Na konferencii o neplodnosti na Pápežskej akadémii chýbala etika

1,198
Kultúra smrti

VATICAN CITY, February 27, 2012 (LifeSiteNews.com) - Zhromaždenie Vatikánskej akadémie na podporu úcty k životu bolo svedkom citeľnej nespokojnosti zo strany svojich vlastných členov a ďalších účastníkov. Príčinou boli vyhlásenia prednášajúcich na tému neplodnosť, ktorí oplodnenie in-vitro (IVF) a ďalšie technológie umelej reprodukcie označili za “prirodzené“ a legitímne na liečbu pacientov, bez ohľadu na ich rozpor s katolíckym morálnym učením.

Na dôvažok, moderátor akcie označil tvrdenie prominentného katolíckeho lekára o súvislosti medzi antikoncepčnými tabletkami a rakovinou prsníka za nepravdivé.

Pápežská akadémia pre život (PAV) sa zaoberala témou zvládnutia neplodnosti na svojom 18. valnom zhromaždení.

Novinársky balíček obsahoval rozhovor s prezidentom PAV, biskupom Ignaciom Carrascom de Paula, ktorý zdôraznil, že zhromaždenie sa nebude „zaoberať etickými úvahami o umelom oplodnení“, pretože „je to iná téma“. Biskup, ktorý v roku 2010 verejne kritizoval udelenie Nobelovej ceny priekopníkom oplodnenia in vitro uviedol, že 24. februára sa vo Vatikáne konal seminár s témou ako zužitkovať „dôkladný lekársky a vedecký“ prístup a rozšíriť nedostatočne známe metódy liečby neplodnosti párov.

Podľa názoru niektorých účastníkov prevažná časť konferencie ponúkla užitočné poznatky o príčinách neplodnosti, ako odkladanie tehotenstva a environmentálne faktory a predstavila zopár skvelých nových výskumov o možnostiach liečby neplodnosti. Väčšina rečníkov však  rozoberala IVF zákroky a intracytoplazmatickú injekciu spermie (ICSI) ako realizovateľnú alternatívu pre páry s ťažkosťami pri počatí. Prednášajúcich vyberalo vedenie PAV.

Podľa svedkov najmenej traja zo štyroch doobedňajších rečníkov označili IVF ako vhodnú alternatívu pre niektoré ženy trpiace neplodnosťou. Aj keď zúčastnení potvrdili, že moderátori sa snažili oddeliť názory PAV od názorov prednášajúcich, niektorým divákom to nestačilo a v priebehu dňa dali voľný priechod svojej frustrácii.

Počas obedňajšej prestávky jeden prominentný člen uviedol pre LifeSiteNews, že ranné zasadanie bolo „najlepším príkladom amorálnej vedy“. Ďalší nazval konferenciu “katastrofou“ a iný zasa “tragédiou“.

Počas poobedňajšieho zasadnutia vystúpil Eberhard Nieschlag z Centra reprodukčnej medicíny a andrológie na The University of Münster, ktorý poznamenal, že umelé oplodnenie „je možné vyskúšať, ak nie je dostatok spermií“. Po premietnutí videa o pichnutí spermií do ľudského vajíčka označil proces ako „nie skutočne umelý“.

Neskôr počas Q&A (viď zvukový súbor nižšie), keď jeden z členov obecenstva žiadal vysvetlenie, Nieschlag obhajoval svoju poznámku tak, že „proces skutočného oplodnenia je úplne prirodzený“. Spôsob spojenia spermie a vajíčka [je umelý], ale oplodnenie ako také umelé nie je“, vyhlásil. „To je to, čo som mal na mysli. Ale podľa môjho názoru je to najmä sémantický problém“.

Obecenstvo reagovalo na takúto poznámku narastajúcim hukotom, niektorí dokonca na protest klepotali stoličkami.

„Myslím si, že podľa reakcie obecenstva určite nie je“, prerušila predsedajúca Prof. Angelique Goverde. Dodala, že by nezasahovala do „teoretickej, filozofickej alebo náboženskej diskusie“, ale odpoveď obecenstva naznačuje, že „v tejto veci máme rozdielny názor“.

Učiteľský úrad katolíckej cirkvi vyhlásil, že umelá reprodukcia je morálne neprijateľná. Nielen preto, že techniky ako IVF pravidelne ničia ľudské embryá a potratmi “znižujú“ viacpočetné tehotenstvá, ale tiež preto, že deti majú právo byť počaté prirodzene pri manželskom styku a nie ako spotrebný produkt.

Na svojej webovej stránke PAV ako dôvod svojej existencie uvádza „podporu a obranu ľudského života, najmä s ohľadom na bioetiku v rámci kresťanskej morálky“.

Ďalší konflikt vznikol po tom, čo niekoľko členov obecenstva odmietlo doobedňajšieho rečníka, ktorý zdôrazňoval blahodarné účinky hormonálnej antikoncepcie na ženské zdravie a vylučoval jej škodlivosť. Thomas Hilgers, riaditeľ Národného centra ženského zdravia na Inštitúte pre štúdium ľudskej reprodukcie pápeža Pavla VI si zobral mikrofón a zdôraznil, že tento smer korešponduje „hlavným marketingovým prvkom orálnej antikoncepcie za posledné desaťročie“.

