazník, schválila etická komisia pre Texaskú univerzitu v Austine ešte pred realizáciou samotného výskumu.

Diskusia o rodičovstve homosexuálov

Peter Sprigg, prednosta americkej Rady pre výskum rodiny (FRC), vo svojej analýze vysvetľuje dôležitosť Regnerusovej štúdie v kontexte diskusií o rodičovstve homosexuálov a výsledkov výskumu. Autor v analýze uvádza dôvody, prečo Regnerusova metodológia bola lepšia, než všetky predchádzajúce štúdie na túto tému. Článok profesora Lorena Marksa, ktorý bol publikovaný spoločne s Regnerusovým článkom, ukazoval vážne medzery v iných štúdiách, ktoré sa často opierali o tvrdenie, že medzi deťmi homosexuálov a heterosexuálov nie sú žiadne rozdiely. Analýza takisto stručne sumarizovala Regnerusove zistenia.

Viac na blogu (anglicky): http://www.frc.org/issuebrief/new-study-on-homosexual-parents-tops-all-previous-research

Zistenia pod lupou

Keďže bolo potrebné poskytnúť ucelenejší pohľad na nové zistenia Regnerusovej štúdie, Peter Sprigg napísal druhú analýzu, ktorá je kratšia, pretože sa už nezaoberá popisom, ale poskytuje viac údajov o výsledkoch a ponúka odpoveď na kľúčový aspekt kritiky štúdie. Kritikom sa nepozdávalo, že Regnerusova štúdia o nových formách rodiny (New Family Structures Study) neporovnávala detí len homosexuálnych a heterosexuálnych manželstiev. Výskum bral do úvahy aj deti z iných rodinných pomerov (napríklad menej stabilných). Výsledok znie, že deti homosexuálov sú najviac znevýhodnené vo všetkých porovnaniach.

Viac na blogu (anglicky): http://www.frc.org/issuebrief/homosexual-parent-study-summary-of-findings

Médiá: nepochopený príbeh

Odozva na zverejnenie výsledkov bola taká rýchla a intenzívna, že dokonca aj tie najkonzervatívnejšie médiá robili chyby pri rýchlom spracovávaní príspevkov o štúdii, ako napríklad v článku amerického týždenníka The Weekly Standard, ktorý kritizoval Spriggovu analýzu štúdie. Noviny bez bližšieho vysvetlenia vytrhli jednu vetu z kontextu. Ako odpoveď na ich článok autor napísal blogový príspevok, ktorý mal dve časti. Prvá vysvetľuje, prečo bola kritika novín neoprávnená.

Prvá časť blogu (anglicky) http://www.frcblog.com/2012/08/the-homosexual-parent-study-and-the-weekly-standard-part-1-making-mountains-out-of-molehills/

Druhá časť: http://www.frcblog.com/2012/08/the-homosexual-parent-study-and-the-weekly-standard-part-2-making-molehills-out-of-mountains/

Nepresvedčivá kritika auditora

Nakoniec, akademické noviny Chronicle of Higher Education uverejnili článok sumarizujúci výsledky. Autorom je kritik štúdie, ktorého poveril editor vedeckého žurnálu Social Science Research, aby štúdiu „preveril“. Nadpis článku Regnerusovu štúdiu označuje ako „nesmierne chybnú“.  Ďalej sa uvádzajú slová auditora, Darrena Sherkata, ktorý ju považuje za „úplnú sr*čku“. Kritika vyjadrená v článku bola však slabá, miestami úplne neprijateľná.

Viac na blogu (anglicky): http://www.frcblog.com/2012/08/an-obscenity-and-a-headline-cant-discredit-study-of-homosexual-parents/

Rada pre výskum rodiny bude aj naďalej sledovať reakcie na Regnerovu štúdiu. Peter Sprigg je však presvedčený, že jej nehrozí diskreditácia, ale práve naopak. Táto štúdia bude v nadchádzajúcich rokoch slúžiť ako zlatý štandard pre výskum v tejto oblasti.

DISKUSIA k článku