Nesúhlas s homosexuálnymi manželstvami bude spadať pod trestné činy

2,256
Kultúra smrti

Paríž, 12. september 2012, (LifeSiteNews.com) – Francúzska ministerka spravodlivosti Christiane Taubirová v rozhovore vyhlásila, že v pripravovaných francúzskych zákonoch ustanovujúcich homosexuálne manželstvo nebude žiadna tolerancia odmietania z dôvodov týkajúcich sa svedomia alebo náboženských námietok.

V rozhovore pre najznámejší katolícky denník La Croix Taubirová všeobecne načrtla návrh zákona o manželstvách rovnakého pohlavia, ktorý by mal byť vláde predložený koncom októbra. To, že si Taubirová vybrala oficiálne noviny Francúzskej katolíckej biskupskej konferencie, je možné vnímať ako strategický ťah za účelom predísť námietkam zo strany katolíkov a ďalších náboženstiev.

V rozhovore pripustila, že zmena bude predstavovať spoločenskú a právnu revolúciu.

Socialistická Hollandova vláda zvolená v máji nemrhá časom, aby splnila svoje predvolebné sľuby. Väčšina pozorovateľov očakávala, že návrh nebude predstavený skôr ako začiatkom roka 2013, aby obhajcom tradičného manželstva bol poskytnutý nejaký čas na zorganizovanie svojej reakcie po politicky stagnujúcich letných mesiacoch.

Taubirová uviedla, že návrh legalizuje manželstvá rovnakého pohlavia, možnosť adopcie homosexuálnymi manželmi, a zároveň im priznáva väčšinu zákonných práv a povinností spojených s manželstvom. Zákon však neobsahuje možnosť umelého oplodnenia homosexuálov, vrátane umelej inseminácie a oplodnenia in vitro. Nelegalizuje tiež náhradné materstvo.

Na homosexuálne páry sa nebude vzťahovať ani právna domnienka otcovstva vyplývajúca zo zákona, podľa ktorej je manžel otcom všetkých detí narodených manželskému páru. U manželov rovnakého pohlavia bude musieť jeden partner adoptovať biologické dieťa druhého partnera, aby mu boli priznané rodičovské práva.

Niektorí sú presvedčení, že uvedené obmedzenia sú určené na umiernenie parlamentných  tradicionalistov - odporcov návrhu. Ústupky môžu naznačovať, že dokonca aj socialistickí členovia nie sú podporou návrhu takí nadšení, ako sa očakávalo. Navyše sa predpokladá, že akékoľvek obmedzenia zahrnuté v návrhu zákona môžu byť neskôr zrušené Európskym súdom pre ľudské práva (ECHR).

V rozhodnutí Gas verzus Francúzsko týkajúcom sa francúzskej lesbičky žijúcej v civilnom zväzku so svojou partnerkou, ktorej dieťa chcela adoptovať, ECHR v marci tohto roku potvrdil, že Francúzsko malo právo odmietnuť adopciu v záujme dieťaťa. Homosexuálne páry však musia mať zaručené rovnaké práva ako heterosexuálne páry v rovnakej právnej situácii. Keď sa zavedie manželská rovnocennosť, toto rozhodnutie sa už nebude môcť aplikovať. Navyše tam, kde majú heterosexuálne páry prístup k metódam umelého oplodnenia a predimplantačnej genetickej diagnostike, bude možné tvrdiť, že ani tu homosexuáli nemôžu byť vylúčení.

Christiane Taubirová uviedla pre noviny La Croix, že diskusie s podporovateľmi a odporcami návrhu zákona už prebiehajú. Medzi nimi je niekoľko zástupcov združenia 36 000 francúzskych starostov, ktorí celebrujú obrady civilných manželstiev. Ako však vyhlásila Taubirová, tieto rozhovory nič nezmenia na postoji vlády.

„Sme v štáte, kde vládne zákon. Občiansky zákonník bude zmenený a bude zaväzovať každého, vrátane starostov.“

Odpor voči návrhu sa bude posudzovať podľa zákonov upravujúcich neznášanlivostné trestné činy, ktoré boli rozšírené aj o diskrimináciu na základe pohlavia, sexuálnej orientácie a sexuálnej identity.

Zámer uzákoniť manželstvo rovnakého pohlavia je zakorenený v ľavicovo ideologickom poňatí absolútnej rovnosti vo všetkých oblastiach, čo je základom socialistickej politickej teórie. Preto je odôvodnené domnievať sa, že pokiaľ ide o tento návrh zákona, súčasná francúzska vláda nebude tolerovať žiadnu opozíciu.

Taubirová to zdôraznila: „Sme si veľmi dobre vedomí všetkých filozofických a antropologických rozmerov spojených s manželstvom. Domnievame sa však, že nemôžu a nemali by byť v rozpore s požiadavkami rovnosti.“

„Ide práve o túto požiadavku – požiadavku rovnosti, ktorej sa snažíme vyjsť v ústrety prostredníctvom tohto návrhu.“

Počas tlačovej konferencie v Paríži kardinál André Vingt-Trois, povedal, že sa s Taubirovou stretne budúci týždeň. Verí, že tieto stretnutia prinesú zmeny vo všeobecnom obsahovom smerovaní návrhu zákona.

Vingt-Trois uviedol, že bude dôležité nedovoliť, aby sa právna diskusia o organizácii spoločenského života stala diskusiou o homosexualite.

„Nemalo by sa pripustiť, aby sa proti sebe postavili homofília a homofóbia, prekrútené do ideologickej debaty,“ dodal.

Verí, že viacerým nástrahám sa bude dať vyhnúť. A to vrátane politickej inštrumentalizácie diskusie, ktorá však politická nie je.

Varoval tiež pred pokušením, aby sme sa prezentovali ako obrancovia pôvodného katolíckeho chápania manželstva a rodiny, niečo ako „cirkevná idiosynkrázia“, v čase, keď je spochybnená jedna zo štruktúr spoločnosti a budúcnosť, ktorá je určená cez vzdelanie detí.

Na záver dodal: „Sme schopní primäť ľudí, aby si uvedomili, že rovnosť nie je rovnakosť a že rešpektovanie údajných práv niektorých neznamená vymazanie skutočných práv ostatných?“

DISKUSIA k článku