„Budú vyvstávať názory, ako aj dnes ráno, že môžete o polovicu znížiť výskyt rakoviny vaječníkov [tým, že budete užívať orálnu antikoncepciu]. To je síce pekné, ale čo ak tým zvýšite výskyt rakoviny prsníka alebo rakoviny kŕčka maternice?“, vyhlásil. „Je to podávané ako zdravotný prospech bez toho, aby sa zároveň ukázali aj zdravotné dôsledky. Je to nevyvážený pohľad. Týmto spôsobom sa to však predáva a je tomu tak naschvál.“

Predsedkyňa Goverdová ho prerušila s tým, že orálna antikoncepcia nezvyšuje riziko rakoviny prsníka. Súhlasila však, že zvyšuje riziko rakoviny kŕčka maternice. Hilgers však poukázal na meta-analýzu z roku 2006, uskutočnenú Mayo klinikou, ktorá ukázala jasné prepojenie medzi tabletkou a rakovinou prsníka. Neskôr tiež upozornil na dokumentáciu Ortho Tri-Cyclen, ktorá rovnako potvrdzuje uvedenú súvislosť.

Expert: IVF priemysel zatieňuje pravú vedu

Hilgersova polhodinová prednáška načrtla významný úspech NaPro technológie, nákladovo efektívnej metódy na odhalenie a liečbu základných príčin neplodnosti. Nie je „postavená na ničení života“. Avšak, povedal, tieto výdobytky boli do značnej miery zatienené IVF priemyslom, zvlášť v USA. Keby umelé vytváranie detí nebolo pretekaním, pravdepodobne by sme už v tomto čase vedeli liečiť neplodnosť“, vyhlásil Hilgers.

Prezentácia expertov NaPro, úplne v súlade s katolíckou morálnou etikou, bola prijatá s neustávajúcim potleskom, trvajúcim oveľa dlhšie, než pri ktoromkoľvek inom rečníkovi tohto dňa.

Lekár Hilgers neskôr tiež vyjadril znepokojenie, že vytláčanie skutočnej liečby neplodnosti metódou IVF sa odrazilo aj na konferencii.

Hilgers je členom PAV od roku 1994 a medzinárodným lídrom v oblasti svojho pôsobenia. Vyhlásil, že vedecká stránka prejavov dnešných rečníkov „nebola vôbec dobrá“ a vymenoval niekoľkých expertov, ktorí mohli ponúknuť náhľad do skutočnej liečby neplodnosti. Organizátori konferencie ho však za účelom návrhu prednášajúcich nekontaktovala. Podľa webovej stránky PAV, témy a rečníci sú vyberaní z okruhu predložených odborných prác Radou, v súčasnosti zloženou zo štyroch laických expertov a štyroch duchovných, vrátane prezidenta a kancelára PAV.

Nie všetky PAV konferencie boli také kontroverzné. Hilgers spomenul minuloročnú konferenciu o psychologických účinkoch potratov, ktorá predstavila „naozaj dobrých“ odborníkov a poznatky. Avšak, uviedol, ako podobná konferencia o plodnosti organizovaná PAV viac ako desaťročie dozadu, aj táto bola problematická pre vystúpenie „jedného zástancu IVF za druhým“.

„[Tohtoročná konferencia bola] pre Pápežskú akadémiu pre život, ktorá je v podstate  hlavnou katolíckou pro-life organizáciou, obrovským poškodením katolíkov všade vo svete. Dôvodom je vytvorenie formálnej spolupráce so skupinou ľudí, ktorých názory sú diametrálne odlišné od cirkevného učenia“, uviedol Higlers.

Ostatní uviedli pre LifeSiteNews.com, že na stretnutí oficiálnych členov v nasledujúci deň viacerí z nich vyjadrili nespokojnosť s výberom rečníkov a nedostatkom etického kontextu v priebehu väčšiny dňa. Jeden z členov ich označil za „hŕbu“ rečníkov. Podľa ich slov, viacerí mali záujem vyjadriť podobné poznámky, ale neboli pripustení vedením PAV.

Arogancia pri nahrádzaní Stvoriteľa“

Nasledujúce ráno rečníci, členovia PAV a iní účastníci konferencie sa zúčastnili špeciálnej audiencie u pápeža Benedikta XVI. v Apoštolskom paláci.

Na rozdiel od vyhýbania sa katolíckym etickým otázkam, ako tomu bolo na konferencii, viditeľne tichý pápež zdôraznil morálne korene reprodukcie v manželskom akte. Pri zmienke o plodnostnom priemysle varoval pred vábením „ľahkého výnosu alebo, ešte horšie, aroganciou pri nahrádzaní Stvoriteľa“, citujúc svoje vlastné slová z roku 2008. „V skutočnosti ľudská a kresťanská dôstojnosť splodenia nespočíva v ‘produkte’, ale v spojení v manželskom akte, vo vyjadrení lásky manželov vo vzájomnom spojení. Nejde len o biologickú stránku, ale tiež duchovnú“, vyhlásil Benedikt.

Pápež tiež upozornil, že „ľahostajnosť svedomia k tomu, čo je pravdivé a dobré, reprezentuje nebezpečnú hrozbu pre skutočný vedecký pokrok“. „Vedeckosť a logika zisku“ v súčasnosti ovláda túto oblasť „do tej miery, že obmedzuje mnoho ďalších oblastí výskumu“.

„Pokora a presnosť, s ktorou dávate prednosť štúdiu týchto problémov, niektorými považované za zastarané, pred lákadlami technológie umelého oplodnenia, si zaslúžia povzbudenie a podporu“, vyhlásil.

Jeden z členov poznamenal, že pápežove slová boli ako spasiteľná milosť pre zbabranú konferenciu.

„Keby nebolo pápežovho prejavu, konferencia by bola zničujúcim úderom pravde“, vyhlásil jeden zo svedkov.

DISKUSIA k článku