Ukrajinské feministky "hore bez"

1,300
Kultúra smrti

KYJEV, 17. apríla 2012 (LifeSiteNews.com) – Feministky a obhajcovia potratu na Ukrajine protestovali hore bez proti plánom vlády postaviť potrat za niektorých okolností mimo zákon.  Protest prišiel v čase, keď bola krajina ponorená do diskusie o potratovom zákone, ktorý dovoľuje potrat v prvých 12 týždňoch tehotenstva, keďže krajina čelí hroziacej demografickej kríze s jednou z najnižších mier plodnosti na svete.

Feministická skupina Femen rozhnevala ukrajinských katolíkov, keď usporiadala protest, počas ktorého sa skupina žien vyšplhala na vrch katedrály sv. Sofie v hlavnom meste, vyzliekla sa do pol pása a nechala visieť zo zvonice nápis Stop, kým zneli zvony katedrály. Femen už protestovala podobným spôsobom proti niekoľkým ďalším otázkam vrátane  podvodu na ruských voľbách a obchodu s bielym mäsom.

Arcibiskup Evstratij, hlava informačného oddelenia ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, povedal médiám, že požiadavka protestantov, aby cirkev nemala nič spoločné s politikou, je návrat do stalinistických čias.

„Niet pochýb, že čin tejto organizácie odmietam,” povedal. „Zároveň chápem, že existujú sily, ktoré chcú vieru, náboženstvo a cirkev zamknúť v chrámoch, ako tomu bolo za sovietov, aby sa nezapájali do verejných aktivít a neposkytovali spoločnosti žiadne duchovné a morálne hodnoty.”

Panika začala v marci, keď arcibiskup Sviatoslav Shevchuk, hlava ukrajinskej gréckokatolíckej cirkvi, hovoril o odsudzovanom potratovom zákone: „Počas 20 rokov nezávislej Ukrajiny sme vedome a slobodne zabili 40 miliónov detí.”

V silnom prejave arcibiskup Shevchuk dodal, že deti, ktoré prežili sú „tie, ktoré náhodou unikli smrtiacej ruke svojich rodičov.”

Po tomto prejave a údajne na žiadosť gréckokatolíckej cirkvi Andriy Shkil, vodca nacionalistickej strany Ukrajinského národného zhromaždenia, predložil návrh zákona, ktorý navrhuje  postaviť potrat mimo zákon a potrestať rodičov, ktorí nemajú deti. Zákon by dovolil potrat v prípadoch, keď otec dieťaťa zosnul, ak sa v rodine vyskytovali genetické poruchy alebo v prípade tehotných adolescentiek mladších ako 16 rokov.

Shkil tvrdí, že jeho zákon, ktorý pravdepodobne neprejde, podporí natalitu na Ukrajine, kde populácia klesla za posledných 12 rokov z 52 na 46 miliónov.

Prejav aj zákon rozhnevali feministky a lobistov potratového priemyslu, ktorí teraz obžalovali Shkila z vykonávania rozkazov cirkvi. Tiež obžalovali Shevchuka, že nafúkol mieru potratov, ktoré údajne podľa ministerstva zdravotníctva klesajú od vrcholu, ktorý dosiahli v 90. rokoch. Oficiálna miera padla minulý rok na 156 000 potratov oproti 492 000 pôrodom.

Avšak hovorca cirkvi obránil arcibiskupov výrok tvrdením, že oficiálne počty sú skreslené, pretože nezahŕňajú  potraty spôsobené liekmi a antikoncepciou. Hovorcovia potratového priemyslu vo svete sa chválili, že chirurgické metódy potratu sa stávajú zastaranými príchodom liekových režimov ako RU-486, ktoré pravdepodobne skoro nahradia predošlé metódy.

V otvorenom liste, ktorý bol odpoveďou na prejav arcibiskupa Shevchuka a na navrhovaný zákon, konzorcium feministickej skupiny reagovalo, že biskup sa snažil zvaliť vinu za momentálnu demografickú krízu v krajine na ukrajinské ženy.

„Tento zákaz ženy neprinúti, aby rodili deti, ktoré nechcú mať,“ píše sa v liste. “Podporí to nelegálne potraty a zväčšia sa zdravotné riziká… Zákaz potratov sa stane väčším zlom ako samotné potraty.”

Zdá sa, že zabúdate, že ženy nemajú byť obvinené za momentálnu situáciu na Ukrajine, ktorú najlepšie vystihuje demografická kríza. Naša populácia má klesajúcu krivku pre vysoké množstvo úmrtí a emigráciu.”

Štatistika však  ukazuje, že k demografickým problémom krajiny najviac prispieva celková miera plodnosti, podľa najnovších štatistík s 1,29 deťmi na jednu ženu. Toto kladie Ukrajinu ku krajinám s najnižšou mierou pôrodnosti ako Thajsko a Južná Kórea, kde sa posilnenie natality stalo dôležitou prioritou vlád.

Momentálne je potrat legálny na Ukrajine na požiadanie z akéhokoľvek dôvodu „spoločenského alebo finančného” do 12 týždňov tehotenstva a do 28 týždňov tehotenstva s lekárskym potvrdením.

DISKUSIA k článku