Menej mladých Japoncov žije intímne

1,681
Kultúra života

TOKYO, 9. august 2012 (LifeSiteNews.com) - Výskumníci zistili veľmi výrazný pokles počtu študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sú už sexuálne aktívni - alebo ktorí sa dokonca len bozkávajú. Je tomu tak po prvýkrát od 70. rokov, kedy sa začalo s prieskumom zameraným na sexuálny život. Rodičia, netešte sa však predčasne - výsledky pochádzajú z krajiny vychádzajúceho slnka.

Posledný prieskum z roku 2005, ktorý zrealizovala Japonská asociácia pre sexuálnu výchovu (JASE), zistil, že 27% chlapcov na strednej škole už malo sex. O 7 rokov neskôr zistili, že v tomto veku sexuálnu skúsenosť malo len 15% chlapcov, t.j. pokles o 50% za 7 rokov. Takisto stredoškoláčky boli viac zdržanlivé, z 30% poklesol počet sexuálne aktívnych na 24%.

Tá istá tendencia platí i medzi vysokoškolákmi. V porovnaní s rokom 2005 malo sex o 14% menej žien a o 7% menej mužov.

Asociácia JASE, ktorá prieskum vykonala medzi 7700 študentami zistila, že dnešní Japonci sa skrátka nevyhýbajú pohlavnému styku, ale akejkoľvek forme fyzickej intimity. Prieskum trval od októbra 2011 do februára 2012. 

Klesajúci trend sa začal dotýkať i počtu tínedžerov a mladých, ktorí sa už niekedy bozkávali.

Čo sa týka chlapcov, viac než tretina vysokoškolákov sa nebozkávala vôbec a takmer dve tretiny stredoškolákov takisto. O trochu viac dievčat už prvý bozk dostalo - avšak od roku 2005 aj tento počet značne klesá.

Tieto výsledky poukázali na zníženie počtu sexuálne aktívnych či bozkávajúcich sa študentov. Je tomu tak po prvýkrát od polovice 70. rokov, kedy asociácia JASE začala s prieskumom.

Len medzi mladšími ročníkmi stredných škôl sa počet sexuálne aktívnych študentov nemenil - 4% chlapcov a 5% dievčat, čo znamená nárast o 1% u dievčat.

Na porovnanie okolo 47% amerických stredoškolákov v roku 2011 už pohlavný styk malo aspoň raz. Len 11% vysokoškoláčok a 14% vysokoškolákov si zachovalo čistotu.

Počas nižších ročníkoch na strednej škole malo v roku 2005 sex 4% chlapcov a dievčat, tento rok 4% chlapcov a 5% dievčat. Prieskum bol vykonaný na 11 miestach Japonska od októbra 2011 do februára 2012. Zúčastnilo sa ho 7700 študentov stredných a vysokých škôl.

Prieskum tiež zaznamenal, že vek, v ktorom sa študenti bozkávajú a majú pohlavný styk, sa v porovnaní s predošlými rokmi znížil.

Niektorí pripisujú menší záujem o telesný pôžitok kultúre soushoku danshi, čo v doslovnom preklade znamená „bylinožraví muži.“ Je to označenie pre generáciu mladých mužov, ktorí voči sexu zastávajú pasívny postoj a o vzťahy sa nezaujímajú.

Zatiaľ čo miera sexuálne aktívnych mladých je vítaným ukazovateľom, niektorí sa obávajú, čo bude znamenať nedostatok vzťahov v mladom veku pre klesajúcu pôrodnosť v krajine.

Súhrnný ukazovateľ pôrodnosti (TFR) Japonska je 1,1 dieťaťa, čo predstavuje polovicu miery, ktorá je nevyhnutná na zachovanie populácie. 

Pri terajšej miere pôrodnosti nebudú v Japonsku podľa profesora Hiroshiho Yoshidu o 1000 rokov žiadne deti pod 15 rokov. Spomínaný profesor vyučuje na doktorandskom stupni na fakulte ekonomiky a manažmentu na Univerzite v Tohoku.

OSN odhaduje, že každým dňom je v Japonsku o 30 ľudí menej ako deň predtým. Japonsko tiež čelí približne 250 000 potratom ročne, ale stále sú schvaľované nové formy antikoncepcie a potrat je dostupnejší. Je tomu tak i vďaka NorLevu - látke, ktorá vyvoláva potrat i po 72 hodinách po pohlavnom styku.

DISKUSIA k článku