Nesúhlas s „manželstvom” gayov nie je homofóbiou, ale pravdou v láske

1,823
Kultúra života

Rím, 5. september 2012 (LifeSiteNews.com) – Biskup francúzskej diecézy na ostrove Korzika sa postavil proti plánom vlády ustanoviť „manželstvo gayov”. Olivier de Germay, biskup diecézy Ajaccio, uverejnil na diecéznej web stránke, že tento zámer bude mať za následok „zničenie jedného z pilierov našej spoločnosti“.

Biskup de Germay vyhlásil, že ideológie posledných tridsiatich rokov, šírené prevažne „v podzemíˮ, viedli k „rozpadu rodinyˮ a v konečnom dôsledku spôsobia „rozpad osoby ako takejˮ.

„V oboch prípadoch ide o rozklad celej spoločnosti.“ Svojich čitateľov však vyzýva, aby nestrácali nádej, ale aby sa „mobilizovali“, odmietli rodové ideológie a hlásali „radostnú zvesť“.

„Radostnou zvesťou je možnosť milovať v pravde. To je krása sexuality a manželstva prežívaného skrze Ducha Svätého podľa Božieho plánu.“

Varoval, že je chybou vzdať sa a byť umlčaný obvinením z „homofóbie“. Nie je „homofóbne“ zastávať názor, že homosexuálne partnerstvo by nemalo byť štátom prijaté „za rovnaký spoločenský model, akým je manželský pár“.

„Táto schopnosť nesúhlasiť s činom, a zároveň rešpektovať človeka, je tiež dedičstvom kresťanstva.“

Biskup priložil aj súbor „typových úloh“, ktoré majú ľuďom pomôcť pri diskusii o probléme. Tvrdí, že „argumenty s použitím zdravého rozumu nestačia“, nakoľko ideológia stojaca za opatrením vytvoriť „manželstvo gayov“ už prenikla do všetkých kútov spoločnosti. Katolíci a ďalší ľudia, ktorých to znepokojuje, musia byť schopní diskutovať o probléme s použitím „odôvodnených argumentov“, aby si získali ľudí nezdieľajúcich ich náboženské presvedčenie.

Ideológia vychádza z logiky „rodovej teórie“. Tá tvrdí, že pohlavné odlišnosti sú len biologické a nezasahujú hlboko do identity osoby. Podľa tejto ideológie „si každý, bez ohľadu na pohlavie, môže vybrať svoju sexuálnu orientáciu,“ napísal biskup.

Zakazuje zaobchádzanie s chlapcami a dievčatami podľa tradičného rozdelenia mužských a ženských rolí. To sa považuje za „poučovanie“ a porušenie „všemohúcej slobody jednotlivca“.

„Trvalý manželský zväzok“ medzi mužom a ženou za účelom splodenia a výchovy detí „nie je vynálezom určitého typu spoločnosti, ale je hlboko zapísaný v ľudskej prirodzenosti“, povedal biskup. Navyše štát má prirodzený záujem na ochrane pravého manželstva, pretože prirodzenou ochranou ho vytvára pre deti, a teda „buduje spoločnosť“.

Nedáva to zmysel, hovorí, aby štát udelil rovnocenný status „na spôsob manželského zväzku“ partnerstvu, ktoré je „sterilné od prírody“ a je len súkromnou voľbou, z ktorej spoločnosť priamo neprofituje.

Ideológovia, ktorí priviedli Francúzsko na okraj uzákonenia „manželstva gayov“, použili pokrytecké metódy. Na začiatku diskusií o civilných zväzkoch pre homosexuálov tvrdili, že ide „jednoducho o obranu dôstojnosti homosexuálov a že za žiadnych okolností neuvažujú o adopcii detí týmito ľuďmi“.

„V súčasnosti, stále pod rúškom nediskriminácie, oznámili návrh zákona o adopcii.“ Podľa tohto zákona, hovorí biskup, sa za diskrimináciu nepovažuje zabraňovanie dieťaťu mať matku a otca.

 „Avšak toto bez pochyby nebude posledná epizóda. Sme pod vedením ideologického prúdu, ktorý sa pri tomto nezastaví.“

DISKUSIA k článku