Nový prenatálny test prináša eugeniku späť do Nemecka

2,299
Kultúra smrti

28. august 2012 (HLIWorldWatch.org) - Tento mesiac bol v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Lichtenštajnsku predstavený nový kontroverzný prenatálny krvný test na Downov syndróm. Vyvinula ho biotechnologická spoločnosť LifeCodexx. Zdá sa, že máme pred sebou ďalší škandál týkajúci sa ochrany života v Európe, a možno aj návrat hlavného prúdu eugeniky v nemecky hovoriacej Európe.

Nový PrenaTest je „zameraný výlučne na ženy od 12. týždňa tehotenstva so zvýšeným rizikom“, že budú mať dieťa s Downovým syndrómom. Zaujímavosťou je, že nenahrádza amniocentézu. LifeCodexx ho označuje ako „doplnok k ostatným prenatálnym diagnostickým analytickým metódam“. Avšak v skutočnosti tento test predstavuje pre dieťa s Downovým syndrómom zvýšené riziko potratu.

A tam to ani zďaleka nekončí. „V blízkej budúcnosti bude možné pomocou PrenaTestu odhaliť iné chromozómové mutácie, ako trizómia 13 a 18“, uviedol Dr. Michael Lutz, riaditeľ LifeCodexx. Cieľom je, zdá sa, spoločnosť bez „nedokonalostí“.

Kardinál Christoph Schönborn, viedenský arcibiskup, test vehementne kritizoval: „Jednoducho a jasne, ide tu o umelú selekciu alebo eugeniku. Stane sa opätovne realitou pekelný pojem „život nehodný života?“

Kardinálove slová a sťažnosti ďalších zvýrazňujú rozdiel medzi zámermi PrenaTestu a najzákladnejším ľudským právom žiť svoj život. Tento test slúži len jedinému účelu – potratom detí.

Nemecké informačné centrum o Downovom syndróme to správne vystihlo: „Ľudia s trizómiou 21 budú, z dlhodobého hľadiska, prvými ľuďmi s odlišným genetickým usporiadaním, ktorí sa vytratia z našej spoločnosti. A stane sa tak s tichým súhlasom väčšiny. “Etické a sociálne následky tiež verejne okomentoval Výbor pre bioetiku Konferencie nemeckých biskupov. Varovali, že zároveň s plošným zavedením PrenaTestu sa prah „pre cielené zničenie nechcených ľudí masívne zredukuje“.

Medzinárodná federácia združení Downovho syndrómu už proti takémuto testovaniu podala námietky na Európskom súde pre ľudské práva. Federácia, zložená z 30 skupín pôsobiacich v 16 krajinách, v júni vyhlásila, že súd by mal „uznať ľudský stav a chrániť právo na život ľudí s Downovým syndrómom a tých, ktorí sú handicapovaní“.

História eugeniky v nemecky hovoriacej Európe je dobre zdokumentovaná a nie je potrebné, aby sme ju tu opisovali. Vo vtedajšej temnej dobe, rovnako ako v súčasnosti, nebola dôstojnosť ľudského života uznaná, ani dôkladne chránená zákonom. Vieme, že v súčasnosti už asi 90% detí, ktorým je v prenatálnom štádiu diagnostikovaný Downov syndrómom, sa nenarodí živých. Tento nový test len zjednoduší rozhodnutie pre potrat.

Je čas prijať závažné opatrenia a test zakázať, pretože toto je len začiatok spoločenského morálneho poklesu smerom k novej dimenzii eugeniky. Viac než tento konkrétny test však musí byť odmietnutá myšlienka, že tí, čo majú fyzické, genetické alebo zdravotné problémy, si nezaslúžia šancu žiť. To je skutočná bitka, ktorú musíme vyhrať tu v Európe aj v celom svete.

DISKUSIA k článku