Nový Zéland má najnižšiu mieru potratov od roku 1995

1,723
Kultúra života

CHRISTCHURCH, Nový Zéland, 19. jún 2012 (LifeSiteNews.com) - Podľa nových dát zo Štatistického úradu Nového Zélandu bolo v krajine v roku 2011 najmenej potratov od roku 1995, čo poukazuje na stále nižší počet nenarodených detí zabitých pred pôrodom.

„Nižšia štatistika potratov za rok 2011 je dobrou správou pre matky a ich nenarodené deti,“ povedal Ken Orr, hovorca pro-life skupiny Right to Life New Zealand.

Orr však poznamenal: „Vláda ďalej propaguje zabíjanie nenarodených detí ako „základnú zdravotnú starostlivosť,“ ktorá je neobmedzene dotovaná a neexistujú na ňu čakacie listiny. Nie je to zdravotná starostlivosť a v našom systéme verejného zdravotníctva nemá čo robiť.“

Celkový počet potratov nahlásených v roku 2011 bol 15 863, teda o 767 menej ako v roku 2010 a najmenej od roku 1999, keď počet potratov činil 15 501.

V roku 2011 poklesla miera potratov z 18,1 potratov na 1000 žien v produktívnom veku v roku 2010 na 17,3. To je najnižšie číslo od roku 1995, kedy miera dosiahla 16,1 potratov na 1000 žien.

Ženy vo veku 20-24 rokov podstúpili viac potratov ako ktorákoľvek iná veková skupina. Zodpovedajú tomu približne 3 potraty z 10 vo všetkých výročných štatistikách. Ženy v tejto vekovej skupine mali takisto najvyššiu mieru potratov - 33 potratov na 1000 žien vo veku 20-24 rokov za rok 2011.

Počet opakovaných potratov tvoril 38 percent. Okolo 25 percent žien, ktoré podstúpili potrat v roku 2011, udalo informáciu, že už jeden potrat absolvovali. 13 percent malo za sebou dva alebo viac potratov.

„Skupina Right to Life sa nazdáva, že táto štatistika je umiernená, pretože štúdie z USA odhaľujú, že 50 percent z celkového počtu potratov sú opakované potraty,“ poznamenal Orr. „6 042 žien bolo opakovane na potrate. Prečo je to tak? Koľko žien používa potrat ako formu antikoncepcie?“

Miera tehotenstiev tínedžeriek v roku 2011 takisto poklesla. V porovnaní s rokom 2010 zaznamenali pokles o 15 percent u vekovej skupiny 15-19 rokov. Navzdory tomu má Nový Zéland podľa skupiny Kiwi Families najvyššiu mieru tehotenstiev u tínedžeriek v rozvinutom svete - okolo 50 dievčat na každých 1000 tehotenstiev. Týmto počtom sa Nový Zéland pripodobnil úrovni Veľkej Británie. 

Webová stránka spomínanej skupiny tvrdí, že približne polovica týchto tehotenstiev končí potratom.

„Ženy, ktoré čelia neplánovanému tehotenstvu, si zaslúžia súcit a tiež praktickú pomoc, aby mohli svoje deti porodiť. Zabitie dieťaťa nie je riešením tejto dôležitej spoločenskej problematiky,“ vyjadrila sa skupina Right to Life New Zealand. Dodali tiež, že „je neprístojné, aby vláda požadovala od daňových poplatníkov, aby mali na rukách krv nevinných detí.“

„Right to Life New Zealand chváli tie statočné a odvážne ženy, ktoré sa čeliac nečakanému tehotenstvu rozhodli pre život svojho dieťaťa,“ zakončil Ken Orr. „Sú skutočne hrdinkami, ktoré si zaslúžia náš obdiv a podporu. Right to Life túži, aby prišiel deň, keď sa bude so ženami zaobchádzať s rešpektom, ktorý si zaslúžia a keď už nebudeme svedkami zabíjania ich nenarodených detí pod nálepkou „zdravotnej starostlivosti.‘“

DISKUSIA k článku