Apple podporuje nútené potraty v Číne

1,831
Kultúra smrti

PEKING, 7. september 2012 (LifeSiteNews.com) – Čínsky disident Čchen Kuang-čcheng sa postavil na čelo aktivistov z celého sveta, ktorí bojujú proti núteným potratom. Odporcovia sa obrátili na najväčšiu svetovú spoločnosť, aby už ďalej nepodporovala čínsku politiku jedného dieťaťa.

Úrad pre plánované rodičovstvo sa zameral na zamestnancov čínskych závodov spoločnosti Apple. Vnútorná kontrola podnikov odhalila, že celkovo 24 prevádzok tejto firmy využívalo tehotenské testy, aby zisťovali, či zamestnankyne nie sú protizákonne tehotné. Kontrola navyše odhalila, že 56 prevádzok nemalo opatrenia, ktoré by takéto donucovacie metódy zakazovali.

Vo vyhlásení sa uvádza, že spoločnosť Apple považuje tieto praktiky za diskriminačné, hoci s miestnymi zákonmi v rozpore nie sú, a že na príkaz predstaviteľov spoločnosti dodávatelia prestali s vykonávaním prenatálnej diagnostiky. Vo vyhlásení sa ďalej uvádza: „Taktiež sme trvali na tom, aby sa zaviedli jasné pravidlá a postupy, ktoré by v budúcnosti podobné prípady zamedzili.“

Čchen a ďalší významní aktivisti v oblasti ľudských práv poslali výkonnému riaditeľovi spoločnosti Apple Timovi Cookovi list, ku ktorému bola priložená svedecká výpoveď Liu Pingovej. Číňanka minulý rok pred komisiou Kongresu opisovala strach a násilnosti, ktoré sa diali v závode, kde pracovala, kvôli čínskej Komisii pre plánované rodičovstvo.

„Podľa nariadenia podnikovej Komisie pre plánované rodičovstvo sa žena musela každý mesiac počas menštruácie vyzliecť pred doktorom, aby ju vyšetril. Ak niektorá zo žien vynechala prehliadku, musela podstúpiť tehotenský test v nemocnici. Na plat sme mali nárok len vtedy, ak sme sa preukázali potvrdením o tom, že nie sme tehotné,“ vysvetľuje Liu Pingová. „Keď sa ukázalo, že žena je tehotná, prinútili ju, aby išla na potrat. Iná možnosť jednoducho nejestvovala.“

Toto priznanie stačilo, aby sa dali do pohybu odporcoiva nútených potratov. Tí spochybnili predošlé rozhodnutie firmy Apple ukončiť tieto praktiky. Jeden člen predstavenstva uviedol, že spoločnosť robí v podnikoch pravidelné kontroly už od roku 2006.

„Prečo sa teda stále deje to, že zamestnankyne označujú tehotenské testy ako násilné?“ pýta sa prezidentka organizácie Práva žien bez hraníc Reggie Littlejohnová, ktorá podporovala Čchenov dramatický útek do Štátov v apríli minulého roku. Hovorí: „Buď je rozhodnutie spoločnosti nové, alebo sú ich stratégie neúčinné.“

Čchen, ktorý ušiel z domáceho väzenia, ktoré mu nariadili čínski funkcionári po tom, čo ostro kritizoval nútené potraty a politiku jedného dieťaťa. Pre obchodnú a mediálnu spoločnosť Bloomberg povedal, že je mimoriadne dôležité, aby spoločnosť Apple odmietla spoluúčasť na tomto dehonestujúcom programe.

„Firma Apple by v Číne mohla hrať veľmi významnú úlohu,“ hovorí Čchen, „tieto medzinárodné koncerny majú v rukách veľkú spoločenskú zodpovednosť.“

Aktivisti taktiež žiadali predstaviteľov spoločnosti Apple, aby využili svoje postavenie v Číne a aby sa zasadzovali za ukončenie brutálneho porušovania ľudských práv, akými sú nútené potraty. Tiež požadovali prepustenie politického väzňa Lia Xiaoboa.

Aktivisti uviedli: „Tento odvážny čin by mal v oblasti ľudských práv nepredstaviteľný prínos  pre mnohých ľudí, ktorých práva sa porušujú.“

Prípad nútených potratov v Číne sa stal tento rok tŕňom v oku Komunistickej strany. Krátko po Čchenovom úteku do Ameriky sa na internete začali šíriť hrôzostrašné obrázky dôsledkov politiky jedného dieťaťa. Fotografie zobrazujú napríklad ženu po nútenom potrate, ako leží vedľa telíčka svojho dieťaťa. Iná fotografia ukazuje donosené dieťa utopené vo vedre s vodou.

Spoločnosť Bloomberg uvádza, že dvaja oslovení hovorcovia čínskej ambasády vo Washingtone sa k prípadu zatiaľ nevyjadrili.

Prezidentka organizácie Práva žien bez hraníc uviedla, že je potrebné šíriť viac informácií o osudoch žien, ktoré sú „protizákonne“ tehotné a ktoré pracujú na produktoch firmy Apple.

„Chceme vedieť, čo čaká ženy v týchto závodoch, keď sa zistí, že sú tehotné bez povolenia. Sú poslané na potrat alebo nedobrovoľnú sterilizáciu?“ pýta sa. „V týchto podnikoch nie sú opatrenia proti politike jedného dieťaťa či zákonu o nútených potratoch. Ako môže Apple ubezpečiť zákazníkov, že ich produkty sú vyrábané bez nátlakových metód populačnej kontroly na ich zamestnancov?“

DISKUSIA k článku