73% homosexuálov v Británii nemá záujem o manželstvo

1,713
Kultúra života

Spojené Kráľovstvo, 12. Jún, 2012 (LifeSiteNews.com) – Napriek snahám homosexuálnych aktivistov zadefinovať „manželstvo“ medzi pármi rovnakého pohlavia ako naliehavé „právo homosexuálov“, najnovšie prieskumy poukazujú na niečo iné. Zmena definície manželstva má pre homosexuálov v Spojenom Kráľovstve len malý význam.

Hlasovanie, sprostredkované firmou ComRes na požiadanie hnutia Katolícke hlasy (Catholic Voices) zistolo, že len polovica homosexuálov a lesbičiek v UK považuje za dôležité rozšíriť manželstvo aj na páry rovnakého pohlavia, a len 27% sa vyjadrilo, že by sa zosobášili so svojim partnerom/kou, keby mali možnosť.

Štvrtina odpovedajúcich si myslí, že nie je potrebné zaviesť homosexuálne „manželstvá“,  pretože registované partnerstvá im garantujú rovnaké práva a výsady ako manželstvám.

Prieskum nedopadol najlepšie pre konzervatívneho premiéra Davida Camerona. Takmer polovica odpovedajúcich súhlasí s tvrdením, že Cameron podporuje homosexuálne „manželstvá“ len preto, „aby jeho strana vyzerala viac empaticky, a nie z osobného presvedčenia.“

ComRes podotýka, že homosexuáli tvoria len 1.5% populácie UK. Podobné výsledky sú aj v USA napriek tomu, že prieskum ComRes ukázal vyššie percento – podľa dohadov to však zapríčiňuje zaujatosť vzorky, ktorá vzniká pri on-line prieskumoch.

Colin Hart, riaditeľ Asociácie pre manželstvo (Coalition for Marriage campaign), tieto výsledky uvítal. Povedal: „tento prieskum znovu potvrdzuje, že len hŕstka ľudí tlačí vládu do predefinovania manželstva.“

„Dokonca ani v komunite homosexuálov to väčšina nepovažuje za prioritu.“

Podľa Dr. Austena Ivereigha, riaditeľa organizácie Catholic Voices tento prieskum „vyvracia mýtus o problematike rovnoprávnosti ľudských práv a diskriminácie.“

„Možno by sme nemali karikaturizovať, ale diskutovať o skutočnej otázke – ktorou je, že definícia manželstva v zákone má opodstatnené dôvody a dôležité výhody,“ vraví.

Jednou z hlavných výhod je prospech detí vychovaných svojimi oboma biologickými rodičmi.

Napriek snahe homosexuálnych aktivistov vyvrátiť toto tvrdenie poukazovaním na výsledky niekoľkých menších prieskumov, ktorých zámerom je ukázať, že deťom sa darí rovnako alebo dokonca lepšie ak sú vychovávané homosexuálmi, nová štúdia, ktorá bude zverejnená v júli 2012 v čísle žurnálu Social Science Research, sa ukáže ako úhlavný nepriateľ tohto tvrdenia. Zistila totiž, že deti vychovávané nerozvedenými biologickými pármi skórovali oveľa vyššie v mnohých rozmeroch blahobytu a šťastia ako deti vychovávané lesbickou matkou alebo homosexuálnym otcom.

Štúdia je označená za „zlatý štandard“ kvôli použitiu veľkej, nezaujatej vzorky. Navyše zahŕňa výpovede detí a nie ich rodičov.

Okrem iných štatisticky dôležitých zistení štúda ukazuje, že deti vychované lesbickou matkou alebo homosexuálnym otcom majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť nezamestnanosti, samovraždy, potreby psychoterapie, výskytu nezdravých vzťahov a majú vyššie riziko byť sexuálne zneužité.

ComRes sa respondentov nepýtal, prečo nemali záujem o homosexuálne „manželstvá“, avšak niekoľko honosexuálnych politických komentátorov pár dôvodov naznačilo. Libertarianistický spisovateľ Justin Raimondo napísal, že „bremeno právneho rozmeru“ uvaleného na homosexuálne vzťahy by bola „katastrofa“ pre homosexuálne páry, pretože by podrobilo ich doteraz voľné vzťahy mnohým nepotrebným a obtiažnym pravidlám.

„Manželstvo sa rozvinulo kvôli existencii detí: bez nich táto inštitúcia stráca svoj biologický, ekonomický a historický základ, podstatu svojho bytia,“ píše Raimondo. „To však neznamená, že bezdetné páry – vrátane homosexuálnych párov, by boli o niečo menej hodnotné (alebo menej manželské) ako tie ostatné. Znamená to len, že nie sú obmedzené vzájomnými záväzkami, ktoré zahŕňajú neustále investície značných prostriedkov.“

Známe sú výroky Tammyho Bruce-a z roku 2004. Počas verejného programu v rádiu argumentoval, že snaha uznať homosexuálne zväzky ako „manželstvá“  dalo vláde „príliš veľa moci nad kvalitou naších životov a účinne odstraňuje našu zodpovednosť za vlastné šťastie.“

Napriek tomu  jedna z popredných homosexuálnych organizácií v Spojenom Kráľovstve, Stonewall, vyvracia tvrdenia, podľa ktorým prieskum ComRes zastáva názor, že homosexuálne „manželstvá“ by nemali byť prioritnou politickou agendou.

„Táto malá vzorka má reprezentovať širšiu homosexuálnu spoločnosť, v ktorej väčšina ľudí manželstvo chce,“ povedal Ben Summerskill, riaditeľ Stonewall pre žurnál The Telegraph. Summerskill tiež povedal, že „stále existuje veľa možností na pokračovanie súčastných návrhov vlády.“

DISKUSIA k článku